Mbo-Verpleegkundige - Graafschap College

Mbo-Verpleegkundige | niveau 4 | bol / bbl

Crebocode 25655

 • niveau 4
 • bol, bbl
 • 4 jaar
 • 29-01-2024 (BBL)
  16-04-2024 (BBL)
  26-08-2024 (BOL & BBL)
  04-11-2024 (BBL)
  27-01-2025 (BOL & BBL)
  14-04-2025 (BBL)
 • nee
Het beroep

Als toekomstig verpleegkundige coördineer en verleen je zorg. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren, het liefst in hun eigen omgeving. Het is een veelzijdig beroep waarbij de mens centraal staat. Samen met zorgvragers, professionals, mantelzorgers en vrijwilligers bepaal je de juiste zorg. Je regelt dat iemand anders zorg verleent óf voert zelf verpleegkundige handelingen uit.

 

Het diploma van de mbo-verpleegkundige is een breed opgezet, waardoor je op veel gebieden inzetbaar bent. Als verpleegkundige kun je werken in de gehandicaptenzorg, de thuiszorg, de psychiatrie, een ziekenhuis of een verpleeghuis. Domotica en ICT-toepassingen spelen een groeiende rol en je blijft op de hoogte van deze ontwikkelingen. Na diplomering registreer je in het BIG-register en kun je doorstromen naar het hbo.

Niveau
4
Leerweg
bol, bbl
Duur
4 jaar
Onderwijstijd per jaar
bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

Tijdens de opleiding leer je het vak van Verpleegkunde. Je zult hierbij merken dat het een mooi beroep is, waarmee je van grote waarde kunt zijn voor veel verschillende doelgroepen.

 

In het begin van de opleiding onderzoek je de verschillende werkvelden en zorgcategorieën waar je als verpleegkundige mee te maken krijgt. Je maakt al snel kennis met de praktijk binnen de ouderenzorg. Hierbij ondersteun je bij dagelijkse verzorging en help je ouderen zo lang mogelijk de eigen regie te houden. Later in de opleiding ga jij je meer verbreden in minimaal drie andere werkvelden, zoals geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg en loop je opnieuw stage.
In de afsluitende fase kies je een differentiatie, afhankelijk van de beschikbare praktijkplaatsen. Vervolgens toon je aan als beginnend verpleegkundige te kunnen werken en word je hierop beoordeeld. Als dit is behaald start jouw loopbaan als beginnend zorg-professional!

 

Naast beroepsvakken volg je lessen in Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan(begeleiding) en burgerschap. Daarnaast bestaat een gedeelte van de opleiding  uit keuzedelen.
Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor een beroepshouding die past bij een toekomstig verpleegkundige. Ondernemend gedrag en zelfregie zijn hierin belangrijke onderdelen en om dit te leren wordt je gecoacht vanuit school en de praktijk.

 

Tijdens de opleiding is het mogelijk om een deel van je studietijd in het buitenland te leren en werken, via het Erasmusprogramma. Hierbij kun je internationale stage-ervaring opdoen bij bedrijven en instellingen in meer dan 30 deelnemende landen. Zo kun je internationale werk- en leerervaring opdoen, vaardigheden ontwikkelen en je talenkennis een enorme boost geven!

 

De opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Tijdens de opleiding leer je voor een groot deel in de dagelijkse beroepspraktijk. Daarnaast krijg je te maken met zelfstudie en ga je twee dagdelen naar school. De opleiding sluit aan bij de vaardigheden en kennis die je al hebt ontwikkeld. De dagelijkse beroepspraktijk is het uitgangspunt van het leren op school en in de praktijk. Daarnaast ontwikkel je taal- en rekenvaardigheden. Je wordt begeleid door een vaste studieloopbaanbegeleider en op het moment dat je er klaar voor bent begin je aan je examens.

 

Keuzedelen
In de opleiding zijn keuzedelen opgenomen. Deze keuzedelen richten zich op verdieping of verbreding van jouw vakgebied. Er zijn ook keuzedelen die zijn gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding. Op basis van het aanbod en jouw wensen word je in de gelegenheid gesteld je eigen keuzedeel te volgen. Binnen de bbl-opleiding kies je jouw keuzedeel in overleg met je werkgever.

 

Mbo- Verpleegkundige in Groenlo? Dan begin je met SMART START Zorg en Begeleiding!
In Groenlo starten alle Bol-studenten van Verzorgende IG, Maatschappelijke Zorg, Verpleegkunde én Helpende Zorg & Welzijn in dezelfde klas. Dit onder de naam SMART START Zorg en Begeleiding. De vakken van de verschillende opleidingen worden in samenhang aangeboden. Hierdoor krijg jij als student een mooi beeld van de verschillende zorgopleidingen, niveaus, én werkvelden die er zijn.

Je bent nauw betrokken bij andere zorgopleidingen, het is daarom gemakkelijk te switchen van opleiding als dat beter bij jou past.  Dus vind jij het nu dus nog lastig om een definitieve keus te maken voor een opleiding? Kies dan voor Mbo- Verpleegkundige in Groenlo! Meer informatie hierover vind je bij SMART START Zorg en Begeleiding.

Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
29-01-2024 (BBL)
16-04-2024 (BBL)
26-08-2024 (BOL & BBL)
04-11-2024 (BBL)
27-01-2025 (BOL & BBL)
14-04-2025 (BBL)
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 4 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:

Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of 3, een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4 of een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk.

Verder geldt nog een aantal algemene criteria.  Deze vind je hier.

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk op 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze. 

Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Vervolgmogelijkheden hbo

Heb je je diploma voor deze opleiding behaald? Dan kun je verder leren in het HBO. Bijvoorbeeld HBO- Verpleegkunde.

Versneld/verkort

De duur van de opleiding is 1-4 jaar. Hoe lang je er uiteindelijk over doet is afhankelijk van je vooropleiding, opgedane ervaring, studietempo en ontwikkeling tijdens de opleiding.

Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’.

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.

 

Vaccinatie tegen Hepatitis-B

Tijdens je stage komt je als student rechtstreeks in aanraking met zorgvragers. Hierdoor is er risico op een Hepatitis-B infectie. Al enkele jaren is er een goed en veilig vaccin tegen Hepatitis-B beschikbaar en het Graafschap College doet mee aan preventieve vaccinatie. In de eerste weken van het schooljaar krijg je een uitnodiging met meer informatie om je via school te laten vaccineren tegen Hepatitis-B.

Voor de BPV-instellingen in de zorg van het Graafschap College is de inenting een vereiste om stage te kunnen lopen.

De opleiding

Kies je voor een beroep in de verpleging, dan verleen je zorg en draag je bij aan de behandeling van de zorgvrager. Je bent de schakel tussen bijvoorbeeld arts, fysiotherapeut, mantelzorger en verzorgende. Je begeleidt en coördineert de juiste zorg, en geeft bijvoorbeeld ook voorlichting over een gezonde leefstijl.

Persoonlijkheid

Deze opleiding past bij jou als je stevig in je schoenen staat en lekker in je vel zit. Je bent integer, daadkrachtig, zelfstandig, flexibel, oplossingsgericht en sociaal en communicatief vaardig. Bovendien ben je alert, geduldig en respectvol. Je weet van aanpakken en deinst niet snel ergens voor terug.

Competenties

Je kunt je goed inleven in de zorgvrager. Bovendien werk je goed samen, kijk je over je eigen grenzen heen en neem je initiatief.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2023-2024 € 1.357,-)

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt (ter indicatie: 2023-2024, Entree en niveau 2: € 270,- en niveau 3 en 4: € 654,-)

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1
• Boeken: € 275,-
• Licentie: tussen € 0,- en € 36,-
  Totaal: tussen € 275,- en € 311,-

Leerjaar 2
• Boeken: € 80,-
• Licentie: tussen € 0,- en € 44,-
  Totaal: tussen € 80,- en € 124,-

Leerjaar 3
• Boeken: € 0,-
• Licentie: tussen € 0,- en € 44,-
  Totaal: maximaal € 44,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 3 / verkorte opleiding
• Boeken: € 260,-
• Licentie: tussen € 0,- en € 80,-
  Totaal: tussen € 260,- en € 340,-

PEGL / Start opleiding
• Boeken: € 311,-
• Licentie: tussen € 0,- en € 36,-
  Totaal: tussen € 311,- en € 347,- 

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

SMART START Zorg en Begeleiding

Start jij met de BOL opleiding Mbo- Verpleegkunde in Groenlo? Dan heb je zelf het kompas in handen om je eigen route uit te stippelen! Je start in een multidisciplinaire klas met studenten van allerlei verschillende zorgopleidingen. Je kijkt dus gemakkelijk mee bij andere opleidingen en kunt zelfs tot het 3e jaar nog switchen mocht je twijfelen over je studiekeuze. Meer informatie vind je bij SMART START Zorg en Begeleiding!

Praktijkgericht leren in een wijkleercentrum

Een wijkleercentrum is een plek waar zorgstudenten van alle leerjaren elkaar treffen. Deze locatie ligt altijd in hetzelfde postcodegebied als het stageadres waar je op dat moment stage loopt.

Jouw leervraag staat centraal en je wordt hierin gecoacht door een wijkdocent. Je leert van én met elkaar en er komen verschillende praktijkvoorbeelden aan bod die studenten meemaken tijdens stage. Daarnaast zijn de lijntjes tussen onderwijs en praktijk kort en kunnen passende workshops worden aangevraagd. Kortom; een wijkleercentrum is een fijne plek om samen met andere “lerenden” praktijkgericht aan de slag te gaan!

Haal het maximale uit jezelf in het Onderwijsleercentrum (OLC)!

Het Onderwijsleercentrum is dé plek waar je het maximale uit jezelf en je studie kunt halen. Je kunt er zelfstandig werken, alleen of in groepjes. Er zijn faciliteiten die het makkelijker maken om efficiënt te studeren, zoals bijvoorbeeld creatieve ruimtes, een presentatie/opnameruimte, computers en een bibliotheek. Als je het nodig hebt is er begeleiding van onderwijsassistenten maar specifieke begeleiding, bijvoorbeeld van het rekenteam, is ook mogelijk. 

Via mbo naar hbo

Weet je nu al dat je een hbo-diploma wilt halen? Heb je alleen niet de juiste vooropleiding of vind je de stap naar het hbo nu nog te groot? Ga een mbo-opleiding (niveau 4, beroepsopleidende leerweg (bol)) volgen! Tijdens je opleiding kun je deelnemen aan allerlei activiteiten die je goed voorbereiden op een hbo-vervolgopleiding zodat je straks klaar bent om de stap te maken! Lees meer.

Gerelateerde profielen