Verzorgende IG - Graafschap College

Verzorgende IG | niveau 3 | bol / bbl

Crebocode 25656

 • niveau 3
 • bol, bbl
 • 3 jaar (bol) of 2 jaar (bbl)
 • 31-10-2022
  23-01-2023
  10-04-2023
  21-08-2023
  06-11-2023
  29-01-2024
  16-04-2024
 • nee
Het beroep

Ben je verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg)? Dan verleen je zorg en begeleiding aan mensen die dat nodig hebben. Jij draagt eraan bij dat deze mensen zich, ondanks hun ziekte of beperking, goed voelen en zoveel mogelijk zelf kunnen blijven doen. Je komt in aanraking met verschillende mensen, die allemaal andere zorg nodig hebben. Denk aan ouderen, mensen met een chronische aandoening of mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook kun je zorg verlenen aan gezinnen waar net een baby is geboren. Je verleent zorg en je begeleidt bij dagelijkse activiteiten. Het draait in je werk altijd om de mens en zijn of haar zorgvragen. Je werkt nauw samen met andere zorgverleners, maar ook met familieleden en vrijwilligers.

Niveau
3
Leerweg
bol, bbl
Duur
3 jaar (bol) of 2 jaar (bbl)
Onderwijstijd per jaar
bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

De opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol)
In het begin van de opleiding oriënteer je je op de opleiding en het werkveld. Je doet zowel binnen als buiten school ervaringen op. Daardoor weet je zeker dat je de juiste opleidingskeuze hebt gemaakt. Gaandeweg de opleiding ga je stages lopen in verschillende zorginstellingen. Zowel op school als in je stage is de werkelijke beroepspraktijk het uitgangspunt van het leren. Daarnaast ontwikkel je taal- en rekenvaardigheden. Je wordt begeleid door een vaste studieloopbaanbegeleider. Samen volg je jouw ontwikkeling en op het moment dat je er klaar voor bent begin je aan je examens.


De opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Tijdens de opleiding leer je voor een groot deel in de dagelijkse beroepspraktijk van de zorg. Daarnaast krijg je te maken met zelfstudie en ga je twee dagdelen naar school. De opleiding sluit aan bij de vaardigheden en kennis die je al hebt ontwikkeld. De dagelijkse beroepspraktijk is het uitgangspunt van het leren op school en in de praktijk. Daarnaast ontwikkel je taal- en rekenvaardigheden. Je wordt begeleid door een vaste studieloopbaanbegeleider en op het moment dat je er klaar voor bent begin je aan je examens.


Keuzes maken tijdens je opleiding

In de opleiding zijn keuzedelen opgenomen. Deze keuzedelen richten zich op verdieping of verbreding van jouw vakgebied. Er zijn ook keuzedelen die zijn gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding. Op basis van het aanbod en jouw wensen word je in de gelegenheid gesteld je eigen keuzedeel te volgen. Binnen de bbl-opleiding kies je jouw keuzedeel in overleg met je werkgever.

 

Zorg en begeleiding (locatie Groenlo): op weg naar jouw droom!

Wil jij graag met mensen werken die zorg en/of begeleiding nodig hebben? Maar vind jij het lastig om nu al een keuze te maken? Of weet je al precies welke richting je op wilt? Dan ben je van harte welkom bij Zorg en begeleiding op locatie Groenlo. De bol-opleidingen Helpende zorg en welzijn, Verzorgende IG, Maatschappelijke zorg en Mbo-Verpleegkundige worden hier in samenhang aangeboden. Zo krijg je een mooi beeld van de opleidingen, de verschillende niveaus, de verschillende werkvelden en zit je altijd op de juiste opleiding.

 

De opleiding is (praktijk)ervaringsgericht. Je doet ervaring op in verschillende situaties en met verschillende doelgroepen, zowel op school als in de praktijk én op het wijkleercentrum. Het wijkleercentrum is altijd in de buurt waar je stage loopt of werkt. Je gaat daar aan de slag met jouw leervragen, samen met andere studenten en een wijkdocent. Op deze manier is het leren in de praktijk en op school direct met elkaar verbonden. Afhankelijk van de situatie leer jij de nodige kennis en vaardigheden. Je leert steeds meer je eigen ontwikkelpad te kiezen en geeft sturing aan je opleiding, zowel qua inhoud als qua tempo.

De opleiding bestaat uit drie fasen:

Tijdens de oriëntatiefase krijg je een goed beeld van de verschillende beroepen en doelgroepen én van jouw talenten. Je bent vooral op school en doet (waar mogelijk en wenselijk) ervaringen op in de praktijk door projecten en stage.

Tijdens de ontwikkelfase werk je steeds meer toe naar het beroep en het profiel van jouw voorkeur. Dat doe je in een combinatie van school en stage.

In de examenfase laat je zien dat je als beginnend beroepsbeoefenaar kunt werken en word je hierop beoordeeld.

Examinering

Om je diploma te behalen, doe je examens op school en in de praktijk. Je doet beroepsgerichte examens en examens voor de vakken Nederlands en rekenen. Daarnaast toon je aan dat je je hebt ontwikkeld op het gebied van loopbaan en burgerschap. Ook hoort het afronden van een keuzedeel bij het behalen van je diploma.

Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
31-10-2022
23-01-2023
10-04-2023
21-08-2023
06-11-2023
29-01-2024
16-04-2024
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4.

Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk vóór 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan wordt je toegelaten tot de opleiding van je keuze.

Je ontvangt nadat je je hebt aangemeld een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek bevestig je je jouw inschrijving en ontvang je informatie over de opleiding en maak je kennis met docenten en medestudenten. Als je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet ben je, op voorwaarde van het behalen van je diploma, toegelaten tot de opleiding.
Mocht tijdens de toelatingsprocedure blijken dat er omstandigheden zijn waardoor de opleiding voor jou niet geschikt is, dan biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Profiel in beeld

Versneld/verkort

De opleiding duurt gemiddeld 3 jaar. Hoe lang je precies over de opleiding doet, is afhankelijk van je vooropleiding en je eigen ontwikkeling.

Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG).

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.

 

Vaccinatie tegen Hepatitis-B

Tijdens je stage komt je als student rechtstreeks in aanraking met zorgvragers. Hierdoor is er risico op een Hepatitis-B infectie. Al enkele jaren is er een goed en veilig vaccin tegen Hepatitis-B beschikbaar en het Graafschap College doet mee aan preventieve vaccinatie. In de eerste weken van het schooljaar krijg je een uitnodiging met meer informatie om je via school te laten vaccineren tegen Hepatitis-B. Voor de BPV-instellingen in de zorg van het Graafschap College is de inenting een vereiste om stage te kunnen lopen.

De opleiding

Kies voor de opleiding Verzorging en ga aan de slag in de thuiszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg of kraamzorg. In een (zorg)instelling werken of liever bij mensen thuis? De mogelijkheden zijn er!

Persoonlijkheid

Deze opleiding past bij jou als je integer, sociaal en communicatief vaardig, flexibel, creatief, ondernemend en nauwkeurig bent. Bovendien ben je alert, geduldig, respectvol, leergierig en heb je verantwoordelijkheidsgevoel.

Competenties

Je kunt je goed inleven in mensen met een zorgvraag en ze begeleiding bieden. Je vindt het niet moeilijk om beslissingen te nemen. Bovendien kun je goed samenwerken en netwerken en vind je onregelmatige werktijden prettig.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2022-2023 €1.239,-).

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt (ter indicatie: 2022 – 2023, Entree en niveau 2: 258,- en niveau 3 en 4: € 624,-). 

 

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht.

Leerjaar 1,2 en 3
• Boeken: tussen € 111,- en € 172,90
• Licentie: tussen € 0,- en € 65,-
  Totaal: tussen € 111,- en € 237,90

 

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1
• Boeken: tussen € 0,- en € 107,-
• Licentie: tussen € 0,- en € 65,-

  Totaal: tussen €0,- en € 172,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Extra activiteiten bbl

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Persoonlijke begeleiding

Vanaf de start van je opleiding tot aan je diplomering heb je een vaste studieloopbaanbegeleider (slb’er). Deze geeft je ondersteuning gericht op jouw loopbaanwens, bijvoorbeeld bij je beroepsontwikkeling of je persoonlijke ontwikkeling.

Samenwerking werkgevers

De opleiding Verzorging werkt nauw samen met jouw toekomstige werkgever in de regio. Hiermee sluit de opleiding goed aan op wat er nodig is in de zorg. Dit vergroot jouw kans op een baan.

Haal het maximale uit jezelf in het Onderwijsleercentrum (OLC)!

Het Onderwijsleercentrum is dé plek waar je het maximale uit jezelf en je studie kunt halen. Je kunt er zelfstandig werken, alleen of in groepjes. Er zijn faciliteiten die het makkelijker maken om efficiënt te studeren, zoals bijvoorbeeld creatieve ruimtes, een presentatie/opnameruimte, computers en een bibliotheek. Als je het nodig hebt is er begeleiding van onderwijsassistenten en specifieke begeleiding, bijvoorbeeld van het rekenteam, is ook mogelijk.

Gerelateerde profielen