Verzorgende IG - Graafschap College

Verzorgende IG | niveau 3 | bol / bbl

Crebocode 25656

 • niveau 3
 • bol, bbl
 • 3 jaar (bol) of 2 jaar (bbl)
 • 29-01-2024 (BBL)
  16-04-2024 (BBL)
  26-08-2024 (BBL & BOL)
  04-11-2024 (BBL)
  27-01-2025 (BBL&BOL)
  14-04-2025 (BBL)
 • nee
Het beroep

Ben je verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg)? Dan verleen je zorg en begeleiding aan mensen die dat nodig hebben. Jij draagt eraan bij dat deze mensen zich, ondanks hun ziekte of beperking, goed voelen en zoveel mogelijk zelf kunnen blijven doen. Je komt in aanraking met verschillende mensen, die allemaal andere zorg nodig hebben. Denk aan ouderen, mensen met een chronische aandoening of mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook kun je zorg verlenen aan gezinnen waar net een baby is geboren. Je verleent zorg en je begeleidt bij dagelijkse activiteiten. Het draait in je werk altijd om de mens en zijn of haar zorgvragen. Je werkt nauw samen met andere zorgverleners, maar ook met familieleden en vrijwilligers.

Niveau
3
Leerweg
bol, bbl
Duur
3 jaar (bol) of 2 jaar (bbl)
Onderwijstijd per jaar
bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

De opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol)
In het begin van de opleiding oriënteer je je op de opleiding en het werkveld. Je doet zowel binnen als buiten school ervaringen op. Daardoor weet je zeker dat je de juiste opleidingskeuze hebt gemaakt. Gaandeweg de opleiding ga je stages lopen in verschillende zorginstellingen. Zowel op school als in je stage is de werkelijke beroepspraktijk het uitgangspunt van het leren. Daarnaast ontwikkel je taal- en rekenvaardigheden. Je wordt begeleid door een vaste studieloopbaanbegeleider. Samen volg je jouw ontwikkeling en op het moment dat je er klaar voor bent begin je aan je examens.


De opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Tijdens de opleiding leer je voor een groot deel in de dagelijkse beroepspraktijk van de zorg. Daarnaast krijg je te maken met zelfstudie en ga je twee dagdelen naar school. De opleiding sluit aan bij de vaardigheden en kennis die je al hebt ontwikkeld. De dagelijkse beroepspraktijk is het uitgangspunt van het leren op school en in de praktijk. Daarnaast ontwikkel je taal- en rekenvaardigheden. Je wordt begeleid door een vaste studieloopbaanbegeleider en op het moment dat je er klaar voor bent begin je aan je examens.


Keuzes maken tijdens je opleiding

In de opleiding zijn keuzedelen opgenomen. Deze keuzedelen richten zich op verdieping of verbreding van jouw vakgebied. Er zijn ook keuzedelen die zijn gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding. Op basis van het aanbod en jouw wensen word je in de gelegenheid gesteld je eigen keuzedeel te volgen. Binnen de bbl-opleiding kies je jouw keuzedeel in overleg met je werkgever.

 

Verzorgende IG in Groenlo? Dan begin je met SMART START Zorg en Begeleiding!
In Groenlo starten alle Bol-studenten van Verzorgende IG, Maatschappelijke Zorg, Verpleegkunde én Helpende Zorg & Welzijn in dezelfde klas. Dit onder de naam SMART START Zorg en Begeleiding. De vakken van de verschillende opleidingen worden in samenhang aangeboden. Hierdoor krijg jij als student een mooi beeld van de verschillende zorgopleidingen, niveaus, én werkvelden die er zijn.

Je bent nauw betrokken bij andere zorgopleidingen, het is daarom gemakkelijk te switchen van opleiding als dat beter bij jou past.  Dus vind jij het nu dus nog lastig om een definitieve keus te maken voor een opleiding? Kies dan voor Verzorgende IG in Groenlo! Meer informatie hierover vind je bij SMART START Zorg en Begeleiding.

Examinering

Om je diploma te behalen, doe je examens op school en in de praktijk. Je doet beroepsgerichte examens en examens voor de vakken Nederlands en rekenen. Daarnaast toon je aan dat je je hebt ontwikkeld op het gebied van loopbaan en burgerschap. Ook hoort het afronden van een keuzedeel bij het behalen van je diploma.

Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
29-01-2024 (BBL)
16-04-2024 (BBL)
26-08-2024 (BBL & BOL)
04-11-2024 (BBL)
27-01-2025 (BBL&BOL)
14-04-2025 (BBL)
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4.

Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk op 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan wordt je toegelaten tot de opleiding van je keuze.

Je ontvangt nadat je je hebt aangemeld een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek bevestig je je jouw inschrijving en ontvang je informatie over de opleiding en maak je kennis met docenten en medestudenten. Als je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet ben je, op voorwaarde van het behalen van je diploma, toegelaten tot de opleiding.
Mocht tijdens de toelatingsprocedure blijken dat er omstandigheden zijn waardoor de opleiding voor jou niet geschikt is, dan biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Profiel in beeld

Versneld/verkort

De duur van de opleiding is 1-3 jaar. Hoe lang je er uiteindelijk over doet is afhankelijk van je vooropleiding, opgedane ervaring, studietempo en ontwikkeling tijdens de opleiding.

Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG).

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.

 

Vaccinatie tegen Hepatitis-B

Tijdens je stage komt je als student rechtstreeks in aanraking met zorgvragers. Hierdoor is er risico op een Hepatitis-B infectie. Al enkele jaren is er een goed en veilig vaccin tegen Hepatitis-B beschikbaar en het Graafschap College doet mee aan preventieve vaccinatie. In de eerste weken van het schooljaar krijg je een uitnodiging met meer informatie om je via school te laten vaccineren tegen Hepatitis-B. Voor de BPV-instellingen in de zorg van het Graafschap College is de inenting een vereiste om stage te kunnen lopen.

De opleiding

Kies voor de opleiding Verzorgende-IG en ga aan de slag in de thuiszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg of kraamzorg. In een (zorg)instelling werken of liever bij mensen thuis? De mogelijkheden zijn er!

Persoonlijkheid

Deze opleiding past bij jou als je integer, sociaal en communicatief vaardig, flexibel, creatief, ondernemend en nauwkeurig bent. Bovendien ben je alert, geduldig, respectvol, leergierig en heb je verantwoordelijkheidsgevoel.

Competenties

Je kunt je goed inleven in mensen met een zorgvraag en ze begeleiding bieden. Je vindt het niet moeilijk om beslissingen te nemen. Bovendien kun je goed samenwerken en netwerken en vind je onregelmatige werktijden prettig.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2023-2024 € 1.357,-)

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt (ter indicatie: 2023-2024, Entree en niveau 2: € 270,- en niveau 3 en 4: € 654,-)

 

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Uitgaande van drie jaar zijn de totale kosten gemiddeld:

 • Boeken: tussen € 111,- en € 172,90
 • Licentie: tussen € 0,- en € 65,-
  Totaal: tussen € 111,- en € 237,90

Je mag zelf bepalen waar je onderwijsbenodigdheden aanschaft. De schoolkosten zijn altijd afhankelijk van looptijd studie en eventuele vrijstellingen.

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Uitgaande van twee jaar zijn de totale kosten gemiddeld:

 • Boeken: tussen € 0,- en € 107,-
 • Licentie: tussen € 0,- en € 65,-

Je mag zelf bepalen waar je onderwijsbenodigdheden aanschaft. De schoolkosten zijn altijd afhankelijk van looptijd studie en eventuele vrijstellingen.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Extra activiteiten bbl

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

SMART START Zorg en Begeleiding

Start jij met de BOL opleiding Verzorgende IG in Groenlo? Dan heb je zelf het kompas in handen om je eigen route uit te stippelen! Je start in een multidisciplinaire klas met studenten van allerlei verschillende zorgopleidingen. Je kijkt dus gemakkelijk mee bij andere opleidingen en kunt zelfs tot het 3e jaar nog switchen mocht je twijfelen over je studiekeuze. Meer informatie vind je bij SMART START Zorg en Begeleiding!

Praktijkgericht leren in een wijkleercentrum

Een wijkleercentrum is een plek waar zorgstudenten van alle leerjaren elkaar treffen. De locatie ligt altijd in hetzelfde postcodegebied als het stageadres waar je op dat moment stage loopt.

Jouw leervraag staat centraal en je wordt hierin gecoacht door een wijkdocent. Je leert van én met elkaar en er komen verschillende praktijkvoorbeelden aan bod die studenten meemaken tijdens stage. Daarnaast zijn de lijntjes tussen onderwijs en praktijk kort en kunnen passende workshops worden aangevraagd. Kortom; een wijkleercentrum is een fijne plek om samen met andere “lerenden” praktijkgericht aan de slag te gaan!

Samenwerking werkgevers

De opleiding Verzorging werkt nauw samen met jouw toekomstige werkgever in de regio. Hiermee sluit de opleiding goed aan op wat er nodig is in de zorg. Dit vergroot jouw kans op een baan.

Haal het maximale uit jezelf in het Onderwijsleercentrum (OLC)!

Het Onderwijsleercentrum is dé plek waar je het maximale uit jezelf en je studie kunt halen. Je kunt er zelfstandig werken, alleen of in groepjes. Er zijn faciliteiten die het makkelijker maken om efficiënt te studeren, zoals bijvoorbeeld creatieve ruimtes, een presentatie/opnameruimte, computers en een bibliotheek. Als je het nodig hebt is er begeleiding van onderwijsassistenten en specifieke begeleiding, bijvoorbeeld van het rekenteam, is ook mogelijk.

Gerelateerde profielen