Sociaal werker - Graafschap College

Sociaal werker | niveau 4 | bol

Crebocode 25615

 • niveau 4
 • bol
 • 3 jaar
 • 26-08-2024
 • nee
Het beroep

Werken als sociaal werker betekent werken met mensen. Hierbij speel jij als persoon een belangrijke rol. Je eigen gedrag en vakmanschap zijn van groot belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. Als sociaal werker heb je een positieve houding, sta je op voet van gelijkwaardigheid met mensen en ga je respectvol met ze om. Je bent ondernemend, onderzoekend en nieuwsgierig. Je bent er steeds op gericht om de eigen regie van mensen te ondersteunen en versterken. Je kunt omgaan met diversiteit, legt verbinding tussen mensen, toont betrokkenheid, bent open en communiceert duidelijk en passend. Je maakt vraagstukken bespreekbaar en kunt grenzen stellen. De vraagstukken waar je mee te maken krijgt kunnen liggen op diverse leefgebieden, zoals op het terrein van financiën, wonen en leefbaarheid, werk, opleiding en activiteiten, sociale relaties, lichamelijke en psychische gezondheid en zingeving.

Als sociaal werker probeer je mensen te activeren en motiveren om acties te ondernemen die hun situatie verbeteren. Je kunt omgaan met professionele afstand en nabijheid. Je kunt kritisch kijken naar je eigen handelen en je weet wanneer je andere deskundigen moet inschakelen. Je bent integer, je kunt je inleven in de situatie van een ander maar ook voor jezelf opkomen. Jij hebt durf en daadkracht, bent vasthoudend, hebt veel geduld, bent dienstverlenend en staat open voor opvattingen van anderen.

Niveau
4
Leerweg
bol
Duur
3 jaar
Onderwijstijd per jaar
Gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen)
Opbouw

De opleiding bestaat uit drie onderdelen:

1. Generieke kerntaken met de vakken Nederlands, Engels, loopbaan en burgerschap en rekenen. Je krijgt gedurende alle leerjaren les in deze vakken. Zodra je het gewenste niveau hebt bereikt, kun je examen doen.

 

2. Beroepsspecifieke kerntaken
Dit is het grootste deel van de opleiding en  bestaat uit twee studiefases: de ontwikkelfase en de examenfase.
In het eerste leerjaar staan basiskennis en vaardigheden centraal. Je verdiept je in de achtergronden van veel verschillende doelgroepen en problemen die mensen kunnen ervaren. Je leert verschillende gesprekstechnieken onder de knie te krijgen, de hulpvraag van mensen in kaart te brengen en welke instanties er zijn waar mensen hulp kunnen krijgen. Dit doe je door lessen te volgen, zelfstudieopdrachten uit te werken en door ervaring op te doen in de stage.

In het tweede leerjaar ga je je meer verdiepen in doelgroepen, problematieken en methodieken waarmee je mensen kunt ondersteunen. Veel van de thema’s die aan bod komen worden aangeboden in projectvorm. Ook loop je dan twee dagen in de week stage bij een organisatie voor sociaal werk.

Het derde leerjaar van de opleiding bestaat voor een groot deel uit beroepspraktijkvorming (stage). In het eerste half jaar loop je drie dagen stage en werk je mee in een project. Als je in het eerste half jaar hebt aangetoond dat je de benodigde competenties onder de knie hebt, dan mag je aan de examenperiode beginnen. Je legt dit examen af in de praktijk bij een erkende stage-instelling. Het examen leg je af over een periode van 3 à 4 maanden.

 

3. Keuzedelen
Een deel van de opleidingstijd besteed je aandacht aan keuzedelen. Je hebt een ruime keuze uit de verschillende keuzedelen die op het Graafschap College worden aangeboden. Met deze keuzedelen kun jij je in bepaalde onderwerpen verdiepen of verbreden. Ook zijn er keuzedelen die gericht zijn op doorstroom. Tijdens het eerste leerjaar word je uitgebreid geïnformeerd over de keuzedelen en de keuzeprocedure. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit:

 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Expressief talent
 • Wijkgericht werken
 • Doorstroom hbo
 • Duits in het mbo
 • Ondernemerschap
 • Internationaal I Overbruggen (interculturele) diversiteit
 • Internationaal II  Leren en werken in het buitenland
Examinering

Door examens beoordelen we of je over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om het beroep uit te oefenen. Om je diploma te behalen, moet je aan een aantal eisen voldoen:

 • Generieke eisen: de vakken Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap en de keuzedelen moet je volgens de norm hebben afgerond
 • Beroepsspecifieke eisen: kerntaken en werkprocessen die in het beroep centraal staan, moet je volgens de norm hebben afgerond
 • Keuzedelen maken deel uit van de zak-slaagregeling
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
26-08-2024
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 4 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:

Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of 3, een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4 of een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk. Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk op 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

 

Na jouw aanmelding krijg je een bevestiging van de gekozen opleiding. Bij de opleiding Sociaal Werk word je in juni uitgenodigd voor een informatieavond. Ook vindt er voor de zomervakantie een kennismakingsgesprek plaats met jouw toekomstige slb’er (studie- en loopbaanbegeleider). Het kan ook zijn dat jouw aanmelding of DDD (Digitaal Doorstroom Dossier) aanleiding geeft tot een verdiepend gesprek, waarin jouw eventuele hulpvraag of onze vraag over jouw mogelijkheden en motivatie vooraf besproken wordt.

Vervolgmogelijkheden hbo

Heb je je diploma voor dit profiel behaald? Dan kun je verder leren in het hbo. Onderstaande hbo-opleidingen sluiten goed aan op dit profiel:

 • Social Work
 • Pedagogiek
Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG).

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.

De opleiding

Voor sommige mensen is het niet vanzelfsprekend dat ze actief deelnemen aan de samenleving. Door problemen, wat deze ook zijn, vallen ze buiten de boot. Tijdens de opleiding Sociaal werker leer je hoe je deze mensen kunt helpen. Contacten leggen, initiatieven nemen, inleven, stimuleren, organiseren, plannen, ondernemen, begeleiden en samenwerken zijn belangrijke onderdelen van het werk. Ook het doen van onderzoek, het signaleren van problemen en het geven van advies en voorlichting, bijvoorbeeld over geldende wetten en regels, maken deel uit van het werk.

Hoe je dit moet doen, dat ga je leren. Maar ook wie je zelf bent. Want alleen als je weet wie je zelf bent, ben je in staat anderen helpen!

Persoonlijkheid

Deze opleiding past bij jou als je geïnteresseerd bent in andere mensen en in de problemen die op hun pad kunnen komen. Je bent integer en betrouwbaar, staat stevig in je schoenen en je bent een echte teamspeler. Je bent communicatief sterk, ondernemend en creatief in het vinden van oplossingen.

Competenties

Je kunt goed luisteren, je prima inleven in anderen en bent daardoor in staat om te achterhalen wat de hulpvraag van mensen is. Je kunt oplossingsgericht denken en voelt aan op welke manier je mensen het best kunt ondersteunen of begeleiden. Bovendien kun je goed netwerken, dat betekent dat je andere mensen en organisaties kunt inschakelen op zo’n manier dat degene die hulp nodig heeft zoveel mogelijk zelf de regie houdt of krijgt. Je kunt je werkzaamheden goed plannen en organiseren.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2023-2024 € 1.357,-)

 

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

 • Boeken: tussen € 269- en € 300,-
  Totaal: tussen € 269,- en € 300,-

 Leerjaar 2

 • Boeken: tussen € 118,50 en € 118,50
  Totaal: tussen € 118,50 en € 118,50

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Haal het maximale uit jezelf in het Onderwijsleercentrum (OLC)!

Het Onderwijsleercentrum is dé plek waar je het maximale uit jezelf en je studie kunt halen. Je kunt er zelfstandig werken, alleen of in groepjes. Er zijn faciliteiten die het makkelijker maken om efficiënt te studeren, zoals creatieve ruimtes, een presentatie/opnameruimte, computers en een bibliotheek. Als je het nodig hebt, is er begeleiding van onderwijsassistenten maar specifieke begeleiding, bijvoorbeeld van het rekenteam, is ook mogelijk.

Associate Degree opleiding

Het Graafschap College heeft samen met Iselinge Hogeschool een nieuwe opleiding ontwikkeld: Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP). Deze tweejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau 5 leert je over de grenzen van je eigen vakgebied kijken en een voortrekkersrol te vervullen in de samenwerking met andere professionals. Afhankelijk van het onderwerp krijg je les van docenten van het Graafschap College of Iselinge Hogeschool. Je kunt je aanmelden voor de Ad-opleiding wanneer je de opleiding onderwijsassistent/pedagogisch medewerker kinderopvang/gespecialiseerd pedagogisch medewerker/sociaal werk/sport- en bewegingscoördinator hebt afgerond. 

De Ad-opleiding biedt goede kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Gerelateerde profielen