Donderdagavond 2 juli hadden 10 huishoudelijke medewerkers de primeur. Zij kregen als allereerste lichting studenten het landelijk erkende mbo-certificaat voor Ondersteuning Thuis uitgereikt. Een uniek moment voor hen, het Graafschap College én de gemeente Berkelland.

Opleidingsprogramma: van afsluitende toets naar mbo-certificaat
Ondersteuning Thuis wordt uitgevoerd door verschillende zorgaanbieders en huishoudelijke medewerkers. Om hen hierin te scholen, heeft het Graafschap College op initiatief van de gemeente Berkelland een opleidingsprogramma ontwikkeld. Huishoudelijke medewerkers in Berkelland krijgen onder andere les in ziektebeelden en leren hoe zij ondersteunend kunnen zijn bij de persoonlijke verzorging van een inwoner. Na deze lessen, huiswerk en praktijkervaring volgt er een afsluitende toets. Als zij dit hebben gehaald, mogen zij in Berkelland naast de huishoudelijke hulp die zij verlenen, ook lichtere zorgtaken op zich nemen.

Het ministerie van OCW heeft vorig jaar bepaald dat ook onderdelen van een mbo opleiding een landelijk erkend bewijs waard zijn. In gezamenlijkheid is voor het opleidingsprogramma Ondersteuning Thuis een aanvraag ingediend en door het ministerie toegekend.