Jong talent gezocht voor Arriva Service Team

Onder het motto ‘Zet jouw toekomst op de rails’ starten Arriva, het Graafschap College en WerkNet een wervingscampagne om jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt te interesseren voor het Arriva ServiceTeam in de regio Achterhoek. Het Arriva ServiceTeam is een leerbaan voor de periode van een jaar voor onder andere jeugdwerklozen, schoolverlaters zonder startkwalificatie, deelnemers aan het praktijkonderwijs en (voormalig) Wajongers in de leeftijd 16 tot 27 jaar.

Piekfijn
Het ServiceTeam zorgt er onder meer voor dat stations en treinen er piekfijn uitzien, aan reizigers service wordt verleend en alles op rolletjes loopt. Het ServiceTeam zal bestaan uit 10 tot 15 jongeren die worden begeleid door een Arriva-mentor. Doel is om de deelnemende jongeren kans te bieden om werkervaring op te doen en een praktijkdiploma te halen.

Solliciteren via arriva.nl/werkaanjetoekomst
Jongeren die geïnteresseerd zijn om deel uit te maken van het Arriva ServiceTeam kunnen voor meer informatie en om te solliciteren terecht op de website arriva.nl/werkaanjetoekomst. Sollicitaties moeten voor 1 december 2015 binnen zijn. Op 8 december vinden de selectiegesprekken plaats. De eerste werkdag voor het ServiceTeam is 11 januari 2016.

Proef
Arriva en WerkNet zijn in 2014 een samenwerking aangegaan. Dit heeft er toe geleid dat sinds oktober 2014 jongeren een oriëntatietraject van vier maanden volgen door mee te lopen met stewards, zodat zij naast werkervaring ook een goed beeld kunnen vormen van het vak steward. Het opzetten van een ServiceTeam is een tweede stap in de samenwerking tussen Arriva en WerkNet. Een jaar lang zal worden beproefd of een ServiceTeam bijdraagt aan het doel van WerkNet om de jeugdwerkloosheid in de Achterhoek aan te pakken door jongeren in de praktijk op te leiden.

WerkNet is een samenwerkingsverband van gemeenten, onderwijsinstellingen, SW-bedrijven en UWV.