Graafschap College officieel partner van Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Sinds vandaag is het Graafschap College officieel partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Vanmorgen werd de intentieverklaring door beide partijen ondertekend. Het Graafschap College is de eerste mbo-instelling die zich aan de Alliantie verbindt.

Mirjam van Loo, docent sport, bewegen en gezondheid en initiatiefnemer van deze samenwerking, licht de invulling van het partnerschap toe: “Het Graafschap College onderscheidt twee doelgroepen. De eerste doelgroep zijn de studenten met beperkte gezondheidsvaardigheden. De tweede doelgroep zijn de studenten die bij het Graafschap College een opleiding volgen bij de sector Zorg, Welzijn & Sport. We willen hen bewust maken van (het gebrek aan) deze vaardigheden bij hun (toekomstige) cliënten en hen betrekken bij de uitvoering van een programma voor de studenten met beperkte gezondheidsvaardigheden.”

Mooie kans voor hybride onderwijs

“Het partnerschap biedt dus een mooie kans om de studenten van deze sector een hybride leeromgeving te bieden. Hybride leren behoort tot de kern van onze onderwijsvisie. We willen onze studenten een realistische en up-to-date praktijkomgeving bieden, die in nauwe samenwerking met het werkveld tot stand komt. Ik vind het mooi om te zien dat het ons steeds vaker lukt om de mogelijkheden van onze eigen studenten te benutten, bijvoorbeeld als het gaat om dit soort samenwerkingen”, zegt Sarien Shkolnik, vicevoorzitter van het college van bestuur. Maar er is ook nog een andere reden waarom het Graafschap College het belangrijk vindt om partner te zijn van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. “Vitaliteit is een belangrijk speerpunt in onze organisatie. We hebben een gezondheidsprogramma ontwikkeld, ‘Graafschap Vitaal’, om de vitaliteit van onze studenten en medewerkers te bevorderen. Immers, mensen die fysiek en mentaal gezond zijn, zijn in staat om beter en langer hun werk te doen. Uit onderzoek blijkt dat niet iedereen over voldoende vaardigheden beschikt om regie te hebben over zijn of haar eigen gezondheid. Wij willen graag bijdragen aan de verbetering hiervan en sluiten ons daarom aan bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden”, aldus Sarien Shkolnik.

Wat is gezondheidsvaardig?

Iemand is ‘gezondheidsvaardig’ als hij of zij informatie over gezondheid kan vinden, begrijpen en toepassen. Om dat te kunnen zijn drie typen vaardigheden van belang:

  • Functionele vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, zoeken op internet)
  • Interactieve vaardigheden (communicatie, begrijpend lezen, abstract denken, hoofd- van bijzaken scheiden, reflecteren)
  • Kritische vaardigheden (toepassen van informatie, ordenen, vooruitdenken, prioriteiten stellen)

Waarom ‘op de agenda’?

Uit onderzoek door Pharos (landelijk expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen) blijkt dat mensen met een laag onderwijsniveau zes jaar eerder overlijden dan hoogopgeleiden en zij leven 15 jaar minder lang in goed ervaren gezondheid. Daarnaast zijn ook de volgende cijfers bekend:

  • 2,5 miljoen laaggeletterden (18%) in Nederland
  • Ruim drie op de tien Nederlanders (36%) heeft problemen met het vinden, begrijpen, beoordelen en/of toepassen van informatie over gezondheid
  • Eén op de twee Nederlanders (48%) heeft moeite met eigen regie over gezondheid, ziekte en zorg
  • Reden genoeg om te proberen deze gezondheidsverschillen terug te dringen.

Alliantie Gezondheidsvaardigheden

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden is een netwerk van ruim 80 organisaties, bedrijven en instellingen die zich inzetten voor het bevorderen van gezondheid of het voorkomen van ziekten bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Een belangrijk doel van de Alliantie is het stimuleren van het uitwisselen van kennis en ervaring en het bevorderen van samenwerking. Het Graafschap College is de eerste mbo-instelling die zich aan de Alliantie heeft verbonden.