Euregionale KennisWerkplaatsen werken aan 360 graden arbeidsmarkt

Een Euregionale arbeidsmarkt creëren, waarin het voor werknemers en werkgevers vanzelfsprekend is om aan beide kanten van de grens te werken of zaken te doen. Dat is het doel van het Interreg VI-project ‘Euregionale KennisWerkplaatsen (EKW)’. In een EKW werken het Nederlandse en Duitse beroepsonderwijs samen aan de verbinding en integratie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Er zijn acht verschillende EKW’s. Ieder EKW vertegenwoordigt een ander werkgebied. 

Het Graafschap College is betrokken bij twee EKW’s, namelijk ‘Internationale handel en ondernemerschap’ en ‘Horeca, dienstverlening en toerisme’. Sabine Preuss, projectleider van deze twee EKW’s legt uit: “De ligging van onze regio, grenzend aan Duitsland, biedt veel kansen en mogelijkheden voor zowel bedrijven en instellingen als (toekomstige) professionals. Bijvoorbeeld op het gebied van de mobiliteit van medewerkers. Veel Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen hebben een tekort aan vakkrachten. Het werven en behouden van personeel is daarom een onderwerp dat voortdurend aandacht vraagt. In de EKW’s werken onderwijs en bedrijfsleven samen aan het creëren van een 360 graden arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt die niet wordt beperkt door het bestaan van grenzen. Zo bekijken we welke competenties en vaardigheden toekomstige professionals nodig hebben om zowel op de Nederlandse als Duitse arbeidsmarkt succesvol te kunnen zijn en hoe deze competenties en vaardigheden aangeleerd of verbeterd kunnen worden.” 

Internationale handel en ondernemerschap

De EKW Internationale handel en ondernemerschap bestaat sinds kort. Eind juni vond in bij een van de partners in Bocholt een van de eerste ontmoetingen plaats tussen het Nederlandse en Duitse beroepsonderwijs. Ook een aantal bedrijven was aanwezig. Binnen de nieuwe EKW gaan studenten, docenten en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen kennis en ervaringen delen en bouwen aan grensoverstijgende netwerken. Verschillende projecten zullen bijdragen aan het behalen van het doel. “Een mooi voorbeeld is de Euregionale Business Jump. Een wedstrijd waarin studenten van het Graafschap College en een aantal Duitse Berufskollegs worden uitgedaagd om een eigen onderneming te starten. Vertegenwoordigers van het Nederlandse en Duitse bedrijfsleven ondersteunen de studenten bij het opstellen van een businessplan. Onderling worden waardevolle contacten gelegd en de deelnemende studenten leren veel op het gebied van interculturele vaardigheden en taalvaardigheid. Kennis die van pas komt als zij aan de slag willen in de grensregio of daar zaken willen doen. De Business Jump wordt al een aantal jaren georganiseerd, maar vanaf nu zal dat vanuit de EKW gebeuren. Daarmee hopen we meer Nederlandse en Duitse studenten en bedrijven te kunnen betrekken. “, vertelt Sabine. 

Horeca, dienstverlening en toerisme

De EKW Horeca, dienstverlening en toerisme staat ook nog in de kinderschoenen. Afgelopen mei vond een eerste inspiratiesessie plaats. Daarbij waren vertegenwoordigers van het Graafschap College, ROC van Twente, Berufskolleg Glockenspitz en een aantal (horeca)ondernemers uit de grensregio aanwezig. “Alle betrokkenen zien de samenwerking binnen de EKW als een unieke gelegenheid voor kennisdeling en samenwerking en zien kansen om door middel van innovatieve projecten gezamenlijk bij te dragen aan groei en bloei van de horeca en het toerisme in de grensregio”, vertelt Sabine.  

Oproep: sluit je aan

Ben jij ondernemer of werk je voor een bedrijf of instelling in het grensgebied? Heb je ideeën over grensoverschrijdende mobiliteit en wil je meewerken aan het creëren van een 360 graden arbeidsmarkt? Sluit je dan aan bij een EKW. Neem voor meer informatie over de EKW’s ‘Internationale handel en ondernemerschap’ en ‘Horeca, dienstverlening en toerisme’ contact op met Sabine Preuss: s.preuss@graafschapcollege.nl. Wil je meer weten over de andere EKW’s? Kijk op www.leren-zonder-grenzen.com.