3 innovatiedocentenDrie innovatiedocenten benoemd

Op 1 april zijn er drie innovatiedocenten benoemd. Deze nieuwe functie is in het leven geroepen om innovatie en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te stimuleren door middel van toegepast (wetenschappelijk) onderzoek.
De innovatiedocenten gaan de komende twee jaar twee dagen per week aan hun innovatieproject werken. Zij worden daarbij vanuit de HAN begeleid door onderzoeksdocent Chris Kroeze en Ruud Klarus, lector Ontwikkelen van competenties op de werkplek. Het Graafschap College vindt aandacht voor onderzoek en het stimuleren van een onderzoekende houding belangrijk. Een open houding helpt bij het vinden van nieuwe oplossingen voor nieuwe situaties en vergroot de wendbaarheid van studenten en docenten in een snel veranderende samenleving.

Sander Berendsen: Talentenwijzer
Sander Berendsen is senior docent Pedagogisch Werker. Hij wil onderzoek doen naar de pedagogisch didactische uitgangspunten voor het opleiden van talentvolle studenten met de ambitie om te excelleren. Wat vraagt het van studenten en docenten om te excelleren? Op basis van dit onderzoek is het plan een Talentenwijzer te ontwikkelen. Dat is een toegankelijke interactieve PDF met handvatten voor studenten en docenten. Als ambassadeur en kwartiermaker van talentgericht onderwijs gaat Sander daarna onderzoek doen in een zogenaamd ‘cross-over project’, met studenten uit verschillende sectoren om de toetsen of de uitgangspunten kloppen en of de leermotivatie van studenten wordt verhoogd.

Willy Reijrink: Regionaal Skills Training Centrum
Willy Reijrink is senior docent Verpleegkunde. Haar doel is het oprichten van een Skills Training Centrum, dat vijf dagen in de week van 8.00 tot 20.00 uur excellent vaardigheidsonderwijs aanbiedt aan studenten van verschillende opleidingen binnen het Graafschap College en andere doelgroepen. Doel is ‘just in time’ kunnen leren/oefenen/toetsen, waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van ICT: video-instructie, virtual reality, instructie, training en toetsing op afstand. Het resultaat voor de student: het vaardigheidsonderwijs is flexibel en gepersonaliseerd, de trainingen worden verzorgd door een expert, in een passende leeromgeving waar de student kennismaakt met moderne technologie en de laatste inzichten op het gebied van de vaardigheid.

Nono Poels: Travel tomorrow
Nono Poels is senior docent Toerisme. Zij gaat een innovatieproject opzetten samen met o.a. de hogeschool Saxion waarbij onderwijs wordt aangeboden in de vorm van projecten samen met het bedrijfsleven. Een vorm van cross-over onderwijs waarbij de docenten samenwerken aan de invulling van het programma en de begeleiding van de studenten. Daarnaast start zij een onderzoek naar het eigenaarschap van studenten voor hun eigen leerproces. Haar passie is studenten uit te dagen en te prikkelen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling. Haar innovatievoorstel is het ontwikkelen van een onderwijsconcept voor de wereld van Travel tomorrow. Ondernemendheid van de studenten en samenwerking tussen verschillende opleidingen en sectoren bij het bouwen van onderwijs in een andere vorm staan centraal.