Alain van de Haar benoemd als sectordirecteur Economie & Dienstverlening

Met ingang van 1 september zal Alain van de Haar de functie van sectordirecteur Economie & Dienstverlening gaan vervullen. Hij volgt daarmee Nahied Rezwani op dit op 1 september aan de slag gaat bij Hogeschool Inholland.

Alain van de Haar is op dit moment sectordirecteur Educatie & Participatie bij het Graafschap College. Hij heeft als interne kandidaat gesolliciteerd op de vacature. “Het is mooi om te zien hoe goed Alain aansluit op het vooraf opgestelde profiel,” aldus Sarien Shkolnik, vicevoorzitter college van bestuur. “Er is gezocht naar iemand met verbindend vermogen, daadkracht, besliskracht, humor en ondernemendheid. Iemand die onderwijsvernieuwing in gang kan zetten, een netwerker die interne en externe partners zoekt, iemand die over de grenzen van bestaande opleidingen heen kan kijken, sectorbreed maar ook intersectoraal. Alain van de Haar sluit hier naadloos op aan. Het feit dat Alain onze strategische koers en de organisatie goed kent, is een voordeel. Wij wensen Alain veel succes toe in zijn nieuwe functie.”

Alain van de Haar heeft na Nieuwe Leraren Opleiding (tweedegraads maatschappijleer en geschiedenis) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen de opleiding sociale en economische geografie gevolgd. Hij heeft ruim 15 jaar op het grensvlak overheid en bedrijfsleven gewerkt. Hierbij kwam het versterken van de arbeidsmarkt de laatste jaren steeds meer centraal te staan. De afgelopen acht jaren was hij sectordirecteur Educatie en Participatie. In deze jaren is deze sector sterk verbreed en vergroot.

Vacature sectordirecteur Educatie & Participatie
Met de overstap van Alain van de Haar naar de sector Economie & Dienstverlening ontstaat er een vacature voor de functie sectordirecteur Educatie & Participatie. De procedure voor het opstellen van een vacature voor deze functie wordt spoedig opgestart.