Ondersteuning studenten met financiële problemen

Studenten met financiële problemen kunnen ondersteund worden in de bekostiging van hun schoolkosten. Gemeente Doetinchem, het Gasthuisfonds, de Vromen-Gravelijn Stichting, het IJsselkring Kinderfonds en het Graafschap College zijn hiervoor op 9 mei jl. een samenwerkingsverband aangegaan.

ondertekening

Maandag 9 mei jl. hebben vertegenwoordigers van deze organisaties de regeling waarin deze financiële ondersteuning is vastgelegd, ondertekend. De regeling is bedoeld voor studenten van het Graafschap College, woonachtig in de gemeente Doetinchem, die vanwege aantoonbare financiële problemen niet in staat zijn om de noodzakelijke leermiddelen of schoolkosten te betalen.

Een student die in dusdanige financiële problemen terechtkomt dat de voortgang van de opleiding in gevaar komt, kan via de studieloopbaanbegeleider en zorgdecaan worden doorverwezen naar de Sociale Raadslieden die sinds september 2015 zitting hebben op het Loopbaanplein. De Sociale Raadslieden onderzoeken eerst of er andere oplossingen zijn voor de problemen van de student. Als dat niet het geval is, dienen zij samen met de student een aanvraag in voor ondersteuning. Een commissie, bestaande uit de manager Loopbaanplein en vertegenwoordigers van de betrokken fondsen, beoordeelt de aanvraag. Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan wordt de financiële ondersteuning in natura verstrekt. De student ontvangt dus geen geld, maar kan leermiddelen zoals boeken, licenties of gereedschappen in bruikleen ontvangen. Ook kan het samenwerkingsverband een deel van het lesgeld betalen.

De regeling is aangegaan voor een proefperiode tot 1 augustus 2017. Daarna zullen de betrokken partijen beslissen over voortzetting van de regeling. De regeling vormt samen met andere initiatieven, zoals het spreekuur van de Sociale Raadslieden en trainingen over omgaan met geld die het Loopbaanplein verzorgt voor studenten van het Graafschap College, een stevig pakket van preventie, hulp, ondersteuning en doorverwijzing bij vragen en problemen op financieel gebied.