Uitvoerder bouw/infra - Graafschap College

Uitvoerder bouw/infra | niveau 4 | bbl

Crebocode 25119

 • niveau 4
 • bbl
 • 2 jaar
 • 26-08-2024
 • nee
Het beroep

Als uitvoerder bouw/infra ben je betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van allerlei bouw- en renovatieprojecten. Je assisteert de hoofduitvoerder bij het leiden van een project. Zo maak je bijvoorbeeld een planning en ben je verantwoordelijk voor de voortgang van het project. Ga je aan de slag bij een grote organisatie? Dan heb je vaak gespecialiseerde taken. Wanneer je bij een kleiner bedrijf gaat werken, zijn je werkzaamheden meer gevarieerd. Tijdens je werk heb je veel contact met mensen, zoals architecten, opdrachtgevers en zzp’ers. Een baan als uitvoerder is stressvol. Daar moet je tegen kunnen! Ondanks een hoge werkdruk houd je het overzicht over de werkzaamheden.

Niveau
4
Leerweg
bbl
Duur
2 jaar
Onderwijstijd per jaar
Gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

Tijdens de opleiding werk je vier of vijf dagen per week als kaderfunctionaris bij een bouwbedrijf en volg je één middag/avond de opleiding. Om de rol als kaderfunctionaris goed te kunnen vervullen, is er tijdens de opleiding onder andere aandacht voor: werkvoorbereiding en -uitvoering, kwaliteitszorg, arbo en milieu, kostenbewaking en administratie. Daarnaast heb je algemene vakken als Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. Tijdens de opleiding leer je werkzaamheden als (na)calculeren, het uitbrengen van offertes voor producten en diensten, het organiseren en plannen van het uitvoeringsproces en de kwaliteitsbewaking.

Examinering

De theorie-examens worden afgenomen op vooraf vastgestelde examenmomenten. De praktijkexamens worden afgenomen binnen het bedrijf waar je werkzaam bent.

Sector
Techniek & Informatica
Startdatum
26-08-2024
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 4 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen: 
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of 3, een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4 of een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk.

Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanvullende toelatingscriteria
 • Bij de start van de opleiding moet je passend werk hebben bij een voor deze opleiding erkend leerbedrijf of hier op korte termijn zicht op hebben.
 • Tot dit profiel word je toegelaten als je het profiel Allround metselaar (niveau 3), Allround tegelzetter (niveau 3) of Allround timmerman (niveau 3) met succes hebt afgerond.
Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Vervolgmogelijkheden hbo

Heb je je diploma voor dit profiel behaald? Dan kun je verder leren in het hbo. Onderstaande hbo-opleidingen sluiten goed aan op dit profiel:

 • Bouwkunde
 • Makelaardij

Je kunt ook de Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf (KOB) gaan volgen.

De opleiding

Voor de opleiding Bouwtechniek kies je als je vakman wilt worden op het gebied van metselen, tegelzetten of timmeren. Maar ook als het je leuk lijkt om te werken voor de technische dienst van een bedrijf of uitvoerder wilt worden. Je bent vaak in dienst van een bouw- of aannemersbedrijf. Je wordt ingezet bij nieuwbouw- of verbouwprojecten.

Persoonlijkheid

Je bent iemand die graag samenwerkt, je werkt namelijk met veel verschillende specialisten samen zoals architecten, installateurs en opdrachtgevers. Je bent een echte aanpakker en steekt de handen graag uit de mouwen. Je vindt het leuk om leiding te geven en kunt goed omgaan met tijdsdruk. Je bent iemand die goed de hoofdlijnen in de gaten kan houden, jij moet het overzicht kunnen houden over het gehele logistieke proces.

Competenties

Je kunt goed plannen en organiseren, je kunt dus goed inschatten wat er nodig is om een plan uit te voeren. Je controleert regelmatig of werkzaamheden volgens planning verlopen en je hebt technisch en ruimtelijk inzicht. Je hebt veel contact met klanten en opdrachtgevers, het is dus van belang dat je goed aanvoelt wat de ander precies wil. Bij problemen laat je je niet uit het veld slaan, jij weet altijd wel een oplossing te bedenken (samen met je team).

 

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt (ter indicatie: 2023 – 2024, Entree en niveau 2: € 270,- en niveau 3 en 4: € 654,-).

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

 • Boeken: tussen € 350,- en € 400,-
 • Readers: tussen € 50,-
  Totaal: tussen € 400,- en € 450,-

Leerjaar 2

 • Boeken: tussen € 50,- en € 100
 • Readers: tussen € 50,-
  Totaal: tussen € 100,- en € 150,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bbl

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Extra activiteiten: max € 100,- 

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Via mbo naar hbo

Weet je nu al dat je een hbo-diploma wilt halen? Heb je alleen niet de juiste vooropleiding of vind je de stap naar het hbo nu nog te groot? Ga een mbo-opleiding (niveau 4) volgen! Tijdens je opleiding kun je deelnemen aan allerlei activiteiten die je goed voorbereiden op een hbo-vervolgopleiding zodat je straks klaar bent om de stap te maken! Lees meer.

Gerelateerde profielen