Erasmus+ project AR4VET afgerond

In september heeft het Graafschap College het Erasmus+ project AR4VET afgerond, een project op het gebied van Augmented Reality in het beroepsonderwijs. Het project, dat in samenwerking met onderwijsinstellingen uit Duitsland (SBG, Dresden), Finland (Gradia College, Jyväskylä), Slovenië (Šolski Centre, Kranj) en Cyprus (SPC Academy, Limassol) is uitgevoerd, richtte zich op het technisch beroepsonderwijs. Echter, de bevindingen die zijn gedaan, zijn bruikbaar voor het gehele beroepsonderwijs.

AR motiveert studenten en docenten

“Vanaf de start van het project in 2016 was het een groot avontuur. We zijn een gezamenlijke zoektocht gestart naar het zinvol gebruik van Augmented Reality (AR) in het beroepsonderwijs en -trainingen. Nu, bijna drie jaar later, zijn AR brillen krachtiger en goedkoper. Geschikte en relevante content maken, het liefst op maat, blijft de uitdaging”, aldus Harry Brink van het Graafschap College. Het gebruik van deze hypermoderne techniek in het onderwijs motiveert studenten en docenten, zo blijkt. “De uitdaging was om te onderzoeken hoe we deze veelbelovende techniek, die nog in de kinderschoenen staat, voor de lange termijn kunnen inzetten binnen het onderwijs. Brillen zijn duur en groot en educatieve software is nog maar zeer beperkt beschikbaar. Toch hebben we organisatievormen gevonden en lessen gemaakt, waarin we ondanks deze beperkingen, AR met een duidelijke meerwaarde hebben kunnen inzetten.”

Volg online courses

De resultaten van het project zijn door het Graafschap College gebundeld in een onlinetraining over AR. Via de website van AR4VET zijn een aantal courses te volgen