Allround medewerker productietechniek - Graafschap College

Allround medewerker productietechniek | niveau 3 | bol / bbl

Voorheen Allround Plaatwerker + Allround Constructiewerker, Crebocode 25895

 • niveau 3
 • bol, bbl
 • 3 jaar (bol) of 2 jaar (bbl)
 • bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
 • Locatie Terborg
 • Techniek & Informatica
 • 26-08-2024
 • nee
Het beroep

Als allround plaatwerker werk je in de metaalproductenindustrie en maak je uiteenlopende plaatproducten, van eenvoudig tot complex. De constructies die je maakt, worden verwerkt in de constructie- en apparatenbouw en zijn dus halffabricaten. Aan de hand van werktekeningen maak je de verschillende producten met computergestuurde machines, bijvoorbeeld een CNC-machine. Je past verschillende bewerkings- en verbindingstechnieken toe, zoals knippen, kanten/zetten en lassen. Je werkt volgens voorschriften en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu.

Als allround constructiewerker ben je werkzaam in de metaalindustrie. Je vervaardigt constructiedelen en plaatst en monteert deze volgens de werkopdracht. Je meet en controleert je werk tussentijds op maatvoering en voert na afloop een eindcontrole uit, zodat het product voldoet aan de hoge kwaliteitseisen. Je past diverse technieken toe, zoals scheiden, verbinden, verspanen en vervormen, en je bedient conventionele en CNC-machines. De werkzaamheden kunnen zowel binnen het bedrijf als op locatie bij opdrachtgevers plaatsvinden. Je werkt volgens voorschriften en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu.

Niveau
3
Leerweg
bol, bbl
Duur
3 jaar (bol) of 2 jaar (bbl)
Onderwijstijd per jaar
bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

Jouw opleiding bestaat uit zeven periodes, waarin je aan verschillende projecten werkt. Je krijgt beroepsspecifieke vakken en daarnaast volg je lessen in Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. Aan het einde van de opleiding is de examinering, de zogenaamde kwalificerende periode.

Je volgt lessen op onze leslocatie in Terborg. De opleiding wordt in samenwerking met Anton Tijdink Techniek opleidingen gegeven.

Examinering

Om je diploma te halen, moet je aan de volgende eis voldoen:
Je hebt je portfolio waaraan je tijdens je opleiding werkt volgens de norm afgesloten. In dat portfolio leg je informatie vast, waaruit blijkt over welke kennis en kunde je beschikt. Op basis van dat portfolio krijg je een assessment door twee onafhankelijke assessoren.

Hoofdleslocatie
Sector
Techniek & Informatica
Startdatum
26-08-2024
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen: 
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4. 

Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

De opleiding

Heb jij aanleg voor techniek? Kun je wat je met je ogen ziet, met je handen maken? Werk je planmatig, systematisch en nauwkeurig? Dan is een beroep in de metaal iets voor jou! In de metaaltech-niek worden productie- of constructieonderdelen gemaakt en tot één geheel gesmeed, zowel voor de bouw als voor industriële machines.

Persoonlijkheid

Deze opleiding past bij jou als je vaktechnisch goed onderlegd bent, kwaliteitsbewust en zorgvuldig bent in de uitvoering van je werk. Je bent accuraat en werkt veilig. Je bent goed in het communiceren over je vak met anderen en bent alert op afwijkingen en fouten. Jij kent de risico’s van het vak.

Competenties

Jij hebt algemene basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn voor het bewerken van diverse soorten materialen. Je kunt deze basiskennis en -vaardigheden zowel handmatig als machinaal toepassen bij routinematig werk. Jij maakt en bewerkt zelfstandig materialen tot producten en halffabricaten. Je kunt de verantwoordelijkheid nemen voor het voldoen van het werk aan de gestelde kwaliteitseisen. De direct leidinggevende controleert jouw werk na afloop.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen.
De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2023 – 2024 € 1.357,-).

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt (ter indicatie: 2023 – 2024, Entree en niveau 2: € 270,- en niveau 3 en 4: € 654,-).

 

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

 • Boeken: tussen € 100,- en € 150,-
 • Licenties: tussen € 150,- en € 200,-
 • Readers: max. € 75,-
  Totaal: tussen € 325,- en € 425,-

Leerjaar 2

 • Licenties: max. € 200,-
 • Readers: max € 75,-
  Totaal: max. € 275,-

Leerjaar 3

 • Licenties: max. € 200,-
 • Readers: max € 75,-
  Totaal: max. € 275,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

 • Boeken: tussen € 100,- en € 150,-
 • Licenties: tussen € 150,- en € 200,-
 • Readers: max. € 75,-
  Totaal: tussen € 325,- en € 425,-

Leerjaar 2

 • Licenties: max. € 200,-
 • Readers: max € 75,-
  Totaal: max. € 275,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Extra activiteiten: tussen € 0,- en € 30,-.

Extra activiteiten bbl

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Extra activiteiten: tussen € 0,- en € 30,-.

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Samenwerking Anton Tijdink Techniekopleidingen vergroot kansen op een baan

20 jaar geleden heeft een aantal bedrijven in de metaalbranche de handen ineen geslagen. Gezamenlijk hebben zij de Anton Tijdink Techniekopleidingen opgericht, waar vakmensen voor de toekomst worden opgeleid. Inmiddels hebben ruim 80 bedrijven zich aangesloten bij het samenwerkingsverband. Anton Tijdink Techniekopleidingen biedt, in samenwerking met het Graafschap College, opleidingen op het gebied van metaalbewerken (constructiewerker, plaatwerker en verspaner) in de beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerweg. Het Graafschap College verzorgt de theorielessen, Anton Tijdink Techniekopleidingen biedt de praktijklessen aan. Alle lessen worden gegeven bij Anton Tijdink Techniekopleidingen in Terborg. De aangesloten bedrijven bepalen mede de inhoud van de opleidingen. Daardoor ben je als toekomstig vakman up-to-date opgeleid en dat vergroot je kansen op een baan na het behalen van je diploma. Lees meer over Anton Tijdink Techniekopleidingen.

Gerelateerde profielen