Helpende zorg en welzijn - Graafschap College

Helpende zorg en welzijn | niveau 2 | bol / bbl

Crebocode 25960

  • niveau 2
  • bol, bbl
  • 2 jaar
  • 26-08-2024
  • nee
Het beroep

Als helpende zorg en welzijn heb je een baan die geen dag hetzelfde is! Je begeleidt en verzorgt mensen die niet (meer) alles zelfstandig kunnen. Denk aan kinderen, mensen met een beperking of ouderen. Je hebt veel verschillende werkzaamheden, van huishoudelijke taken tot het begeleiden van kinderen en ouderen bij hun dagelijkse bezigheden. Je werkt bij mensen thuis, maar je kunt ook aan de slag in een verpleeghuis, woon-zorgcentrum, kinderopvang of als ondersteuner in het ziekenhuis.

Niveau
2
Leerweg
bol, bbl
Duur
2 jaar
Onderwijstijd per jaar
bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

Tijdens de opleiding combineer je theorie en praktijk op school met stages bij instellingen of bedrijven. Je loopt vanaf periode vier (einde leerjaar 1) tot en met periode zeven (leerjaar 2) een aantal dagen in de week stage zodat je veel in de praktijk leert. Tijdens de opleiding krijg je ook algemene vakken: rekenen, loopbaan en burgerschap, Nederlands en Engels in het keuzedeel.

Helpende zorg en welzijn in Groenlo? Dan begin je met SMART START Zorg en Begeleiding!
In Groenlo starten alle Bol-studenten van Verzorgende IG, Maatschappelijke Zorg, Verpleegkunde én Helpende Zorg & Welzijn in dezelfde klas. Dit onder de naam SMART START Zorg en Begeleiding. De vakken van de verschillende opleidingen worden in samenhang aangeboden. Hierdoor krijg jij als student een mooi beeld van de verschillende zorgopleidingen, niveaus, én werkvelden die er zijn. Ook krijg je een goed beeld van werken binnen een multidisciplinair team binnen zorg en welzijn.

Je bent nauw betrokken bij andere zorgopleidingen, het is daarom gemakkelijk te switchen van opleiding als dat beter bij jou past.  Dus vind jij het nu dus nog lastig om een definitieve keus te maken voor een opleiding? Kies dan voor Helpende zorg en welzijn in Groenlo! Meer informatie hierover vind je bij SMART START Zorg en Begeleiding.

Examinering

Om je diploma te behalen, doe je tijdens de opleiding examen.

Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
26-08-2024
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 2 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen: Een diploma Entree of vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of een gelijkwaardige opleiding. Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanvullende toelatingscriteria

Voor de bbl-leerweg geldt een minimumleeftijd van 18 jaar (in verband met het vinden van een werkgever).

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze. 

Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Versneld/verkort

De duur van de opleiding is 1.5-2 jaar. Hoe lang je er uiteindelijk over doet is afhankelijk van je vooropleiding, opgedane ervaring, studietempo en ontwikkeling tijdens de opleiding.

Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’.

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.

De opleiding

Nadat je de opleiding Dienstverlening met succes hebt afgerond, kun je aan de slag bij bedrijven en instellingen die diensten verlenen aan mensen. Dat zijn er veel! Denk aan campings, attractieparken, zorginstellingen of bedrijven. In je werk krijg je te maken met veel verschillende mensen: verschil in leeftijd, cultuur en de manier van leven. Aan jou de taak om iedereen op de juiste manier van dienst te zijn. Als dat je lukt, zijn mensen je dankbaar! Jij maakt het voor hen net een beetje leuker of makkelijker. Daar worden ze blij van.

Beroep in beeld
Persoonlijkheid

Deze opleiding past bij jou als je behulpzaam bent en het leuk vindt om mensen te helpen. Je bent sociaal, flexibel, integer en alert.

Competenties

De wensen van de cliënt, deelnemer of klant verlies je niet uit het oog. Je werkt servicegericht en hebt er geen moeite mee om te werken volgens richtlijnen en procedures.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2023-2024 € 1.357,-)

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt (ter indicatie: 2023-2024, Entree en niveau 2: € 270,- en niveau 3 en 4: € 654,-)

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

• Boeken: € 115,-
• Licentie: tussen € 130,- en € 135,-
  Totaal: tussen € 245,- en € 250,-

Leerjaar 2

• Boeken en licenties: ongeveer € 80,-
  Totaal: ongeveer € 80,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

• Boeken: € 115,-
• Licentie: tussen € 130,- en € 135,-
  Totaal: tussen € 245,- en € 250,-

Leerjaar 2

• Boeken en licenties: ongeveer € 80,-
  Totaal: ongeveer € 80,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Extra activiteiten bbl

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Gemakkelijk overstappen

Kies je voor dit profiel, dan volg je eerst een gezamenlijk deel. Dit betekent dat je samen met studenten van aanverwante profielen (deels) dezelfde vakken volgt. Het voordeel is dat je tijdens het gezamenlijke deel gemakkelijk kunt overstappen naar een van de profielen zoals Medewerker facilitaire dienstverlening en Medewerker sport en recreatie (niveau 2).

Twijfel je dus nog tussen een van bovenstaande profielen? Geen probleem! Je kunt bij ons gemakkelijk overstappen. 

Praktijkgericht leren in een wijkleercentrum

Een wijkleercentrum is een plek waar zorgstudenten van alle leerjaren elkaar treffen. Deze locatie ligt altijd in hetzelfde postcodegebied als het stageadres waar je op dat moment stage loopt.

Jouw leervraag staat centraal en je wordt hierin gecoacht door een wijkdocent. Je leert van én met elkaar en er komen verschillende praktijkvoorbeelden aan bod die studenten meemaken tijdens stage. Daarnaast zijn de lijntjes tussen onderwijs en praktijk kort en kunnen passende workshops worden aangevraagd. Kortom; een wijkleercentrum is een fijne plek om samen met andere “lerenden” praktijkgericht aan de slag te gaan!

SMART START Zorg en Begeleiding

Start jij de BOL opleiding Helpende zorg en welzijn in Groenlo? Dan heb jij zelf het kompas in handen om je eigen route uit te stippelen! Je start in een multidisciplinaire klas met studenten van allerlei verschillende zorgopleidingen. Je kijkt dus gemakkelijk mee bij andere opleidingen en kunt zelfs tot het 3e jaar nog switchen mocht je twijfelen over je studiekeuze. Meer informatie vind je bij SMART START Zorg en Begeleiding!

Haal het maximale uit jezelf in het Onderwijsleercentrum (OLC)!

Het Onderwijsleercentrum is dé plek waar je het maximale uit jezelf en je studie kunt halen. Je kunt er zelfstandig werken, alleen of in groepjes, maar ook begeleiding krijgen. Er zijn faciliteiten die het makkelijker maken om efficiënt te studeren, zoals creatieve ruimtes, een presentatie/opnameruimte, computers en een bibliotheek. Als je het nodig hebt is er begeleiding van onderwijsassistenten maar specifieke begeleiding, bijvoorbeeld van het rekenteam, is ook mogelijk. 

Gerelateerde profielen