Hand-outs Zorg, Welzijn & Sport

Hand-outs zijn flyers die we normaal gesproken tijdens de open dagen uitreiken. In iedere hand-out vind je – in het kort – alle informatie over een opleiding op een rij. Op onze website is nog veel meer info te vinden en kun je je aanmelden.

Zorg – Verzorging

Zorg – Verpleging

Zorg – Maatschappelijke zorg

Welzijn – Sociaal werk

Welzijn – Pedagogisch werk en onderwijs

Sport en bewegen – Sport- en bewegingsleider

Sport en bewegen – Sport- en bewegingscoordinator

Dienstverlening en ondersteuning – Dienstverlening