Training Examinatoren (Basis) - Graafschap College

Training Examinatoren (Basis)

  • Zorg, Welzijn & Sport
  • 16-04-2024
    18-06-2024
  • Deze training wordt kosteloos aangeboden

De training

Ben je gediplomeerd zorgverlener vanaf niveau 3 zorg en welzijn? Het Graafschap College biedt de gratis Basistraining Examinatoren aan. De inhoud en de werkvormen van de training zijn geënt op de onderwijsvisie van het Graafschap College en de visie op de competenties van een examinator in de praktijk.
Onze onderwijsvisie bestaat uit drie peilers: integratief, contextgebonden en ontwikkelingsgericht.

Inhoud van de training:
– behandelen examenmateriaal
– beoordelen aan de hand van de VROEG-WACKER-methode
– het eenduidig toepassen van beoordelingscriteria volgens geldende afspraken en procedures
– het objectief schrijven van een onderbouwing bij een examen
– op de hoogte zijn van de rol en taken bij een examengesprek/assessmentgesprek
– evalueren van het beoordelingsproces

Doelgroep

De training is bedoeld voor gediplomeerde zorgverleners vanaf niveau 3 zorg en welzijn

Duur
2 dagdelen van 3 uur
Opbouw

De training bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur, telkens op dinsdag van 18.30 tot 21.30 uur.

Planning schooljaar 2023-2024:

  • 16 en 23 april 2024
  • 18 en 25 juni 2024
Bewijsstuk
Bewijs van deelname
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
16-04-2024
18-06-2024
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
20
Kosten

Deze training wordt kosteloos aangeboden

Overige informatie

Alleen praktijkexaminatoren die studenten van het Graafschap College beoordelen kunnen deelnemen aan deze training.

Je wordt opgenomen in het Register Assessoren Graafschap College. Het bewijs van deelname is vijf jaar geldig. Daarna dien je een opfristraining te volgen.

Na afloop kan een beginnende praktijkexaminator tegen uurprijs gecoacht worden door een ervaren opleidingsexaminator van het Graafschap College.

Deze training is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN; de geaccrediteerde punten worden zo spoedig mogelijk na afloop van de training bijgeschreven in het Kwaliteitsregister V&VN.

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Coördinator backoffice Graafschap College Werkt
 088 324 2585 
Voorwaarden

De ‘Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Graafschap Opleidingen BV’ zijn onderdeel van de studieovereenkomst. De aanmelding voor een bedrijfsopleiding, training of cursus bij het Graafschap College is strikt persoonlijk.