Technicus hout en restauratie - Graafschap College
 • Zegel Topopleiding Keuzegids 2020

Technicus hout en restauratie | niveau 3 | bol / bbl

Crebocode 25954

 • niveau 3
 • bol, bbl
 • 3 jaar
 • bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
 • Locatie Gildenstraat
 • Techniek & Informatica
 • 26-08-2024
 • nee
Het beroep

De opleiding Technicus Hout en Restauratie (THR) is een ‘cross-over’ tussen de opleidingen Allround timmerman en Allround meubelmaker. De restauratieopleiding is bedoeld voor slimme creatieve houtmensen met passie, die een toekomst willen in het restauratieambacht. De opleiding bestaat uit een gedegen basis van het traditionele handwerk en daarnaast een uitbreiding met nieuwe technieken en materialen. Begrippen als circulair, duurzaamheid en soft skills komen aan de orde. De opleiding wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Gelders Restauratie Centrum (GRC) in Arnhem. De lessen worden verzorgd in Velp (Gld.)

Niveau
3
Leerweg
bol, bbl
Duur
3 jaar
Onderwijstijd per jaar
bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

De opleiding (THR) is een driejarige vakopleiding, die zowel in de bol als bbl wordt uitgevoerd. De bol-route is met name bedoeld voor onder instroom voortgezet onderwijs. In de loop van het eerste studiejaar is er een overstap mogelijk naar de bbl-route. De bbl-route is met name bedoeld voor 21+ en vak volwassenen. De opleiding is toegankelijk voor studenten uit heel Gelderland. Naast de vaktechnische programmaonderdelen krijg je ook algemene vakken als Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. De opleiding bestaat voor een aanmerkelijk deel uit praktijkopdrachten en stage.

Examinering

Aan het eind van de opleiding doe je een proeve van bekwaamheid. Tijdens de opleiding bouw je een E-Portfolio op, die de basis vormt voor het eindassessment.

Hoofdleslocatie
Sector
Techniek & Informatica
Startdatum
26-08-2024
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4.

Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Het behoort tot de mogelijkheden om vanuit een zij-instroom/omscholingstraject toegelaten te worden. Hiervoor zal persoonlijk maatwerk geleverd worden.

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Hierna zal er een toelatingsgesprek plaats vinden. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past. Deze opleiding staat open voor studenten uit heel Gelderland.

De opleiding

Je leert tijdens de opleiding Technicus hout en restauratie nieuwe en oude houtbewerkingstechnieken. Ook leer je de diverse houtsoorten, houtverbindingen en houtconstructies kennen. Je leert werken met (historische) bouwmaterialen zoals deuren, ramen en gebinten, maar ook met onderdelen van interieurs. Maatvoering, maten uitzetten en het leren werken met computergestuurde machines komt ook aan bod.

De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Persoonlijkheid

Jij bent een handig persoon en een echte aanpakker. Je vindt het prettig om in een team te werken, maar zelfstandig werken vind je ook niet erg. Je bent iemand die netjes en nauwkeurig werkt en oog heeft voor detail. Je werkt graag met verschillende materialen en gaat hier zorgvuldig mee om, ook met het oog op de kosten. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, jij gaat voor kwaliteit! Bij problemen laat je je niet uit het veld slaan, jij weet altijd wel een oplossing te bedenken (met je team).

Competenties

Je hebt veel contact met klanten en opdrachtgevers, het is dus van belang dat je goed aanvoelt wat de ander precies wil. Je kunt zowel in een team werken als zelfstandig. Je hebt technisch en ruimtelijk inzicht, zodat het lezen van een technische tekening voor jou geen probleem is. Je controleert regelmatig of werkzaamheden volgens planning verlopen en je werkt kwaliteits- en kostenbewust.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2023 – 2024 € 1.357,-).

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt (ter indicatie: 2023 – 2024, Entree en niveau 2: € 270,- en niveau 3 en 4: € 654,-).

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

 • Boeken en materialen: tussen € 400,- en € 500,-
  Totaal: tussen € 400,- en € 500,-

Leerjaar 2

 • Boeken en materialen: tussen € 50,- en € 100,-
  Totaal: tussen de € 50,- en € 100,-

Leerjaar 3

 • Boeken en materialen: tussen € 50,- en € 100,-
  Totaal: tussen de € 50,- en € 100,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

 • Boeken en materialen: tussen € 400,- en € 500,-
  Totaal: tussen € 400,- en € 500,-

Leerjaar 2

 • Boeken en materialen: tussen € 50,- en € 100,-
  Totaal: tussen de € 50,- en € 100,-

Leerjaar 3

 • Boeken en materialen: tussen € 50,- en € 100,-
  Totaal: tussen de € 50,- en € 100,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Extra activiteiten bbl

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt.
Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Gemakkelijk overstappen

Kies je voor dit profiel, dan volg je eerst een gezamenlijk deel. Dit betekent dat je samen met studenten van aanverwante profielen (deels) dezelfde vakken volgt. Het voordeel is dat je tijdens het gezamenlijke deel met name aan het begin van je opleiding kunt overstappen naar het profiel Allround machinaal houtbewerker, Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer, Allround timmerman of Middenkaderfunctionaris Smart Building. Twijfel je dus nog tussen een van bovenstaande profielen? Geen probleem! Je kunt bij ons gemakkelijk overstappen.

 

Gerelateerde profielen