Sport- en bewegingsleider - Graafschap College

Sport- en bewegingsleider | niveau 3 | bol

Crebocode 25908

 • niveau 3
 • bol
 • 3 jaar
 • Gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen)
 • Locatie Sportweg
 • Zorg, Welzijn & Sport
 • 26-08-2024
 • nee
Het beroep

Vind je het leuk om mensen te begeleiden bij sport- of bewegingsactiviteiten? Als sport- en bewegingsleider doe je niet anders! Je werkt bijvoorbeeld in een zwembad of fitnesscentrum, bij een sportvereniging of in de buitenschoolse opvang. Naast het begeleiden van mensen denk je mee over nieuwe sportactiviteiten en organiseer je wedstrijden of toernooien. Voor dit beroep ben je geschikt als je er plezier in hebt om met mensen te werken en hulpvaardig, flexibel en gedreven bent. Je moet het ook durven om anderen aan te spreken op ongewenst gedrag, zodat je voor een veilige en sportieve omgeving voor jouw deelnemers kan zorgen.

Niveau
3
Leerweg
bol
Duur
3 jaar
Onderwijstijd per jaar
Gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen)
Opbouw
 • In het eerste jaar werk je aan de ontwikkeling van basisvaardigheden. Het gaat om basisvaardigheden op het gebied van organiseren en het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten. Ook loop je oriënterende stages.
 • In het tweede en derde jaar van de opleiding ga je aan de slag met de beroepsspecifieke onderdelen van het vak in een door jou gekozen sport- en bewegingsorganisatie, zoals een zwembad, fitnesscentrum, sportvereniging of sportservicecentrum.
 • De stages vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je loopt stage bij erkende sport- en bewegingsorganisaties.

Tijdens alle leerjaren is er aandacht voor Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.

Examinering

Om je diploma te halen, moet je zowel de beroepsspecifieke als beroepsgenerieke vakken met een voldoende afsluiten. Tijdens je opleiding kies je een aantal keuzedelen. Ook voor deze keuzedelen moet je een examen doen. De behaalde resultaten voor de keuzedelen komen op je cijferlijst en maken deel uit van de zak-slaagregeling. Daarnaast moet je een voldoende halen voor de afsluitende stage.

Beroepsspecifieke onderdelen waar je examen in doet:

 • Aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten
 • Organiseren en uitvoeren van wedstrijden, toernooien of evenementen
 • Uitvoeren van organisatie- en beroepsgebonden taken

Beroepsgenerieke onderdelen waar je examen in doet:

 • Nederlands
 • Engels (geen onderdeel van de zak-slaagregeling)
 • Rekenen
 • Loopbaan en burgerschap
Hoofdleslocatie
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
26-08-2024
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4. Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanvullende toelatingscriteria

Om deze opleiding te kunnen volgen, is het belangrijk dat je bewegingsvaardig bent.

 

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

 

Je ontvangt eerst een uitnodiging voor een intakedag. Deelname aan de activiteiten op deze dag is verplicht. Tijdens deze dag wordt er gekeken naar de volgende aspecten:

1. Bewegingsvaardigheid

2. Motivatie voor en kennis van beroepen in het werkveld van sport, bewegen en leefstijl

3. Sociale en communicatieve vaardigheden

 

De toelatingseis bewegingsvaardigheid is het enige criterium dat bindend is. Op basis van de bevindingen ten aanzien van de onderdelen 2 en 3 geeft de toelatingscommissie een positief advies, een advies tot verdiepende intake of een negatief advies. Bij een negatief advies  is het aan de kandidaat en ouders/verzorgers om het advies wel/niet op te volgen; als de student tenminste wel wettelijk toelaatbaar is en ook aan de aanvullende eis (bewegingsvaardigheid) voldoet.

Ons streven is om je binnen één tot twee weken te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

 

Medische keuring

Een medische keuring is niet verplicht. We wijzen wel op de mogelijkheid om een medische keuring te doen, aangezien het belangrijk is om te kijken of je de intensieve belasting aankan. Als je vaak last hebt van blessures of andere lichamelijke klachten dan adviseren we nadrukkelijk om deze medische keuring te laten doen en al gelang de uitkomst passende maatregelen te nemen.

Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG).

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.

 

Doorstroom naar sport- en bewegingscoördinator, niveau 4

Als je de opleiding sport- en bewegingsleider hebt afgerond dan is het mogelijk om in twee jaar ook je diploma sport- en bewegingscoördinator (niveau 4) te behalen. Je gaat dan de generieke vakken (Nederlands, Engels en Rekenen) op een hoger niveau volgen en afsluiten. Voor het beroepsspecifieke deel maak je een keuze uit een van de vier profielen op niveau 4, volg je het bijbehorende onderwijsprogramma en doe je examen in de twee bijbehorende profieltaken. De profieltaken bestaan uit het opstellen en aanbieden van een SB-programma aan een specifieke doelgroep, en het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een project.

De opleiding

We leven in een wereld waar steeds meer mensen gezond leven, sporten en bewegen belangrijk vinden. Wil jij een professional worden die mensen helpt om gezond te leven of hun sportieve talent verder te ontwikkelen? Bijvoorbeeld door deskundige begeleiding aan sporters te geven, kinderen motorische vaardigheden aan te leren, mensen met een beperking te laten sporten, te zorgen voor vitale medewerkers in bedrijven of mensen in hun vrije tijd met sportieve activiteiten te vermaken? Dan past de richting Sport en bewegen bij jou.

Beroep in beeld
Persoonlijkheid

Deze opleiding past bij jou als je er plezier in hebt om met mensen te werken en affiniteit hebt met sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Je bent sportief en enthousiast. Lesgeven en activiteiten aanbieden, mensen coachen en stimuleren zit in je aard. Bovendien ben je gedreven, alert en integer. Je hebt een flexibele houding en verliest de wensen van de mensen die je begeleidt nooit uit het oog.

Competenties

Je kunt mensen enthousiast maken, motiveren en stimuleren. Bovendien kun je goed uitleggen en prima improviseren. Je gaat respectvol om met mensen. Je neemt de leiding en stuurt mensen aan. Onregelmatige werktijden zijn voor jou geen probleem.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2023-2024 €1.357,-).

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

 • Boeken en licenties: € 490,-
 • Kleding: € 370,-
 • Hardware: eigen device/laptop
 • Meerdaagse activiteiten: € 150,- (sportkampen)

Leerjaar 2

 • Boeken en licenties: € 175,-
 • Hardware: eigen device/laptop
 • Kleding: aanvulling naar eigen wens en eventueel i.v.m. keuzedeel, tussen € 0,-  en € 100,-
 • Meerdaagse activiteiten: ongeveer € 650,- (skikamp, niet verplicht)
 • Accessoires/boeken: afhankelijk van keuzedeel

Leerjaar 3

 • Boeken en licenties: € 30,-
 • Hardware: eigen device/laptop
 • Kleding: aanvulling naar eigen wens en eventueel i.v.m. keuzedeel, tussen € 0,-  en € 100,-
 • Meerdaagse activiteiten: ongeveer € 350,- (keuzekamp, niet verplicht) 
 • Accessoires/boeken: afhankelijk van keuzedeel 

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden in de eerste drie leerjaren meerdaagse activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze activiteiten zijn verplicht. De gevraagde financiële bijdrage voor een activiteit kan niet worden verplicht. Studenten die deze bijdrage niet kunnen betalen zal een alternatieve meerdaagse activiteit worden aangeboden in de omgeving van school. Dit alternatieve programma is gratis.

Keuzedelen

Met ingang van leerjaar 2 volg je elk jaar één of meerdere keuzedelen. De kosten per keuzedeel zijn erg verschillend. De kosten zijn terug te vinden in de keuzegids. Deze gids wordt in leerjaar 1 uitgedeeld.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Specialiseren

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit een ruim aanbod keuzedelen om je te specialiseren.

Op het gebied van training, coaching en sportinstructie worden er keuzedelen aangeboden in de volgende takken van sport:

 • Voetbal
 • Gymnastiek/turnen
 • Fitness
 • Lesgeven op muziek
 • Weerbaarheid/zelfverdediging
 • Urban sports
 • Skiën/snowboarden
 • Zwemonderwijs
 • Sport-breed (dit programma is afgestemd op verschillende sporten, waaronder handbal, volleybal, korfbal, hockey, basketbal)
 • Overige sporten/individueel traject bij een sportbond of branche (altijd in overleg met de coördinator keuzedelen van de opleiding)

Overige

 • Lifeguard
 • Buitensport activiteiten
 • Belevingsgericht werken (animatie)
 • Specifieke doelgroepen (senioren of mensen met een beperking)
 • Duits in het beroepsonderwijs
 • Sportmassage
 • Topsportvaardigheden
 • Ondernemers vaardigheden
 • Internationaal II: werken in het buitenland
 • Basismanagement
 • Coaching bij voeding en beweging
 • Positieve gezondheid in de praktijk
Internationalisering

Jij wil je grenzen verleggen? Dat kan in deze opleiding! Er is veel aandacht voor internationalisering:

 • Les in twee vreemde talen: Engels en Duits
 • Projecten in samenwerking met studenten van de opleiding Freizeit Sportleiter in de Euregio
 • Onderdelen van bepaalde keuzedelen worden gegeven in het buitenland, zoals Ski- en snowboardleraar in Oostenrijk en Outdoor animator in Duitsland, België en Frankrijk
 • Meerdaagse activiteiten in Duitsland, België, Oostenrijk of Frankrijk
 • Zomerstage: 6 tot 8 weken verzorg je sportieve recreatie en animatie op campings, bungalowparken, resorts van hotelketens of voor sportieve reizen. Dit kan in Nederland, maar ook in het buitenland. We hebben contacten met organisaties in meer dan tien Europese landen, maar ook in landen buiten Europa
 • In overleg kun je deelnemen aan speciale hulpprogramma’s voor ontwikkelingslanden
Meerdaagse activiteiten

Tijdens de hele opleiding worden sportkampen georganiseerd. Welke, dat verschilt per jaar. Een aantal voorbeelden:

 • Sneeuwsportkamp in Oostenrijk
 • Zeilkamp in Friesland
 • Mountainbikekamp in Limburg
 • Hikekamp in Duitsland
 • Beachkamp in Zeeland en Frankrijk
 • Outdoorkamp in België (Ardennen)
Haal het maximale uit jezelf in het Onderwijsleercentrum (OLC)!

Het Onderwijsleercentrum is dé plek waar je het maximale uit jezelf en je studie kunt halen. Je kunt er zelfstandig werken, alleen of in groepjes. Er zijn faciliteiten die het makkelijker maken om efficiënt te studeren, zoals bijvoorbeeld creatieve ruimtes, een presentatie/opnameruimte, computers en een bibliotheek. Als je het nodig hebt is er begeleiding van onderwijsassistenten maar specifieke begeleiding, bijvoorbeeld van het rekenteam, is ook mogelijk. 

 

Gerelateerde profielen