Sport- en bewegingscoördinator - Graafschap College

Sport- en bewegingscoördinator | niveau 4 | bol

Crebocode 23366

 • niveau 4
 • bol
 • 3 of 4 jaar
 • Gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen)
 • Locatie Sportweg
 • Zorg, Welzijn & Sport
 • 26-08-2024
 • nee
Het beroep

Als sport- en bewegingscoördinator bied je activiteiten gericht op sport en bewegen aan. Je werkt met deelnemers binnen een grote diversiteit aan leeftijden, culturen, leefstijlen en maatschappelijke posities. Je werkt graag met mensen en stelt je gastvrij, coöperatief en flexibel op. Je bent hulpvaardig, coachend en stimuleert om een goede prestatie neer te zetten.
Als sport- en bewegingscoördinator werk je bijvoorbeeld bij:

 • zwembaden
 • fitness- en gezondheidscentra
 • buitensportondernemingen
 • sportbuurtwerk
 • welzijnsorganisaties
 • organisaties voor sportevenementen
 • overheidsinstellingen (o.a. politie, defensie of justitiële inrichtingen)
 • naschoolse -en buitenschoolse opvang
 • sportverenigingen

In het eerste en tweede jaar van het profiel Sport- en bewegingscoördinator volg je een basisprogramma. Je hoeft bij aanmelding nog geen keuze te maken voor een specifiek profiel. Het is dus geen probleem als je nog geen voorkeur hebt. In de loop van het tweede jaar kies je voor één van de vier uitstroomprofielen:

Buurt, onderwijs en sport
Je maakt plannen om mensen aan het sporten te krijgen. Bijvoorbeeld door sportactiviteiten te organiseren of door verschillende sportclubs en scholen in dezelfde buurt te laten samenwerken. Scholen, sportverenigingen, welzijnsinstellingen of gemeenten zijn je werkgever. Soms werk je voor één organisatie, maar het komt ook voor dat je in dienst bent van meerdere organisaties.

Sport, bewegen en gezondheid
Je probeert gezondheidsproblemen van mensen te voorkomen of beperken. Je organiseert hiervoor sport- en bewegingsactiviteiten, zoals evenementen, workshops en clinics en begeleidt mensen tijdens deze activiteiten. Je kunt aan de slag als zelfstandige, maar je kunt ook in dienst gaan van een sport-, fitness- of gezondheidscentrum. Je werkt samen met bijvoorbeeld leefstijladviseurs, diëtisten en fysiotherapeuten.

Sportinstructie, training en coaching
Jij bent onmisbaar voor elke sporter en elk sportteam! Je verzorgt sporttrainingen en -lessen en coacht je sporter(s) tijdens spannende wedstrijden. Het maakt niet uit of het om reguliere, minder reguliere of nieuwe sporten gaat. Als geen ander weet jij hoe je een training opbouwt en hoe sporters steeds beter kunnen presteren. Voor een korte of lange periode stel je samen met je sporters doelen en motiveer je hen om deze doelen te behalen. Je werkt in het binnen- of buitenland en bent vaak in dienst bij sportverenigingen, fitnesscentra, sport- en bewegingscentra of in de outdoorbranche. Maar ook bij organisaties waar sport en bewegen onderdeel is van het werk, zoals bij defensie, de brandweer en de politie.

Sport- en bewegingsagogie
Je ondersteunt en stimuleert mensen met een beperking of in bijzondere omstandigheden. Deze beperkingen kunnen van verstandelijke, psychische of lichamelijke aard zijn of een combinatie daarvan. Jij zorgt dat deze mensen meer zelfvertrouwen krijgen en mee kunnen doen in de samenleving. Voordat je aan de slag gaat, maak je een plan en bedenk je activiteiten. Dit doe je altijd binnen de kaders van een (medisch) behandelplan. Vervolgens voert je cliënt de bewegingsactiviteiten onder jouw begeleiding uit. Als coördinator Sport- en bewegingsagogie werk je vaak in de gezondheidszorg, in de gehandicaptenzorg, bij justitie of bij een welzijnsorganisatie. Je maakt deel uit van een team van bewegingsagogen of een behandelteam met verschillende professionals.

Niveau
4
Leerweg
bol
Duur
3 of 4 jaar
Onderwijstijd per jaar
Gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen)
Opbouw
 • In het eerste jaar werk je aan de ontwikkeling van basisvaardigheden. Het gaat om basisvaardigheden op het gebied van organiseren en het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten. Ook loop je oriënterende stages.
 • In het tweede en derde jaar van de opleiding ga je aan de slag met de beroepsspecifieke onderdelen van het vak in een door jou gekozen sport- en bewegingsorganisatie.
 • In het derde en vierde jaar komt het voorbereiden en uitvoeren van projecten aan de orde en leer je om het activiteitenaanbod af te stemmen op specifieke doelgroepen en leeftijden.

Tijdens de gehele opleiding is er aandacht voor Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.

Examinering

Om je diploma te halen, moet je de beroepsspecifieke en beroepsgenerieke vakken met een voldoende afsluiten. Tijdens je opleiding kies je een aantal keuzedelen. Ook voor deze keuzedelen moet je een examen doen. De behaalde resultaten voor de keuzedelen komen op je cijferlijst en maken deel uit van de zak-slaagregeling. Daarnaast moet je een voldoende halen voor je afsluitende stage.

Beroepsspecifieke onderdelen van je examen:

 • Aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten passend bij de opleiding
 • Organiseren en uitvoeren van wedstrijden, toernooien of evenementen
 • Uitvoeren van organisatie- en beroepsgebonden taken
 • Aanbieden van een sport- en bewegingsprogramma om prestaties en/of beleving te optimaliseren
 • Coördineren en uitvoeren van sport- en beweegprojecten

Beroepsgenerieke onderdelen van je examen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Loopbaan en burgerschap
Hoofdleslocatie
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
26-08-2024
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 4 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:

Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of 3, een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4 of een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk. Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanvullende toelatingscriteria

Om deze opleiding te kunnen volgen, is het belangrijk dat je een goede bewegingsvaardigheid hebt.

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk op 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

Je ontvangt eerst een uitnodiging voor een intakedag. Deelname aan de activiteiten op deze dag is verplicht. Tijdens deze dag wordt er gekeken naar de volgende aspecten:

 1. Bewegingsvaardigheid
 2. Motivatie voor en kennis van beroepen in het werkveld van sport, bewegen en leefstijl
 3. Sociale en communicatieve vaardigheden

De toelatingseis bewegingsvaardigheid is het enige criterium dat bindend is. Op basis van de bevindingen ten aanzien van de onderdelen 1, 2 en 3 geeft de toelatingscommissie een positief advies, een advies tot verdiepende intake of een negatief advies. Bij een negatief advies is het aan de kandidaat en ouders/verzorgers om het advies wel of niet op te volgen; als de student tenminste wel wettelijk toelaatbaar is en ook aan de aanvullende eis (bewegingsvaardigheid) voldoet.

Ons streven is om je binnen één tot twee weken te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Medische keuring

Een medische keuring is niet verplicht. We wijzen wel op de mogelijkheid om een medische keuring te doen, aangezien het belangrijk is om te kijken of je de intensieve belasting aankan. Als je vaak last hebt van blessures of andere lichamelijke klachten dan adviseren we nadrukkelijk om deze medische keuring te laten doen en al naar gelang de uitkomst passende maatregelen te nemen.

Vervolgmogelijkheden hbo

Heb je je diploma voor deze opleiding behaald? Dan kun je verder leren in het hbo. Onderstaande hbo-opleidingen sluiten goed aan op deze opleiding.

Profiel Buurt, onderwijs en sport:

 • ALO
 • Sportkunde
 • Lerarenopleiding/Pabo
 • Sportmanagement
 • Vrijetijdsmanagement (Leisure)
 • Sportmarketing
 • Ad-Sport
 • Ad-Pedagogisch Educatief Professional

Profiel Sport, bewegen en gezondheid:

 • Voeding en diëtiek
 • Beweeg- en leefstijladviseur
 • Fysiotherapie
 • Sportkunde
 • Ad-Sport

Profiel Sportinstructie, training en coaching:

 • Specifieke cursussen bij sportbond of branche-organisatie
 • ALO
 • Sportkunde
 • Lerarenopleiding/Pabo
 • Vrijetijdsmanagement (Leisure)
 • Fysiotherapie
 • Ad-Sport

Profiel Sport- en bewegingsagogie:

 • Bewegingsagogiek en Psychomotorische Training (BPT)
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • ALO
 • Sportkunde
 • Social Work
 • Pedagogiek
Versneld/verkort

Het is mogelijk om deze opleiding in 3 jaar in plaats van 4 jaar af te ronden. Om voor het verkorte traject in aanmerking te komen, moet je aan de volgende eisen voldoen:

 • Je hebt een diploma vmbo-tl of vmbo-gtl en de gevolgde vakken met gemiddeld een 6,8 afgesloten of je beschikt over een overgangsbewijs van havo 4 naar havo 5
 • Je bent zeer gemotiveerd en leergierig
 • Je beschikt over goede en brede sportvaardigheden
 • Je bent sociaal en communicatief vaardig
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van mensen bij het sporten of bewegen
 • Je hebt een goed beeld van je eigen mogelijkheden en beperkingen
Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG).

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.

De opleiding

We leven in een wereld waar steeds meer mensen een gezonde leefstijl, sporten en bewegen belangrijk vinden. Wil jij een professional worden die mensen helpt om gezond te leven of hun sportieve talent verder te ontwikkelen? Bijvoorbeeld door deskundige begeleiding aan sporters te geven, kinderen motorische vaardigheden aan te leren, mensen met een beperking te laten sporten, te zorgen voor vitale medewerkers in bedrijven of mensen in hun vrije tijd met sportieve activiteiten te vermaken? Dan past de richting Sport en bewegen bij jou.

Persoonlijkheid

Deze opleiding past bij jou als je affiniteit hebt met sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Je bent sportief, enthousiast, ondernemend en flexibel. Bovendien ben je sociaal en communicatief vaardig en verlies je de wensen van je deelnemers nooit uit het oog.

Accent per uitstroomprofiel

Buurtsportcoach
Jouw enthousiasme zorgt ervoor dat zo veel mogelijk mensen, jong en oud, met en zonder beperking, sporten leuk vinden, vaker bewegen en meedoen aan activiteiten.

Leefstijlcoach
Het is belangrijk dat je mensen kunt blijven stimuleren om hun doelen op het gebied van (gezonde) leefstijl te behalen.

Bewegingsagoog 
Om je cliënt goed te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat je geduldig bent, een flexibele houding hebt en je kunt inleven. Tijdens je werk kun je geconfronteerd worden met zware problematiek en heftige emoties van cliënten. Daar moet je op in kunnen spelen, maar het is ook belangrijk dat je je grenzen kunt aangeven en afstand kunt nemen.

Trainer/coach
Je stelt samen met sporters trainingsschema’s op en stimuleert en coacht sporters om hun prestaties te verbeteren.

Competenties

Je kunt mensen enthousiast maken, motiveren en stimuleren. Bovendien kun je goed organiseren en coördineren. Werken in projecten vind je leuk en je hebt geen moeite om te netwerken. Je kunt de leiding nemen en mensen aansturen.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2023-2024 € 1.357,-)

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

 • Boeken en licenties: € 490,-
 • Kleding: € 370,-
 • Hardware: eigen device/laptop
 • Meerdaagse activiteiten: € 150 (sportkampen) 

Leerjaar 1 versneld traject (1+2)

 • Boeken en licenties: € 570,-
 • Kleding: tussen € 370,-
 • Hardware: eigen device/laptop
 • Meerdaagse activiteiten: € 150,- (sportkampen) 

Leerjaar 2

 • Boeken en licenties: € 175,-
 • Hardware: eigen device/laptop
 • Kleding: aanvulling naar eigen wens en eventueel i.v.m. keuzedeel, tussen € 0,- en € 100,-
 • Meerdaagse activiteiten: ongeveer € 650,- (skikamp, niet verplicht) 
 • Accessoires/boeken: afhankelijk van keuzedeel 

Leerjaar 3
Met ingang van leerjaar 3 volg je een uitstroomprofiel. De kosten hiervan verschillen per profiel.

 • Boeken en licenties: € 300,-
 • Hardware: eigen device/laptop
 • Kleding: aanvulling naar eigen wens en eventueel i.v.m. keuzedeel, tussen € 0,-  en € 100,-
 • Meerdaagse activiteiten: € 350,- (keuzekampen, niet verplicht)
 • Accessoires/boeken: afhankelijk van keuzedeel

Leerjaar 4
In leerjaar 4 volg je een uitstroomprofiel . De kosten hiervan verschillen per profiel.

 • Boeken en licenties: € 100,-
 • Hardware: eigen device/laptop
 • Kleding: aanvulling naar eigen wens en eventueel i.v.m. keuzedeel, tussen € 0,-  en € 100,-
 • Accessoires/boeken: afhankelijk van keuzedeel 

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden in de eerste drie leerjaren meerdaagse activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze activiteiten zijn verplicht. De gevraagde financiële bijdrage voor een activiteit kan niet worden verplicht. Studenten die deze bijdrage niet kunnen betalen zal een alternatieve meerdaagse activiteit worden aangeboden in de omgeving van school. Dit alternatieve programma is gratis.

Keuzedelen

Met ingang van leerjaar 2 volg je elk jaar één of meerdere keuzedelen. De kosten per keuzedeel zijn erg verschillend. De kosten zijn terug te vinden in de keuzegids. Deze gids wordt in leerjaar 1 uitgedeeld.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Specialiseren

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit een ruim aanbod keuzedelen om je te specialiseren.

Op het gebied van training, coaching en sportinstructie worden er keuzedelen aangeboden in de volgende takken van sport:

 • Voetbal
 • Gymnastiek/turnen
 • Fitness
 • Lesgeven op muziek
 • Weerbaarheid/zelfverdediging
 • Skiën/snowboarden
 • Zwemonderwijs
 • Sport-breed (dit programma is afgestemd op verschillende sporten, waaronder handbal, volleybal, korfbal, hockey, basketbal)
 • Overige sporten/individueel traject bij een sportbond of branche (altijd in overleg met de coördinator keuzedelen van de opleiding)

Overige

 • Lifeguard
 • Outdoor activiteiten
 • Belevingsgericht werken (animatie)
 • Specifieke doelgroepen (senioren of mensen met een beperking)
 • Duits in het beroepsonderwijs
 • Sportmassage
 • Topsportvaardigheden
 • Ondernemers vaardigheden
 • Internationaal II: werken in het buitenland
 • Basismanagement
 • Coaching bij voeding en beweging
 • Positieve gezondheid in de praktijk
 • Doorstroom hbo
Internationalisering

Jij wil je grenzen verleggen? Dat kan in deze opleiding! Er is veel aandacht voor internationalisering:

 • Les in twee vreemde talen: Engels en Duits
 • Projecten in samenwerking met studenten Freizeit Sportleiter in de Euregio
 • Onderdelen van bepaalde keuzedelen worden gegeven in het buitenland, zoals Ski- en snowboardleraar in Oostenrijk en Outdooranimator in Duitsland, België en Frankrijk
 • Meerdaagse activiteiten in Duitsland, België, Oostenrijk of Frankrijk
 • Zomerstage: 6 tot 8 weken verzorg je sportieve recreatie en animatie op campings, bungalowparken, resorts van hotelketens of voor sportieve reizen. Dit kan in Nederland, maar ook in het buitenland. We hebben contacten met organisaties in meer dan tien Europese landen, maar ook in landen buiten Europa
 • In overleg kun je deelnemen aan speciale hulpprogramma’s voor ontwikkelingslanden
Meerdaagse activiteiten

Tijdens de hele opleiding worden sportkampen georganiseerd. Welke, dat verschilt per jaar. Een aantal voorbeelden:

 • Sneeuwsportkamp in Oostenrijk
 • Zeilkamp in Friesland
 • Mountainbikekamp in Limburg
 • Hikekamp in Duitsland
 • Beachkamp in Frankrijk
 • Outdoorkamp in België (Ardennen)
Snellere doorstroom hbo

Het is mogelijk om de opleiding in 3 jaar af te ronden in plaats van in 4 jaar. Je kunt dan sneller aan een hbo-opleiding beginnen.

Om voor het verkorte traject in aanmerking te komen moet je wel aan een aantal extra eisen voldoen:

 • Je hebt een diploma vmbo-tl of vmbo-gtl met gemiddeld 6,8 op je cijferlijst
 • Je scoort een ruime voldoende op de vakken Nederlands, Engels en rekenen
 • Je bent zeer gemotiveerd, leergierig en je kunt goed plannen
 • Je beschikt over goede en brede sportvaardigheden
 • Je bent sociaal en communicatief vaardig
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van mensen bij het sporten of bewegen
 • Je hebt een goed beeld van je eigen mogelijkheden en beperkingen

Wil je na het mbo graag verder studeren in het hbo binnen de wereld van Sport, bewegen en gezonde leefstijl? Dan is het driejarige sport en bewegen traject een goede optie. De opleiding kent een keuzedeel waarin je specifiek voorbereid wordt op doorstroom naar het hbo. Ook zijn er keuzedelen die je voorbereiden op managementvaardigheden, ondernemen of internationaal leren en werken.

Je haalt in drie jaar een beroepsdiploma op niveau 4 waarmee je aan de slag kunt in het werkveld en daarnaast ben je ook toelaatbaar tot het hbo.

Haal het maximale uit jezelf in het Onderwijsleercentrum (OLC)!

Het Onderwijsleercentrum is dé plek waar je het maximale uit jezelf en je studie kunt halen. Je kunt er zelfstandig werken, alleen of in groepjes. Er zijn faciliteiten die het makkelijker maken om efficiënt te studeren, zoals bijvoorbeeld creatieve ruimtes, een presentatie/opnameruimte, computers en een bibliotheek. Als je het nodig hebt is er begeleiding van onderwijsassistenten maar specifieke begeleiding, bijvoorbeeld van het rekenteam, is ook mogelijk. 

Via mbo naar hbo

Weet je nu al dat je een hbo-diploma wilt halen? Heb je alleen niet de juiste vooropleiding of vind je de stap naar het hbo nu nog te groot? Ga een mbo-opleiding (niveau 4, beroepsopleidende leerweg (bol)) volgen! Tijdens je opleiding kun je deelnemen aan allerlei activiteiten die je goed voorbereiden op een hbo-vervolgopleiding, zodat je straks klaar bent om de stap te maken! Lees meer.

Associate Degree opleiding

Het Graafschap College heeft samen met Iselinge Hogeschool een nieuwe opleiding ontwikkeld: Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP). Deze tweejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau 5 leert je over de grenzen van je eigen vakgebied kijken en een voortrekkersrol te vervullen in de samenwerking met andere professionals. Afhankelijk van het onderwerp krijg je les van docenten van het Graafschap College of Iselinge Hogeschool. Je kunt je aanmelden voor de Ad-opleiding wanneer je de opleiding onderwijsassistent/pedagogisch medewerker kinderopvang/gespecialiseerd pedagogisch medewerker/sociaal cultureel werk/sport- en bewegingscoördinator hebt afgerond. 

De Ad-opleiding biedt goede kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Gerelateerde profielen