Medewerker facilitaire dienstverlening - Graafschap College

Medewerker facilitaire dienstverlening | niveau 2 | bol / bbl

Crebocode 25959

  • niveau 2
  • bol, bbl
  • 2 jaar
  • bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
  • Locatie J.F. Kennedylaan
  • Zorg, Welzijn & Sport
  • 26-08-2024
  • nee
Het beroep

Als medewerker facilitaire dienstverlening ben je een echte duizendpoot! Je helpt collega’s bij hun werkzaamheden. Dat doe je niet direct, maar je zorgt voor de materialen waarmee ze moeten werken en de ruimtes waarin ze dat doen. Zo neem je goederen in ontvangst en beheer je het magazijn. Ook regel je het onderhoud aan de gebouwen en maak je vergaderzalen klaar voor gebruik. Je kunt het eten en drinken verzorgen in organisaties. Belangrijk is dat je “gastheer” bent en dat mensen zich welkom voelen. Als je in een grote organisatie werkt, werk je vaak in een team.

Niveau
2
Leerweg
bol, bbl
Duur
2 jaar
Onderwijstijd per jaar
bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

Tijdens de opleiding combineer je in het eerste leerjaar theorie en praktijk in de zogenaamde hybride leeromgeving: je maakt binnen de school kennis met allerlei werkzaamheden op het gebied van facilitaire dienstverlening. In leerjaar 2 start je met stagelopen. Tijdens de opleiding krijg je ook algemene vakken: rekenen, Nederlands, loopbaan en burgerschap, en Engels als keuzedeel.

Examinering

Om je diploma te behalen, doe je tijdens de opleiding examen.

Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
26-08-2024
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 2 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen: Een diploma Entree of vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of een gelijkwaardige opleiding. Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

 

Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Vervolgmogelijkheden mbo
Versneld/verkort

De duur van de opleiding is 1.5-2 jaar. Hoe lang je er uiteindelijk over doet is afhankelijk van je vooropleiding, opgedane ervaring, studietempo en ontwikkeling tijdens de opleiding.

Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’.

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.

De opleiding

Nadat je de opleiding Dienstverlening met succes hebt afgerond, kun je aan de slag bij bedrijven en instellingen die diensten verlenen aan mensen. Dat zijn er veel! Denk aan campings, attractieparken, zorginstellingen of bedrijven. In je werk krijg je te maken met veel verschillende mensen: verschil in leeftijd, cultuur en de manier van leven. Aan jou de taak om iedereen op de juiste manier van dienst te zijn. Als dat je lukt, zijn mensen je dankbaar! Jij maakt het voor hen net een beetje leuker of makkelijker. Daar worden ze blij van.

Persoonlijkheid

Deze opleiding past bij jou als je behulpzaam bent en het leuk vindt om mensen te helpen. Je bent sociaal, flexibel, integer en alert.

Competenties

De wensen van de cliënt, deelnemer of klant verlies je niet uit het oog. Je werkt servicegericht en hebt er geen moeite mee om te werken volgens richtlijnen en procedures.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2023-2024 € 1.357,-)

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt (ter indicatie: 2023-2024, Entree en niveau 2: € 270,- en niveau 3 en 4: € 654,-)

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

• Boeken: € 115,-
• Licentie: tussen € 130,- en € 135,-
  Totaal: tussen € 245,- en € 250,-

Leerjaar 2

• Boeken en licenties: ongeveer € 80,-
  Totaal: ongeveer € 80,-

 

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

• Boeken: € 115,-
• Licentie: tussen € 130,- en € 135,-
  Totaal: tussen € 245,- en € 250,-

Leerjaar 2

• Boeken en licenties: ongeveer € 80,-
  Totaal: ongeveer € 80,-

 

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Extra activiteiten bbl

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Gemakkelijk overstappen

Kies je voor dit profiel, dan volg je eerst een gezamenlijk deel. Dit betekent dat je samen met studenten van aanverwante profielen (deels) dezelfde vakken volgt. Het voordeel is dat je tijdens het gezamenlijke deel gemakkelijk kunt overstappen naar een van de profielen zoals Medewerker sport en recreatie en Helpende Zorg en welzijn (niveau 2).

Twijfel je dus nog tussen een van bovenstaande profielen? Geen probleem! Je kunt bij ons gemakkelijk overstappen.

 

Haal het maximale uit jezelf in het Onderwijsleercentrum (OLC)!

Het Onderwijsleercentrum is dé plek waar je het maximale uit jezelf en je studie kunt halen. Je kunt er zelfstandig werken, alleen of in groepjes, maar ook begeleiding krijgen. Er zijn faciliteiten die het makkelijker maken om efficiënt te studeren, zoals creatieve ruimtes, een presentatie/opnameruimte, computers en een bibliotheek. Als je het nodig hebt is er begeleiding van onderwijsassistenten maar specifieke begeleiding, bijvoorbeeld van het rekenteam, is ook mogelijk.

Gerelateerde profielen