Leidinggevende team, afdeling en/of project - Graafschap College

Leidinggevende team, afdeling en/of project | niveau 4 | bol / bbl

Specialistenopleiding (bekijk de toelatingscriteria), Crebocode 25160

 • niveau 4
 • bol, bbl
 • 1 jaar
 • bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
 • Locatie J.F. Kennedylaan
 • Economie & Dienstverlening
 • 26-08-2024
 • nee
Het beroep

Als leidinggevende van een team, afdeling en/of project ben je vaak meewerkend voorman. Je bent verantwoordelijk voor het bereiken van doelstellingen door samenwerking in het team te stimuleren en een optimale werkomgeving te creëren. Je hebt een voorbeeldfunctie en moet gedisciplineerd kunnen werken. Als leidinggevende ben je in staat om anderen aan te sturen, zaken te regelen en te organiseren. Je bent flexibel en creatief in het omgaan met mensen en passende oplossingen te bedenken voor knelpunten bij de werkzaamheden van het team. Je durft beslissingen te nemen, je kunt taken verdelen en verantwoordelijkheid dragen. Je moet goed kunnen communiceren en je bent sociaal ingesteld. Je moet daarbij goed kunnen luisteren en het gewenste resultaat in het oog houden.

Niveau
4
Leerweg
bol, bbl
Duur
1 jaar
Onderwijstijd per jaar
bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

Bij de bol-variant worden gedurende het jaar werk- en hoorcolleges gegeven. Ongeveer vanaf november loop je twee dagen per week stage.
Je krijgt niet alleen les in algemene vakken, maar ook in Projectmanagement, Management en Organisatie, Personeelsbeleid en Leidinggeven en Communicatie.
Bij de bbl-variant worden gedurende het jaar één dag per week hoorcolleges gegeven. Vanaf de start van de opleiding heb je een leer/werkplek.
Je krijgt niet alleen les in algemene vakken, maar ook in Projectmanagement, Management en Organisatie, Personeelsbeleid en Leidinggeven en Communicatie.

 

Examinering

Er zijn mondelinge en schriftelijke examens, onderzoeksopdrachten en een proeve van bekwaamheid.

Sector
Economie & Dienstverlening
Startdatum
26-08-2024
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Om een specialistenopleiding te kunnen volgen, moet je met goed gevolg een vakopleiding (mbo niveau 3, 2-4 jaar) hebben afgerond. De specialistenopleiding duurt dan nog één jaar.

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze. 

Na je aanmelding ontvang je meer informatie over de intakeactiviteiten.

 

Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

De opleiding

Met een mbo-diploma (niveau 3 of 4) op zak kun je natuurlijk als vakman aan het werk, maar heb je de ambitie om anderen aan te sturen, zaken te regelen en organiseren en beslissingen te nemen, dan kun je de vaardigheden die je leert tijdens deze eenjarige specialistenopleiding goed gebruiken!

Persoonlijkheid

Je beschikt over discipline, kunt flexibel optreden en bent communicatief vaardig. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent zelfstandig en hebt organiserend vermogen.

Competenties

Je moet in dit beroep leidinggevende taken kunnen uitvoeren en in staat zijn om anderen aan te sturen. Je bent flexibel en creatief om passende oplossingen te bedenken voor knelpunten of problemen die zich voordoen in de werkuitvoering. Je durft beslissingen te nemen en draagt daarvoor verantwoordelijkheid, je handelt op eigen initiatief en je verdeelt het werk. Bovendien ben je sociaal en communicatief vaardig en zet je deze vaardigheden in bij gesprekken met medewerkers, leidinggevenden en klanten. Je bent gedisciplineerd en consequent in je optreden en een voorbeeld voor je medewerkers. Het is je opdracht om een veilige, optimale werkomgeving te creëren met de juiste randvoorwaarden voor het team, de afdeling of het project, zodat doelstellingen zo efficiënt mogelijk behaald worden.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. 

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2023-2024 1.357,-). 

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt (ter indicatie: 2023-2024, Entree en niveau 2: 270,- en niveau 3 en 4: € 654,-). 

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

 • Boeken: tussen € 200,- en € 250,-
 • Hardware: tussen € 300,- en € 500,-
 • Licentie: tussen € 20,- en € 100,-

  Totaal: tussen € 520,- en € 850,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

 • Boeken: tussen € 200,- en € 250,-
 • Hardware: tussen € 300,- en € 500,-
 • Licentie: tussen € 20,- en € 60,-
  Totaal: tussen € 520,- en € 810,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Gemakkelijk overstappen

De opleiding is een mooie opstap naar het hbo als je huidige richting geen niveau 4 kent of wanneer het veel langer duurt dan 1 jaar. Daarnaast is het een plus bij een niveau 3-diploma, want het kan jou binnen een bedrijf meer mogelijkheden bieden.