Handhaver toezicht en veiligheid - Graafschap College

Handhaver toezicht en veiligheid | niveau 3 | bol

Handhaver toezicht en veiligheid Openbare ruimte (domein I), Crebocode 25806

 • niveau 3
 • bol
 • 2 of 3 jaar
 • Gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen)
 • Locatie Stoomtram
 • Economie & Dienstverlening
 • 26-08-2024
 • ja
Het beroep

Je zorgt voor orde en veiligheid op straat door te surveilleren en in te grijpen als mensen de regels overtreden. Dieven, foutparkeerders en wildplassers krijgen geen kans als jij als handhaver toezicht en veiligheid in de buurt bent! Omdat je buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) bent, mag je mensen bekeuren als dat nodig is. Naast je werk op straat werk je ook mee aan projecten, bijvoorbeeld in buurten. Ook daar zorg je voor orde of licht je bewoners voor over veiligheid.

Niveau
3
Leerweg
bol
Duur
2 of 3 jaar
Onderwijstijd per jaar
Gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen)
Opbouw

Tijdens de opleiding combineer je theorie- en praktijklessen op school met stages bij bijvoorbeeld de gemeente of de politie. In de opleiding wordt onder andere aandacht besteed aan het toezien op en handhaven van de orde en veiligheid in publieke ruimtes of op straat. Verder leer je op te treden in het geval van een incident en voer je dienstverlenende werkzaamheden uit. Daarnaast word je opgeleid tot buitengewoon opsporingsambtenaar en leer je omgaan met geweld. Er wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan sport en sociale vorming en je krijgt vakken als Nederlands, Engels en rekenen. Verder volg je een aantal modulen en cursussen, bijvoorbeeld over communicatie, EHBO en het regelen van verkeer. Daarnaast werk je aan opdrachten die de werkelijkheid benaderen. Deze activiteiten vinden zowel op als buiten school plaats. Ook verzorgen mensen uit de praktijk gastlessen op school.

Examinering

Tijdens de opleiding doe je verschillende examens. Je doet examen in de generieke vakken (Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap). Deze worden afgenomen door het Graafschap College. Daarnaast doe je een beroepsgericht theorie- en praktijkexamen, dat door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving wordt afgenomen. Voor de theoretische examens moet je naar Amersfoort. Er is op het Graafschap College een praktijkexamenstraat ingericht waardoor het praktijkexamen op school kan plaatsvinden. Het examen buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) wordt afgenomen in Amersfoort.

Hoofdleslocatie
Sector
Economie & Dienstverlening
Startdatum
26-08-2024
Beperkte toelating
ja
Beperkte toelating toelichting

We willen dat onze opleidingen optimaal aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt. Daarom geldt voor dit profiel een maximaal aantal opleidingsplaatsen van 50. Meld jij je ná 1 februari aan, dan wordt er toegelaten op basis van loting.

Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4. Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanvullende toelatingscriteria

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’.

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Je ontvangt vervolgens informatie over de intakeactiviteiten.

 

Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Overige informatie

Tijdens de toelatingsbijeenkomst zal er gevraagd worden naar je antecedenten. Mochten hier problemen mee zijn is de slagingskans van de opleiding nihil.

Deze opleiding is geen officiële vooropleiding voor de politie.

De opleiding

Werken aan de publieke veiligheid betekent werken aan een leefbare en veilige omgeving. Dit doe je op straat, in openbare ruimtes of in het openbaar vervoer. Je handhaaft de regels van de gemeente, provincie, politie of douane. Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat, communicatief sterk bent en tegen stress kan.

Persoonlijkheid

Deze opleiding past bij jou als je zelfstandig, integer, assertief en flexibel bent. Daarnaast ben je communicatief vaardig, klantgericht en dienstverlenend. Je straalt rust en overwicht uit.

Competenties

Je kunt goed samenwerken. Improviseren vind je niet moeilijk en je kunt er tegen om onder druk te werken. Je kunt je werk prima ordenen en doet je werk gedisciplineerd.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. 

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2023-2024 € 1.357,-). 

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

 • Boeken: tussen € 400,- en € 500,-
 • Licentie: tussen € 20,- en € 60,-
 • Kleding: tussen € 400,- en € 500,-
  Totaal: tussen € 820,- en € 1.060,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Extra activiteiten: tussen € 70,- en € 100,- per leerjaar.

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Gerelateerde profielen