Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - Graafschap College

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker | niveau 4 | bol / bbl

Crebocode 25697

 • niveau 4
 • bol, bbl
 • 3 jaar
 • 26-08-2024
  februari 2024 (BBL)
 • nee
Het beroep

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker (gpm) kun je bij een kinderopvang werken, maar ook in een Integraal Kindcentrum (IKC). In een IKC komen onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang samen. Je kunt ook aan de slag bij organisaties die kinderen of pubers helpen met opvoeden: denk aan gezinshuizen van jeugdzorg of het speciaal (voortgezet) onderwijs.

 

Je biedt kinderen waarmee je werkt een vertrouwde omgeving, draagt bij aan hun opvoeding en helpt ze zich verder te ontwikkelen. Je richt je ook op kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Je signaleert ontwikkelingsachterstanden en stelt een plan van aanpak op. Daarnaast denk je mee over hoe de kwaliteit van het werk beter kan. Je voert taken uit die het beleid en de visie van een organisatie ondersteunen.

Niveau
4
Leerweg
bol, bbl
Duur
3 jaar
Onderwijstijd per jaar
bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

De bol-opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen. In elk jaar van je opleiding loop je stage in het werkveld.

 • In het basisdeel maak je kennis met de opleiding en het werkveld, en leer je de basisvaardigheden die je nodig hebt voor je beroep. Ook volg je de generieke vakken: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.
 • In het profieldeel leer je alle kennis en vaardigheden die te maken hebben met het profiel Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.
 • In de keuzedelen duik je dieper in jouw vakgebied. Er zijn ook keuzedelen die zijn gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding. Op basis van het aanbod en jouw wensen kun je je eigen keuzedeel kiezen.

 

De kopopleiding (bol) bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen. In elk jaar van je opleiding loop je stage in het werkveld.

Het basisdeel richt zich op verdieping kwaliteitszorg en behalen generieke vakken. In het profieldeel leer je alle kennis en vaardigheden die te maken hebben met het profiel Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. In de keuzedelen duik je dieper in jouw vakgebied. Hoeveel keuzedelen je volgt hangt af van de keuzedelen die je hebt afgesloten met je diploma pedagogisch medewerker niveau 3.

 

De opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen. Tijdens de opleiding werk je bij één werkgever en kom je één dag in de week naar school voor het volgen van onderwijs en heb je zelfstudie. De opleiding is dus een combinatie van werken in de praktijk en theorie vanuit de opleiding. Je volgt beroepspecifieke vakken die jouw kennis en vaardigheden geven voor de uitvoering van jouw (toekomstige) beroep, zoals ontwikkelingspsychologie en methodisch werken. Daarnaast volg je vakken als Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap. Je volgt ook keuzedelen waarmee je dieper in je vakgebied duikt.

Examinering

Door examens beoordelen wij of je over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om het beroep uit te oefenen. Om je diploma te behalen, moet je aan een aantal eisen voldoen:

 • Beroepspecifieke eisen: de kerntaken en werkprocessen die in het beroep centraal staan, moet je volgens de norm hebben behaald
 • Keuzedelen: je moet de exameneisen voor de keuzedelen hebben behaald
 • Generieke eisen: de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap moet je volgens de norm hebben behaald
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
26-08-2024
februari 2024 (BBL)
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 4 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen: Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of 3, een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4 of een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk. Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk op 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

 

Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten na jouw aanmelding, of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

 

NB: Voor de bbl gpm zijn twee instroommomenten: augustus en februari.

Vervolgmogelijkheden hbo

Heb je je diploma voor dit profiel behaald? Dan kun je verder leren in het hbo. Onderstaande hbo-opleidingen sluiten goed aan op dit profiel:

 • Social Work
 • Lerarenopleiding
 • Pabo
 • Associate Degree (AD) Pedagogisch Educatief Professional
Versneld/verkort

Kopopleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker (bol/1,5 jaar)

Heb je een diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3? Dan kun je doorstromen naar de kopopleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 en met vrijstellingen de opleiding verkorten tot 1,5 jaar voor de beroepsopleidende leerweg (bol). Je gaat twee dagen naar de opleiding en drie dagen beroepspraktijkvorming (stage).

Beroepsbegeleidende leerweg gespecialiseerd pedagogisch medewerker (bbl/3 jaar)

De bbl-opleiding duurt 3 jaar. Afhankelijk van je vooropleiding, werkervaring en individuele ontwikkeling is het mogelijk om door vrijstellingen in het onderwijs de opleiding sneller af te ronden. De mogelijkheden tot een versnelling worden tijdens het intakegesprek besproken.

Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en Personenregister Kinderopvang

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden vraagt een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). Bovendien moet je je inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Dit geldt óók voor stagiaires. Iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen moet zich in dit register inschrijven. Op deze manier kan de overheid medewerkers continu screenen en wordt de veiligheid in de kinderopvang vergroot.

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.

De opleiding

In het pedagogisch werk en het onderwijs zorg je samen met je collega’s voor een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving, zodat kinderen en jongeren zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf, als je specifieke zorg biedt aan kinderen met een beperking of gedragsprobleem, of als je leraren ondersteunt in hun werk.

 

Kinderopvang en basisonderwijs worden steeds vaker aangeboden op één plek en vanuit één pedagogische visie. Denk aan een Integraal Kindcentrum (IKC) of brede scholen. Zo kun je de ontwikkeling van kinderen beter volgen en stimuleren. Wil jij hier je steentje aan bijdragen? Dan is Pedagogisch werk en onderwijs echt iets voor jou!

Persoonlijkheid

Deze opleiding past bij je als je goed kunt communiceren, verantwoordelijk bent en je goed kunt inleven in anderen. Ook ben je nieuwsgierig, actief, tactvol en zorgvuldig.

Competenties

Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren. Je kunt goed improviseren, enthousiasmeren en motiveren. Ook kun je goed kinderen begeleiden.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2023-2024 € 1.357,-)

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt (ter indicatie: 2023-2024, Entree en niveau 2: € 270,- en niveau 3 en 4: € 654,-)

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

 

Leerjaar 1
• Boeken en licenties: tussen € 450,- en € 500,-
Totaal: tussen € 450,- en € 500,-

 

Leerjaar 2
• Boeken en licenties : tussen € 260,- en € 400,-
• Keuzedeel pabo rond de: € 110,-
Totaal: tussen € 370,- en € 510,-

 

Leerjaar 3
• Boeken en licenties: tussen € 60,- en € 70,-
• Keuzedeel hbo rond de: € 20,-
Totaal: tussen € 80,- en € 90,-

 

Onderwijsbenodigdheden bol kopopleiding:

 

Leerjaar 1
• Boeken en licenties: € 360,- en € 370,-
Totaal: tussen € 360,- en € 370,-

 

Leerjaar 2
• Boeken en licenties: € 160,- en € 170,-
Totaal: tussen € 160,- en € 170,-

 

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

 

Leerjaar 1 (zij-instroom) / doorstroom niveau 3 naar niveau 4
• Boeken en licenties: tussen € 390,- en € 460,-
Totaal: tussen €390,- en € 460,-

 

Leerjaar 2 (zij-instroom) / doorstroom niveau 3 naar niveau 4
• Boeken en licenties: tussen € 260,- en € 270,-
Totaal: tussen €260,- en € 270,-

 

Leerjaar 3 (zij-instroom) / doorstroom niveau 3 naar niveau 4
• Boeken en licenties: tussen € 10,- en € 50,-
Totaal: tussen €10,- en € 50,-

 

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Extra activiteiten bbl

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Gemakkelijk overstappen

Kies je voor dit profiel, dan volg je eerst een gezamenlijk deel. Dit betekent dat je samen met studenten van aanverwante profielen grotendeels dezelfde onderwijsinhoud volgt. Het voordeel is dat je tijdens het gezamenlijke deel gemakkelijk kunt overstappen naar een van de profielen zoals Onderwijsassistent (niveau 4) en Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3).

Twijfel je dus nog tussen een van bovenstaande profielen? Geen probleem! Je kunt bij ons gemakkelijk overstappen.

Persoonlijke begeleiding

Vanaf de start van je opleiding tot aan je diplomering heb je een studieloopbaanbegeleider/coach (slb’er/leercoach). Deze geeft je ondersteuning gericht op jouw loopbaanwens, bijvoorbeeld bij je beroepsontwikkeling of je persoonlijke ontwikkeling.

Internationaal

Jij wil je grenzen verleggen? Dat kan in deze opleiding. Er is veel aandacht voor internationalisering. Dan leer je niet alleen de kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor je toekomstige beroep of vervolgopleiding. Je krijgt bij ons ook de mogelijkheid om je kennis te verbreden, te verdiepen en ervaring op te doen in het buitenland door een internationale stage in bijvoorbeeld Spanje, Italië of Duitsland. Ook kun je deelnemen aan studentenuitwisselingen in de Euregio (Duitsland) of studiereizen naar Londen of Berlijn.

Haal het maximale uit jezelf in het Onderwijsleercentrum (OLC)!

Het Onderwijsleercentrum is dé plek waar je het maximale uit jezelf en je studie kunt halen. Je kunt er zelfstandig werken, alleen of in groepjes. Er zijn faciliteiten die het makkelijker maken om efficiënt te studeren, zoals creatieve ruimtes, een presentatie/opnameruimte, computers en een bibliotheek. Als je het nodig hebt is er begeleiding van onderwijsassistenten maar specifieke begeleiding, bijvoorbeeld van het rekenteam, is ook mogelijk.

 

Associate Degree opleiding

Het Graafschap College heeft samen met Iselinge Hogeschool een nieuwe opleiding ontwikkeld: Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP). Deze tweejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau 5 leert je over de grenzen van je eigen vakgebied kijken en een voortrekkersrol te vervullen in de samenwerking met andere professionals. Afhankelijk van het onderwerp krijg je les van docenten van het Graafschap College of Iselinge Hogeschool. Je kunt je aanmelden voor de Ad-opleiding wanneer je de opleiding onderwijsassistent/pedagogisch medewerker kinderopvang/gespecialiseerd pedagogisch medewerker/sociaal cultureel werk/sport- en bewegingscoördinator hebt afgerond. 

De Ad-opleiding biedt goede kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Via mbo naar hbo

Weet je nu al dat je een hbo-diploma wilt halen? Heb je alleen niet de juiste vooropleiding of vind je de stap naar het hbo nu nog te groot? Ga een mbo-opleiding (niveau 4, beroepsopleidende leerweg (bol)) volgen! Tijdens je opleiding kun je deelnemen aan allerlei activiteiten die je goed voorbereiden op een hbo-vervolgopleiding, zodat je straks klaar bent om de stap te maken! Lees meer.

Gerelateerde profielen