Assistent procestechniek - Graafschap College

Assistent procestechniek | niveau entree | bbl

Crebocode 25747

 • niveau entree
 • bbl
 • 1 jaar
 • 21-08-2023
  Soms is tussentijdse instroom op een ander moment ook mogelijk. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
 • nee
Het beroep

Hou je van werken in een industriële omgeving? Wil je graag weten hoe machines werken? Dan is procestechniek iets voor jou. Bij grotere bedrijven worden producten met behulp van machines gemaakt. Denk aan een lopende band, waar een product allerlei bewerkingen ondergaat. Als assistent procestechniek bedien je één of meer machines en zorg je ervoor dat de machines en installaties in de fabriek goed werken. Je werkt volgens vaste procedures en voorschriften. De veiligheid is immers erg belangrijk. Je werkt altijd onder begeleiding van een leidinggevende of collega.

Niveau
entree
Leerweg
bbl
Duur
1 jaar
Onderwijstijd per jaar
Gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

De opleiding duurt een jaar. Als je nog tijd nodig hebt om de Nederlandse taal (beter) te leren, zal de opleiding twee jaar duren. Dit profiel kan in principe ook op de locatie Winterswijk worden gevolgd.

Bij deze bbl-opleiding heb je een baan in een leerbedrijf en ga je daarnaast één dag per week naar school. De theorie die je op school krijgt, sluit zo veel en zo nauw mogelijk aan bij de dingen die je leert bij je leerbedrijf. Aan het einde van de opleiding is de examinering, de zogenaamde kwalificerende periode. Je houdt gedurende het hele jaar een portfolio bij. Je krijgt vakken als Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap en vaktheorie.

Als je de Entree-opleiding doet, heb je in principe les op de locatie(s) die bij jouw profiel vermeld staat/staan, maar hier kan soms van worden afgeweken. Op je lesrooster zie je de definitieve informatie.

Examinering

Zowel bij je leerbedrijf als op school werk je aan de ontwikkeling van competenties. Hierop word je ook beoordeeld. Als je alle onderdelen van de opleiding met een voldoende hebt afgesloten, mag je deelnemen aan de proeve van bekwaamheid. Dit is een soort eindwerkstuk. De proeve van bekwaamheid bestaat uit een praktijkopdracht met daarbij behorende theorie.

Sector
Educatie & Participatie
Startdatum
21-08-2023
Soms is tussentijdse instroom op een ander moment ook mogelijk. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Je wordt in principe toegelaten tot de Entree-opleiding wanneer je:

 • nog geen diploma voortgezet onderwijs of mbo hebt, en
 • vóór 1 augustus van het jaar waarin je met de opleiding begint 16 jaar of ouder bent geworden.
Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 maart via de aanmeldknop rechts op de pagina. Aanmelden betekent niet automatisch dat je wordt toegelaten tot het profiel van je keuze. Je ontvangt eerst een uitnodiging voor een toelatingsgesprek. Tijdens dit gesprek beoordeelt de toelatingscommissie of je vooropleiding, motivatie en verwachtingen passen bij het profiel dat je wilt volgen.
Ons streven is om je binnen twee tot vier weken na de toelatingsprocedure te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je van de toelatingscommissie het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, kun je via het Loopbaanplein van het Graafschap College een gesprek aanvragen met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die bij je past.

Flexibele instroom: Het kan gebeuren dat je door omstandigheden later in het schooljaar wilt instromen. Soms kan dat. Neem hierover contact op met de sector Educatie & Participatie (telefoonnummer administratie: 0314 353 800). In overleg kijken we wat de mogelijkheden voor jou zijn.

De opleiding

Hou je van aanpakken en is ‘niet te veel praten, maar gewoon doen’ jouw motto? Dan is de Entree-opleiding iets voor jou! Je kunt kiezen uit negen profielen in verschillende beroepsrichtingen, zoals dienstverlening, logistiek, techniek, groen, horeca en verkoop. Je wordt opgeleid op assistentenniveau. Voor alle profielen geldt dat je graag met je handen werkt, dat je het leuk vindt om praktisch bezig te zijn en dat je wilt samenwerken. In de Entree-opleiding leer je je eigen werk plannen, uitvoeren, afronden en beoordelen. Leren samenwerken is ook een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Persoonlijkheid

Je bent een doener, je bent graag praktisch bezig. Je bent het type ‘niet te veel praten, maar gewoon doen’.

Competenties

Je leert je eigen werk plannen, uitvoeren, afronden en beoordelen. Je leert samenwerken.

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen. 

 

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar door de overheid vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt. Ter indicatie: in schooljaar 2022 – 2023 is het cursusgeld voor Entree € 258,-. 

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Je moet deze zelf betalen. Bij de Entree-opleiding in de bbl gaat het om:

 • Boeken: € 100,-
 • Laptop: tussen € 300,- en € 375,-
 • Licenties: ca. € 30,-
 • Bij sommige profielen heb je werkkleding en/of werkschoenen nodig.

De totale kosten voor onderwijsbenodigdheden zijn dus tussen de € 430,- en € 505,-.

Je mag zelf kiezen waar je de onderwijsbenodigdheden koopt. Dit kan soms ook via de opleiding geregeld worden.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Reguliere opleiding of maatwerkvariant

We vinden het belangrijk dat iedere Entree-student de opleiding kan volgen op een manier die bij hem of haar past. Daarom zijn er verschillende vormen of varianten van de Entree-opleiding. Je meldt je aan voor een bepaald profiel, en in het toelatingsgesprek bespreken we met je of je dat profiel gaat doen op de reguliere manier of in een speciale variant. Kijk voor meer informatie ook op deze pagina onder ‘Onderwijs en begeleiding op maat’ op deze website.

De varianten

Entree Werkt: de entree-opleiding speciaal voor studenten die voornamelijk op de werkvloer van een bedrijf leren in de praktijk (onbetaald). In het rooster zijn momenten opgenomen waarop je, binnen het bedrijf, individueel of in een klein groepje contact hebt met de docent. Deze variant wordt in principe aangeboden in de bol (beroepsopleidende leerweg). Een bbl-variant (beroepsbegeleidende leerweg) is bespreekbaar.

Entree Taal: de entree-opleiding voor studenten die het Nederlands nog niet goed beheersen. Je wordt in deze variant ondergedompeld in de Nederlandse taal en de lessen worden aangepast aan jouw taalniveau. De entree-opleiding duurt in deze variant in principe twee jaar.

Entree Plus: de entree-opleiding in trajectvorm. Je volgt de entree-opleiding en tegelijkertijd ga je voor praktijkvaardigheden op niveau 2 aan de slag. De trajecten worden opgestart voor profielen met een grote vraag vanuit de arbeidsmarkt. De trajecten worden aangeboden in combinaties van bol en bbl en hebben in principe een baangarantie.

Gerelateerde profielen