Assistent logistiek - Graafschap College

Assistent logistiek | niveau entree | bol / bbl

Crebocode 25743

 • niveau entree
 • bol, bbl
 • 1 jaar
 • bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
 • Locatie J.F. Kennedylaan
 • Educatie & Participatie
 • 26-08-2024
  27-01-2025
 • nee
Het beroep

Vind je het leuk om in een magazijn met bijvoorbeeld een heftruck en/of de computer te werken? Kun je goed organiseren en plannen? Vind je het niet erg om soms binnen en soms buiten te werken? Kies dan voor de logistiek. Als assistent logistiek werk je bij een groothandel of in een magazijn. Je helpt bij het laden, lossen en verplaatsen van goederen. Dat moet op rolletjes lopen. Ook het verpakken en verzendklaar maken van artikelen en het controleren van leveringen hoort erbij.

Niveau
entree
Leerweg
bol, bbl
Duur
1 jaar
Onderwijstijd per jaar
bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

De opleiding duurt een jaar. Als je nog tijd nodig hebt om de Nederlandse taal (beter) te leren, zal de opleiding twee jaar duren. Dit profiel kan in principe ook op de locatie Winterswijk worden gevolgd.

Bij de bol-opleiding ben je eerst vijf dagen per week op school. Afhankelijk van je profiel ga je óf zo snel mogelijk op stage, óf je gaat na tien weken twee dagen per week op stage en dan kom je nog drie dagen per week naar school. De stage is een heel belangrijk onderdeel van de opleiding. Zowel op school als op stage werk je aan de ontwikkeling van competenties.

Bij de bbl-opleiding heb je een baan in een leerbedrijf en ga je daarnaast één dag per week naar school. De theorie die je op school krijgt, sluit zo veel en zo nauw mogelijk aan bij de dingen die je leert bij je leerbedrijf.

Bij beide varianten hou je gedurende het hele jaar een portfolio bij. Je krijgt vakken als Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap en vaktheorie. Aan het einde van de opleiding is de examinering, de zogenaamde kwalificerende periode.

Als je de Entree-opleiding doet, heb je in principe les op de locatie(s) die bij jouw profiel vermeld staat/staan, maar hier kan soms van worden afgeweken. Op je lesrooster zie je de definitieve informatie.

Examinering

Zowel op school als op je werk/stage werk je aan de ontwikkeling van competenties. Hierop word je ook beoordeeld. Als je alle onderdelen van de opleiding met een voldoende hebt afgesloten, mag je deelnemen aan de proeve van bekwaamheid. Dit is een soort eindwerkstuk. De proeve van bekwaamheid bestaat uit een praktijkopdracht met daarbij behorende theorie.

Sector
Educatie & Participatie
Startdatum
26-08-2024
27-01-2025
Beperkte toelating
nee
Toelatingscriteria

Je wordt in principe toegelaten tot de Entree-opleiding wanneer je:

 • nog geen diploma voortgezet onderwijs of mbo hebt, en
 • vóór 1 augustus van het jaar waarin je met de opleiding begint 16 jaar of ouder bent geworden.
Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 maart via de aanmeldknop rechts op de pagina. Aanmelden betekent niet automatisch dat je wordt toegelaten tot het profiel van je keuze. Je ontvangt eerst een uitnodiging voor een toelatingsgesprek. Tijdens dit gesprek beoordeelt de toelatingscommissie of je vooropleiding, motivatie en verwachtingen passen bij het profiel dat je wilt volgen.
Ons streven is om je binnen twee tot vier weken na de toelatingsprocedure te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je van de toelatingscommissie het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, kunnen we je ondersteuning geven bij het vinden van een opleiding die bij je past.

Vervolgmogelijkheden mbo
De opleiding

Hou je van aanpakken en is ‘niet te veel praten, maar gewoon doen’ jouw motto? Dan is de Entree-opleiding iets voor jou! Je kunt kiezen uit negen profielen in verschillende beroepsrichtingen, zoals dienstverlening, logistiek, techniek, groen, horeca en verkoop. Je wordt opgeleid op assistentenniveau. Voor alle profielen geldt dat je graag met je handen werkt, dat je het leuk vindt om praktisch bezig te zijn en dat je wilt samenwerken. In de Entree-opleiding leer je je eigen werk plannen, uitvoeren, afronden en beoordelen. Leren samenwerken is ook een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Persoonlijkheid

Je bent een doener, je bent graag praktisch bezig. Je bent het type ‘niet te veel praten, maar gewoon doen’.

Competenties

Je leert je eigen werk plannen, uitvoeren, afronden en beoordelen. Je leert samenwerken.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. 

 

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar door de overheid vastgesteld. Ter indicatie: in schooljaar 2023-2024 is het lesgeld voor Entree € 1.357,-.

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen. 

 

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar door de overheid vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt. Ter indicatie: in schooljaar 2023-2024 is het cursusgeld voor Entree € 270,-.

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Je moet deze zelf betalen. Bij de Entree-opleiding in de bol gaat het om:

 • Boeken en licenties : ca. € 165,-
 • Laptop: tussen € 300,- en € 375,-
 • Bij sommige profielen heb je werkkleding en/of werkschoenen nodig.

Je mag zelf kiezen waar je de onderwijsbenodigdheden koopt. Dit kan soms ook via de opleiding geregeld worden.

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Je moet deze zelf betalen. Bij de Entree-opleiding in de bbl gaat het om:

 • Boeken en licenties: ca. € 135,-
 • Laptop: tussen € 300,- en € 375,-
 • Bij sommige profielen heb je werkkleding en/of werkschoenen nodig.

Je mag zelf kiezen waar je de onderwijsbenodigdheden koopt. Dit kan soms ook via de opleiding geregeld worden.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Reguliere opleiding of maatwerkvariant

We vinden het belangrijk dat je als Entree-student de opleiding kunt volgen op een manier die bij jou past. Daarom zijn er verschillende vormen of varianten van de Entree-opleiding. Je meldt je aan voor een bepaald profiel, en in het toelatingsgesprek bespreken we met je of je dat profiel gaat doen op de reguliere manier of in een speciale variant. Varianten zijn bijvoorbeeld Entree Taal, Entree Werkt en arbeidsmarkttrajecten zoals Nieuwkomers in de dienstverlening.

Kijk voor meer informatie over de varianten op deze pagina onder ‘Onderwijs en begeleiding op maat’ op deze website.

Gerelateerde profielen