Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie - Graafschap College

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie | niveau entree | bol / bbl

Crebocode 25252

 • niveau entree
 • bol, bbl
 • 1 jaar
 • bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
 • Locatie Julianaplein
 • Educatie & Participatie
 • 22-08-2022
  Soms is tussentijdse instroom op een ander moment ook mogelijk.
 • nee
Het beroep

Vind je het leuk om in een keuken, bakkerij of restaurant te werken? Vind je het niet erg om ‘s morgens vroeg, ‘s avonds of in het weekend te werken? Kies dan voor dit profiel. Als assistent horeca, voeding of voedingsindustrie help jij bij de voorbereidingen in de keuken, de bakkerij of in het restaurant. Je bereidt de werkplekken in de keuken voor en werkt aan de voorbereiding van het brood, gebak of andere gerechten. Hygiëne is daarbij natuurlijk heel belangrijk. Als je in een restaurant werkt, zorg jij dat de tafels gedekt zijn met schoon serviesgoed en glaswerk.

Niveau
entree
Leerweg
bol, bbl
Duur
1 jaar
Onderwijstijd per jaar
bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

De opleiding duurt een jaar. Als je nog tijd nodig hebt om de Nederlandse taal (beter) te leren, zal de opleiding twee jaar duren. Dit profiel kan in principe ook op de locatie Winterswijk worden gevolgd.

Bij de bol-opleiding ben je eerst vijf dagen per week op school. Afhankelijk van je profiel ga je óf zo snel mogelijk op stage, óf je gaat na tien weken twee dagen per week op stage en dan kom je nog drie dagen per week naar school. De stage is een heel belangrijk onderdeel van de opleiding. Zowel op school als op stage werk je aan de ontwikkeling van competenties.

Bij de bbl-opleiding heb je een baan in een leerbedrijf en ga je daarnaast één dag per week naar school. De theorie die je op school krijgt, sluit zo veel en zo nauw mogelijk aan bij de dingen die je leert bij je leerbedrijf.

Bij beide varianten hou je gedurende het hele jaar een portfolio bij. Je krijgt vakken als Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap en vaktheorie. Aan het einde van de opleiding is de examinering, de zogenaamde kwalificerende periode.

Als je de Entree-opleiding doet, heb je in principe les op de locatie(s) die bij jouw profiel vermeld staat/staan, maar hier kan soms van worden afgeweken. Op je lesrooster zie je de definitieve informatie.

Examinering

Zowel op school als op je werk/stage werk je aan de ontwikkeling van competenties. Hierop word je ook beoordeeld. Als je alle onderdelen van de opleiding met een voldoende hebt afgesloten, mag je deelnemen aan de proeve van bekwaamheid. Dit is een soort eindwerkstuk. De proeve van bekwaamheid bestaat uit een praktijkopdracht met daarbij behorende theorie.

Hoofdleslocatie
Sector
Educatie & Participatie
Startdatum
22-08-2022
Soms is tussentijdse instroom op een ander moment ook mogelijk.
Toelatingscriteria

Wanneer je nog geen diploma voortgezet onderwijs hebt en je vóór 1 augustus van het jaar waarin je begint 16 jaar of ouder bent geworden, word je in principe tot de Entree-opleiding toegelaten.

Beperkte toelating
nee
Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 maart via de aanmeldknop rechts op de pagina. Aanmelden betekent niet automatisch dat je wordt toegelaten tot het profiel van je keuze. Je ontvangt eerst een uitnodiging voor een toelatingsgesprek. Tijdens dit gesprek beoordeelt de toelatingscommissie of je vooropleiding, motivatie en verwachtingen passen bij het profiel dat je wilt volgen.
Ons streven is om je binnen twee tot vier weken na de toelatingsprocedure te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je van de toelatingscommissie het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, kun je via het Loopbaanplein van het Graafschap College een gesprek aanvragen met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die bij je past.

Flexibele instroom: Het kan gebeuren dat je door omstandigheden later in het schooljaar wilt instromen. Soms kan dat. Neem hierover contact op met de sector Educatie & Participatie (telefoonnummer van de administratie: 0314 353 800). In overleg kijken we wat de mogelijkheden voor jou zijn.

De opleiding

Hou je van aanpakken en is ‘niet te veel praten, maar gewoon doen’ jouw motto? Dan is de Entree-opleiding iets voor jou! Je kunt kiezen uit negen profielen in verschillende beroepsrichtingen, zoals zorg, dienstverlening, logistiek, techniek, groen, horeca en verkoop. Je wordt opgeleid op assistentenniveau. Voor alle profielen geldt dat je graag met je handen werkt, dat je het leuk vindt om praktisch bezig te zijn en dat je wilt samenwerken. In de Entree-opleiding leer je je eigen werk plannen, uitvoeren, afronden en beoordelen. Leren samenwerken is ook een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Persoonlijkheid

Je bent een doener, je bent graag praktisch bezig. Je bent het type ‘niet te veel praten, maar gewoon doen’.

Competenties

Je leert je eigen werk plannen, uitvoeren, afronden en beoordelen. Je leert samenwerken.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld door de overheid. Ter indicatie: in het schooljaar 2020-2021 is dit € 1202,-.

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar door de overheid vastgesteld. Ter indicatie: in het schooljaar 2020-2021 is dit € 250,-.

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Je moet deze zelf betalen. Bij de Entree-opleiding gaat het om:

 • Boeken en leermiddelen: tussen € 100,- en € 160,-
 • Bij sommige profielen heb je werkkleding en/of werkschoenen nodig.

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft. Dit kan ook via de opleiding geregeld worden.

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Je moet deze zelf betalen. Bij de Entree-opleiding gaat het om:

 • Boeken en leermiddelen: tussen € 100,- en € 160,-
 • Bij sommige profielen heb je werkkleding en/of werkschoenen nodig.

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft. Dit kan ook via de opleiding geregeld worden.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Reguliere opleiding of maatwerkvariant

We vinden het belangrijk dat iedere Entree-student de opleiding kan volgen op een manier die bij hem of haar past. Daarom zijn er verschillende vormen of varianten van de Entree-opleiding. Je meldt je aan voor een bepaald profiel, en in het toelatingsgesprek bespreken we met je of je dat profiel gaat doen op de reguliere manier of in een speciale variant. Kijk voor meer informatie ook op deze pagina onder ‘Onderwijs en begeleiding op maat’ op deze website.

De varianten

Entree Werkt: de entree-opleiding speciaal voor studenten die voornamelijk op de werkvloer van een bedrijf leren in de praktijk (onbetaald). In het rooster zijn momenten opgenomen waarop je, binnen het bedrijf, individueel of in een klein groepje contact hebt met de docent. Deze variant wordt in principe aangeboden in de bol (beroepsopleidende leerweg). Een bbl-variant (beroepsbegeleidende leerweg) is bespreekbaar.

Entree Taal: de entree-opleiding voor studenten die het Nederlands nog niet goed beheersen. Je wordt in deze variant ondergedompeld in de Nederlandse taal en de lessen worden aangepast aan jouw taalniveau. De entree-opleiding duurt in deze variant in principe twee jaar.

Entree Plus: de entree-opleiding in trajectvorm. Je volgt de entree-opleiding en tegelijkertijd ga je voor praktijkvaardigheden op niveau 2 aan de slag. De trajecten worden opgestart voor profielen met een grote vraag vanuit de arbeidsmarkt. De trajecten worden aangeboden in combinaties van bol en bbl en hebben in principe een baangarantie.

Entree-Inburgering: in bepaalde gevallen kan het volgen van een inburgeringscursus gecombineerd worden met de entree-opleiding.

Gerelateerde profielen