Vwo – profiel Economie & Maatschappij (vavo) - Graafschap College

Vwo – profiel Economie & Maatschappij (vavo)

 • Voltijd en deeltijd
 • 1 jaar
 • 26-08-2024
De opleiding

Bij de sector Educatie & Participatie van het Graafschap College volg je de opleiding vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) binnen het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs ofwel vavo. Dit betekent dat je op 1 augustus van het jaar waarin je start in principe 18 jaar of ouder moet zijn. Dit geldt niet bij de zogenaamde Rutte-regeling en bij verwijzing door de gemeente. Zie hiervoor het kopje “Overige informatie”.

Als je een of meer ontbrekende certificaten wilt halen, volg je alleen de vakken die daarvoor nodig zijn; anders volg je de voltijdopleiding. Wil je maar 1 of enkele vakken doen, meld je dan aan voor het profiel dat daar het best op aansluit. Wil je een los vak volgen zonder profiel, meld je dan ook gewoon aan voor een profiel waar dit vak in zit. Je wordt pas tijdens het toelatingsgesprek definitief ingeschreven voor de vakken en eventueel het profiel van jouw keuze.

Alle vakken worden eenjarig aangeboden, maar je kunt het examen over enkele jaren spreiden.

Studievorm
Voltijd en deeltijd
Duur
1 jaar
Examens spreiden over meerdere jaren

Alle vakken op het vavo worden eenjarig aangeboden, d.w.z. dat per vak alle examenstof in 1 schooljaar wordt behandeld en getoetst.
Je kunt het examen spreiden over enkele jaren. Je kunt dus bijvoorbeeld kiezen om in het eerste jaar in de helft van de vakken examen te doen en in het tweede jaar in de overige vakken, om zo verspreid over 2 schooljaren een volledig diploma te behalen.
Alle mogelijkheden worden tijdens het toelatingsgesprek uitgebreid besproken, zodat je een bij jou passende en realistische keuze kunt maken.

Onderwijstijd per week
Anders
Onderwijstijd per jaar anders

Het aantal lesuren per week hangt af van welke vakken je volgt en of je de opleiding in voltijd of deeltijd doet. Voltijd houdt in dat je alle examenvakken volgt. Een lesuur duurt 30 minuten (6 lesuren zijn dus 3 klokuren).

Opbouw

In de digitale studiegids zie je welke lesstof je moet beheersen en welke werkstukken en praktische opdrachten je moet maken. In de studiegids vind je ook het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting), waarin staat beschreven wanneer welke toetsen worden afgenomen.

In het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor ouders/verzorgers en in januari zijn er voortgangsgesprekken met ouders/verzorgers.

Examinering

De schoolexamens worden afgenomen in toetsweken, verspreid over het schooljaar.

De opleiding wordt afgesloten met het Centraal Examen; hetzelfde eindexamen dat ook op het reguliere voortgezet onderwijs wordt gedaan.

Sector
Educatie & Participatie
Startdatum
26-08-2024
Lesgeld (bij voltijd)

Volg je de voltijdopleiding (dus doe je alle examenvakken), dan betaal je lesgeld. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld door de overheid. In het schooljaar 2024-2025 is het lesgeld €1.449,-.

Cursusgeld (bij deeltijd)

Volg je de deeltijdopleiding (dus doe je niet alle examenvakken), dan betaal je cursusgeld. Ook dit wordt door de overheid vastgesteld. In het schooljaar 2024-2025 is het cursusgeld € 25,60 per lesuur per schooljaar. Volg je bijv. 1 vak van 6 lesuren per week, dan betaal je in schooljaar 2024-2025 voor dat vak 6 x € 25,60 = € 153,60.

Onderwijsbenodigdheden

Studiematerialen, zoals boeken en readers, moet je zelf betalen. Het is moeilijk een indicatie te geven van de kosten hiervan; die hangen af van het aantal vakken dat je doet en welke vakken dat zijn. Bij een voltijdopleiding gaat het om ca. € 750,- per schooljaar en bij deeltijd om ca. € 90,- per vak per schooljaar.

Toelatingscriteria

Je kunt deze vavo-opleiding op vwo-niveau in principe volgen, als je aan een van de volgende eisen voldoet. Als je:

 • Eindexamen vwo hebt gedaan en bent gezakt
 • Vwo 4 of 5 hebt gedaan
 • Een overgangsbewijs naar vwo 5 hebt
 • Een havo-diploma hebt

Twijfel je of je de opleiding mag volgen? Vraag het ons, dan kijken we er samen naar. In het toelatingsgesprek helpen we je een bij jou passende en realistische keuze te maken.
Soms is een verdiepend toelatingsgesprek met de vavo-decaan nodig.

Aanmelden en inventariserend gesprek

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dit via de aanmeldknop rechts op de pagina. Aanmelden betekent niet automatisch dat je wordt toegelaten. Je ontvangt eerst een uitnodiging voor een toelatingsgesprek. In dit gesprek bekijken we op welk niveau je nu zit, met welke belemmeringen je eventueel te maken hebt en wat jouw wensen, doelen en mogelijkheden zijn. Samen beslissen we welk studieprogramma je gaat volgen en wat het einddoel is.

Het toelatingsgesprek duurt ongeveer drie kwartier. Je krijgt informatie over de manier van studeren binnen het vavo. We vragen naar je motivatie en onderwijsgeschiedenis en bespreken welke vakken en (wanneer relevant) welk profiel je gaat kiezen.

Toelatingsprocedure

Je kunt pas worden ingeschreven als alle administratieve zaken zijn afgehandeld. Het is daarom belangrijk dat je vóór je toelatingsgesprek een aantal documenten naar ons mailt (kopie cijferlijst, kopie diploma, doorstroom- of instroomdossier, bewijs van goedkeuring convenant). Je identiteitsbewijs moet je meenemen naar het toelatingsgesprek. Je krijgt hierover bericht van ons tijdens je aanmeldprocedure.

Vervolgopleidingen

Na de opleiding vwo kun je doorstromen naar het hbo (hoger beroepsonderwijs) of een universitaire opleiding.

Overige informatie

Nog geen 18? Uitbesteding of doorverwijzing door de gemeente 

 

Uitbesteding 

Als je op het Graafschap College een opleiding binnen het vavo gaat doen, kan dat in bepaalde gevallen ook via uitbesteding door een school voor voortgezet onderwijs (dit wordt ook wel de Rutte-regeling genoemd). Dit kan alleen als je op 1 augustus van het jaar waarin je start 16 of 17 jaar bent en ingeschreven bent bij een school voor voortgezet onderwijs. Je blijft ingeschreven staan bij je vo-school, en die school besteedt jou uit aan het vavo. Een belangrijke voorwaarde is dat je vo-school toestemt in je uitbesteding. Vraag dus bij je decaan of jouw school hieraan wil meewerken vóór je je aanmeldt bij het vavo. 

Om uitbesteed te worden, is een uitbestedingsovereenkomst nodig en de vo-school moet een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan met het Graafschap College. Het vavo van het Graafschap College heeft zo’n samenwerkingsovereenkomst met bijna alle scholen in de regio. Omdat je ingeschreven blijft op je vo-school, blijft in het geval van uitbesteding de financiering ook via die school lopen. 

 

Doorverwijzing 

Ben je 17 en sta je niet meer ingeschreven bij een vo-school, dan kun je soms met toestemming van de gemeente een vavo-opleiding doen. Je moet dan in het betreffende schooljaar 18 jaar worden. De vavo-decaan kan je meer vertellen over deze regeling.  

Het profiel

Heb jij belangstelling voor economie, arbeid en recht? Dan is dit profiel iets voor jou. Het profiel Economie & Maatschappij sluit aan op opleidingen als Economie, Bestuur & Management, Informatica & Economie, Politicologie en Notarieel recht.

Gemeenschappelijk deel
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits of Frans
 • Maatschappijleer
 • Profielwerkstuk
Verplichte profielvakken
Geschiedenis
Economie
Wiskunde A
Profielkeuzevakken 1 (verplicht 1 keuze maken)
Aardrijkskunde
Maatschappijwetenschappen
Duits
Frans
Bedrijfseconomie
Vrij deel (verplicht 1 keuze maken)
Aardrijkskunde
Duits
Frans
Maatschappijwetenschappen
Biologie
Bedrijfseconomie
Persoonlijke begeleiding

Juist omdat het vavo voor veel studenten een tweede kans is, vinden we het heel belangrijk dat je de begeleiding krijgt die jij nodig hebt. Je hebt daarom een eigen studieloopbaanbegeleider (mentor) met wie je regelmatig contact hebt. Daarnaast kun je bij de zorg-/loopbaandecaan van het vavo (Maartje Buiting) terecht voor advies en hulp, bijvoorbeeld als je twijfels hebt over je studie- of profielkeuze. Als meer hulp nodig is, kan de decaan je verwijzen naar een trajectbegeleider of naar het Loopbaanplein van het Graafschap College, bijvoorbeeld voor onderzoek of specifieke ondersteuning.

Het vavo verschilt van het reguliere voortgezet onderwijs in studieduur en –programma, maar ook in de benadering van onze studenten. Hoewel we een goede begeleiding heel belangrijk vinden, verwachten we van jou een goede motivatie en een zelfstandige studiehouding. Deze ‘volwassener’ aanpak past gezien hun leeftijd en achtergrond in het algemeen goed bij onze studenten.

 

 

 

Open Leercentrum de Hortus

De Hortus is een plek waar je in een ongedwongen sfeer kunt studeren. Een extra service voor studenten, naast de gewone lessen. Je bent altijd welkom, met of zonder hulpvraag! In de Hortus kan veel:  

 • Je kunt van een vakdocent bijles voor een bepaald vak krijgen.  
 • Je kunt extra ondersteuning krijgen in studievaardigheden, zoals plannen, concentratie en de beste manier om je voor te bereiden op de (school)examens. 
 • Je kunt er terecht met vragen over ICT. 
 • Je kunt er boeken, spelletjes of een laptop lenen.  
 • Je kunt in de stilteruimte je huiswerk maken. 

En natuurlijk kun je in de Hortus gewoon even een praatje maken met je medestudenten of docenten. 

Gerelateerde profielen