Pedagogisch werk en onderwijs - Graafschap College

Pedagogisch werk en onderwijs

In het pedagogisch werk en het onderwijs draait het om de ontwikkeling van kinderen. Samen met je collega’s zorg je voor een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving waarin kinderen zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Of je nu op een kinderdagverblijf werkt, specifieke zorg biedt aan kinderen/jongeren met een beperking of gedragsprobleem of als onderwijsassistent de leerkracht ondersteunt bij zijn of haar werkzaamheden. Kinderopvang en onderwijs worden steeds vaker aangeboden op één plek en vanuit een zelfde pedagogische visie. Denk bijvoorbeeld aan integrale kind centra (IKC) of brede scholen. Hierdoor kan de ontwikkeling van een kind beter gevolgd en gestimuleerd worden. Wil jij hier aan bijdragen? Kies dan voor de opleiding Pedagogisch werk en onderwijs.