Speciale varianten Entree-opleiding

Entree: een optie voor iedereen!

Er is één Entree-opleiding met 9 verschillende profielen. Hier vind je alle informatie over de reguliere Entree-opleiding en de profielen.
Naast de reguliere opleiding biedt de Entree-opleiding ook verschillende maatwerkvarianten.
In het toelatingsgesprek overleggen we met jou of de reguliere Entree-opleiding geschikt voor jou is of dat een speciale variant beter bij jou past. Wil je meer weten over een van de speciale varianten van de Entree-opleiding, bel dan met de balie van de sector Educatie & Participatie, 0314 353 800. Dit zijn de speciale varianten:

Entree Werkt

Voor sommige studenten die de reguliere Entree-opleiding volgen, met uitstroomprofiel Arbeid, kan het goed zijn om een tijdje minder op school en meer in de praktijk bezig te zijn. Voor deze studenten is de variant Entree Werkt ontwikkeld. Je gaat tijdelijk in een bedrijf aan het werk en de docent komt op afgesproken momenten naar je toe. Je leert in deze periode dus vooral op de werkvloer van het bedrijf. De variant Entree Werkt wordt in principe aangeboden in de bol (beroepsopleidende leerweg), maar kan soms ook in de bbl (beroepsbegeleidende leerweg) worden gedaan.

Entree Taal

De Entree-opleiding voor studenten die het Nederlands nog niet goed beheersen. Je wordt in deze variant ondergedompeld in de Nederlandse taal en de lessen worden aangepast aan jouw taalniveau. In principe doe je bij deze variant twee jaar over de opleiding.

Arbeidsmarkttrajecten

Deze trajecten worden opgestart voor profielen met een grote vraag vanuit de arbeidsmarkt. De trajecten worden aangeboden in combinaties van bol en bbl en hebben in principe een baangarantie. Een voorbeeld van een geslaagd arbeidsmarkttraject is Nieuwkomers in de zorg, waarin Achterhoekse statushouders een aangepaste zorgopleiding volgen. In 2024 gaat het vervolg hierop van start, met de naam Nieuwkomers in de dienstverlening.

Praktijkleren met de praktijkverklaring

Voor sommige mensen is het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat (voorlopig) een brug te ver. Praktijkleren met de praktijkverklaring kan dan uitkomst bieden. Het gaat hierbij om kortdurende maatwerkscholing voor praktische werkzaamheden, die in het bedrijf worden aangeleerd waar iemand werkzaam is. In deze variant kijken we samen met de werkgever op welke werkzaamheden iemand getoetst moet worden. We koppelen hier praktische opdrachten aan die bijdragen aan het leerproces van de werknemer. De werkgever is er verantwoordelijk voor dat de werknemer de werkzaamheden aanleert, en vanuit de Entree-opleiding verzorgen we de toetsing en, bij voldoende resultaat, de praktijkverklaring. Interesse? Neem contact met ons op: 0314 353 800.