Extra begeleiding tijdens je studie

Soms heb je meer begeleiding nodig tijdens je opleiding dan de reguliere begeleiding die je van je studieloopbaanbegeleider (slb’er) of decaan krijgt. Aarzel niet en bespreek dit met je zorgdecaan. Die kan je doorverwijzen naar medewerkers van het Loopbaanplein van het Graafschap College of naar het Reken- en taalteam, voor de volgende vormen van begeleiding:

Trajectbegeleiding door sectorteams studentondersteuning

Elke onderwijssector heeft een eigen team van trajectbegeleiders. De decaan van jouw opleiding kan je naar deze begeleiders verwijzen wanneer je dreigt vast te lopen in je opleiding of door persoonlijke omstandigheden niet lekker in je vel zit. Het sectorteam bestaat uit ambulant begeleiders, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en jeugdhulpverleners. Zij kunnen je zo nodig ook verder doorverwijzen naar externe hulpverlening.

Extra ondersteuning bij rekenen en taal

Heb jij extra ondersteuning nodig op een specifiek onderdeel van taal (bijv. werkwoordspelling) of rekenen (bijv. verhoudingen of procenten)? Het Reken- en taalteam verzorgt deze ondersteuning individueel of in kleine groepen, op de eigen leslocatie van de student. Studenten van wie het Nederlands niet de moedertaal is, hebben soms extra ondersteuning bij de taalverwerving nodig. Ook zij kunnen bij het Reken- en taalteam terecht.

JongLeren: Begeleiding bij psychische problemen

JongLeren is een programma dat speciaal ontwikkeld is voor studenten van het Graafschap College bij wie psychische problematiek het volgen van onderwijs in de weg staat. Het programma, met flexibele in- en uitstroom, biedt een combinatie van persoonlijke en groepsbegeleiding en externe hulpverlening. Er is, naast onderwijs, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en een gezonde leefstijl. Doel is dat je kunt terugkeren naar je eigen opleiding.

De Loopbaanklas

Soms blijkt gedurende het schooljaar dat je niet verder kunt of wilt met je opleiding. Dan is de Loopbaanklas wellicht iets voor jou. In een kortlopend traject krijg je de kans om te ontdekken waar je belangstelling ligt, welke mogelijkheden je hebt en welke opleiding daarbij past. Alle mbo-studenten (niveau 2, 3 en 4) van het Graafschap College komen in aanmerking voor de Loopbaanklas.

Graafschap helpt scoren

Een kortdurende time-out voor jongeren die dreigen vast te lopen, door bijvoorbeeld een instabiele thuissituatie, verkeerde keuzes of gedragsproblemen. Drie maanden lang volgen zij een intensief programma, op de locatie De Vijverberg. Sport speelt in het programma een belangrijke rol, net als structuur. Elke dag wordt gezamenlijk ontbeten en geluncht en daarnaast gaan deelnemers in groepen en individueel aan de slag met zaken als zelfreflectie, samenwerking, algemene ontwikkeling, budgettering en loopbaanbegeleiding. Deelnemers ontdekken waar hun interesses en talenten liggen en krijgen weer vertrouwen in zichzelf.