Beroepsspecifiek examen pedagogisch werk en onderwijs - Graafschap College

Beroepsspecifiek examen pedagogisch werk en onderwijs

 • 11-11-2024
  13-01-2025
  10-02-2025
  03-03-2025
  14-11-2024
  16-01-2024
  13-02-2025
  06-03-2025
 • Deze training wordt kosteloos aangeboden

De training

In deze examentraining komt het volgende naar voren:

 • Algemene informatie over het examen. Doornemen handleiding, wat is de functie van examinator praktijk en examinator opleiding, hoe wordt de student voorbereid, hoe ziet het examen eruit.
 • Doorlezen opdrachten, wat wordt gevraagd, waarop wordt beoordeeld, procedures uitleggen (onvoldoende en dan, verkeerd ingevuld etc.), onderbouwingen schrijven: hoe doe je dat? Voorbeelden van onderbouwingen bespreken.
 • Casus: beoordelen gedragsbeoordeling oefenen.
Doelgroep

Werkveld van pedagogisch werk&onderwijs

Duur
Eén dagdeel van twee en een half uur
Opbouw

Lesdata: 11 november 2024; 13 januari 2025; 10 februari 2025; 3 maart 2025
Leslocatie Groenlo, op maandag van 15.30 tot 18.00 uur.

 

Lesdata : 14 november 2024; 16 januari 2025; 13 februari 2025; 6 maart 2025
Leslocatie Doetinchem op donderdag van 19.00 tot 21.30 uur.

Bewijsstuk
Bewijs van deelname
Startdatum
11-11-2024
13-01-2025
10-02-2025
03-03-2025
14-11-2024
16-01-2024
13-02-2025
06-03-2025
Minimaal aantal deelnemers
6
Maximaal aantal deelnemers
20
Door wie wordt de training gegeven?

Marieke Visser, Jessica Pouwels, Maud Slutter

Kosten

Deze training wordt kosteloos aangeboden

Contactpersoon

Bij vragen kun je contact opnemen met Marieke Visser, contactpersoon bij- en nascholing.

E-mail: ma.visser@graafschapcollege.nl

Telefoon: 0640716556

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te
   verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de
   algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en
   vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch
   of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft
   aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van
   Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na
   factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of
   aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap
    Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening
    gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening
    gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   • De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   • Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   • Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   • In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   • Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.