Toekomstbestendig ondernemerschap - Graafschap College

Toekomstbestendig ondernemerschap

 • Economie & Dienstverlening
 • Op dit moment is geen nieuwe startdatum bekend. Heb je interesse, neem dan contact op met onze adviseur.
 • € 840,- (vrijgesteld van btw). Dit bedrag is inclusief twee intervisiemomenten en lesmateriaal.

De training

Ben jij een zelfstandig ondernemer of zzp’er die zichzelf soms de volgende vragen stelt:

“Sta ik (nog) op de juiste manier met mijn onderneming in de markt?”
“Spreek ik (nog) wel de juiste klanten aan, communiceer ik met de juiste doelgroep?”

Deze korte training biedt je de kans om aan de slag te gaan met je vragen!

Je leert hoe je je onderneming, met het oog op de toekomst, kritisch onder de loep kunt nemen. Je gaat onderzoeken of er verbeteringen mogelijk en/of wenselijk zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, personeelsbeleid en maatschappelijke betrokkenheid. Kortom, je krijgt handvatten om verder te kijken dan de praktijk van alledag en je onderneming toekomstbestendig te maken.

Doelgroep

Iedereen die de eigen bedrijfsvisie op scherp wil zetten. Dit kan zowel gelden voor ervaren ondernemers/zzp’ers die behoefte hebben aan het herijken van hun bedrijfsplan, als voor startende ondernemers/zzp’ers die al wel een helder idee hebben voor hun onderneming maar ondersteuning zoeken bij het uitwerken van dat idee.

Duur
Vier bijeenkomsten van drie uur (woensdagavond), plus twee intervisiemomenten van elk twee uur
Opbouw

In de training komen onder meer aan bod:

 • Omschrijven en herkennen van de waardepropositie van je onderneming
 • Schrijven en evalueren van de missie en visie van je onderneming en het belang ervan
 • Je aanbod benaderen vanuit UBR (unique buying reasons) in plaats van USP (unique selling points)
 • Herkennen en beschrijven van de doelgroep
 • De kracht van het BMC (business model canvas) en het WPC (waardepropositiecanvas)
 • De kracht van storytelling
 • Zijn er mogelijkheden tot samenwerking nu of in de toekomst?

In aanvulling op de theorie krijg je in deze training de kans om je ideeën uit te werken en te sparren met de overige deelnemers; van elkaars ervaringen kun je immers ook veel opsteken! In overleg kunnen gastdocenten worden ingehuurd.

Bewijsstuk
Bewijs van deelname
Sector
Economie & Dienstverlening
Startdatum
Op dit moment is geen nieuwe startdatum bekend. Heb je interesse, neem dan contact op met onze adviseur.
Minimaal aantal deelnemers
6
Maximaal aantal deelnemers
10
Kosten

€ 840,- (vrijgesteld van btw). Dit bedrag is inclusief twee intervisiemomenten en lesmateriaal.

Contactpersoon

Wil je meer weten over deze training? Neem dan contact op met:

Marjolein Jansen
Adviseur
 06 4089 6113
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.