Skileraar Anwärter - Graafschap College

Skileraar Anwärter

 • 14 dagen. In de eerste 4 dagen staan je eigen vaardigheden en de Duitse taal centraal. Aansluitend volg je de 10-daagse opleiding van het SBSSV, die je afrondt met examens.
 • Zorg, Welzijn & Sport
 • 21-10-2024
 • € 3.000,- inclusief hotel (12 nachten) op basis van halfpension, transport herfst- en kerstperiode, seizoenspas, lesmateriaal, opleiding SBSSV, examens.

De opleiding

Ben jij een fanatiek skiër? Wil je graag werken in de sneeuw in Oostenrijk en heb je dit ski-seizoen tijd om deze droom te verwezenlijken, doe dan de opleiding Skileraar!

De opleiding tot skileraar Anwärter SBSSV in samenwerking met Graafschap College Werkt richt zich op iedereen die professioneel skileraar wil worden. Je wordt opgeleid volgens de richtlijnen van het Salzburger Berufsschilehrer & Snowboardlehrer Verband (SBSSV). Als je alle onderdelen van de opleiding positief hebt afgerond, mag je jezelf officieel Anwärter skileraar noemen. Met dit eerste level van het Oostenrijkse opleidingssysteem kun je bijna overal ter wereld aan de slag als skileraar.

Doelgroep

Iedereen die de ambitie heeft om professioneel skileraar te worden

Duur
14 dagen. In de eerste 4 dagen staan je eigen vaardigheden en de Duitse taal centraal. Aansluitend volg je de 10-daagse opleiding van het SBSSV, die je afrondt met examens.
Opbouw
 • Theoretische Kennis: Lesmethoden, veiligheidsprocedures, anatomie en pedagogiek.
 • Praktische Vaardigheden: Technieken van het skiën, demonstratievaardigheden, en het geven van ski-instructies.
 • Eerste Hulp: Basisprincipes van EHBO, specifiek gericht op ski-ongelukken en wintersportblessures.
Bewijsstuk
Diploma
Toelichting bewijsstuk
Branchediploma Salzburger Berufsschilehrer & Snowboardlehrer Verband (SBSSV)
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
21-10-2024
Maximaal aantal deelnemers
40
Door wie wordt de opleiding gegeven

Coen Lavalaye in samenwerking met de opleiders van het SBSSV

Kosten

€ 3.000,- inclusief hotel (12 nachten) op basis van halfpension, transport herfst- en kerstperiode, seizoenspas, lesmateriaal, opleiding SBSSV, examens.

Overige kosten

Ski-materiaal en kleding (zelf aan te schaffen).
Als werkend skileraar krijg je accommodatie aangeboden, maar draag je zelf de kosten voor eten en drinken.

Contactpersoon

Wil je meer weten over deze opleiding? Neem dan contact op met:

Coen Lavalaye via c.lavalaye@graafschapcollege.nl

 

 

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging, de overeenkomst ontbinden, zonder opgaaf van redenen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. Retournering van al verstuurde materialen, komt wel voor eigen rekening van de cursist. Het ontbinden kan per e-mail aan hetzelfde e-mailadres als waar vandaan de schriftelijke bevestiging is gestuurd.