Shantala babymassage - Graafschap College

Shantala babymassage

 • 23-09-2024
 • € 425,- inclusief lesmateriaal (handleiding, tutorial filmpjes, pictogrammenhandleiding)

De cursus

Wil jij jezelf specialiseren in babymassage en daarmee nog meer babyvolgend leren werken? Dan is de cursus Shantala babymassage iets voor jou!

De Shantala babymassage is een ontspannende, respectvolle en liefdevolle massage waarbij de baby zelf aangeeft wat hij/zij nodig heeft. Je leert alle massagetechnieken waarmee je de romp, buik, armen/handen, benen/voeten, rug en gezicht kunt masseren. Daarnaast leer je specifieke technieken tegen krampjes.

Bovenal leer je echt goed naar de lichaamstaal van de baby te kijken. Wat vertelt de baby jou? Hoe reageer je passend op de signalen? Je leert je benadering en de technieken aan te passen aan verschillende baby’s.

Doelgroep

(Ouders en) professionals die met baby’s werken

Duur
Vier bijeenkomsten van twee uur (15.30 - 17.30 uur)
Opbouw

Theoretisch deel

 • Wat is Shantala babymassage?
 • De effecten van babymassage (lichamelijk/emotioneel)
 • De zes zintuigen
 • Wanneer wel/niet masseren (contra-indicaties)
 • Algemene voorbereidingen
 • Interactievaardigheden

 

Praktijkdeel

 • Verschillende massagetechnieken
 • Baby-yoga/-gym
 • Opwarmen van de spieren
 • Massage van de romp, buik, armen/handen, benen/voeten, rug en gezicht
 • Massagetechnieken tegen babykrampjes
 • Ervaringsoefening(en)

 

Tijdens de bijeenkomsten oefenen we op poppen. Tussen de verschillende bijeenkomsten door masseer je steeds een baby. Een (klein) deel van de bijeenkomst bespreken we je ervaringen met babymassage. Door meerdere keren te masseren leer je de technieken beter onder de knie te krijgen. Nog belangrijker: je leert de taal van de baby(‘s) beter te verstaan en hier babyvolgend op te reageren.

 

Vorm van afronding
Tijdens de laatste bijeenkomst laat je de trainer een filmfragment zien van de babymassage. Je wordt beoordeeld op zowel de technieken als het babyvolgend werken.

 

Data
Maandag 23 september, 7 en 21 oktober, 4 november 2024.

Bewijsstuk
Certificaat
Startdatum
23-09-2024
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
12
Door wie wordt de cursus gegeven
Gecertificeerd trainer/docent
Kosten

€ 425,- inclusief lesmateriaal (handleiding, tutorial filmpjes, pictogrammenhandleiding)

Overige informatie

Voorwaarden deelname
– Je hebt de mogelijkheid om tussen de bijeenkomsten de babymassage te oefenen op een baby. Dit mag telkens dezelfde baby zijn maar het mogen ook steeds verschillende baby’s zijn. Je maakt minimaal één filmopname.
– Actieve houding en aanwezigheid.

Contactpersoon

Wil je meer informatie over deze cursus? Neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Coördinator backoffice Graafschap College Werkt
 088 324 2585 
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te
   verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de
   algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en
   vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch
   of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft
   aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van
   Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na
   factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of
   aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap
    Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening
    gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening
    gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   • De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   • Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   • Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   • In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   • Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.