Eerst Verantwoordelijk Verzorgende - Graafschap College

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende

 • Zorg, Welzijn & Sport
 • Op dit moment is geen nieuwe startdatum bekend. Heb je interesse, neem dan contact op met onze adviseur
 • € 2.050,-

De opleiding

Werk je als verzorgende en wil je je verder ontwikkelen als verzorgende? En is het wenselijk dat je je verdiept in een specifiek deelgebied of specifieke cliëntencategorie? Dan is deze branche-erkende opleiding iets voor jou.

Wat kun je verwachten? Je maakt een stevige verdiepingsslag in methodisch werken, communicatie, samenwerken en professionaliteit en kwaliteit. Daarbij richt je je specifiek op de somatische cliënt. Door deze verdieping kun je cliënt, mantelzorgers en collega’s ondersteunen, onder andere in het omgaan met verschillende ziektebeelden. Je werkt nauw samen met in- en externe deskundigen. Dit doe je door het deelnemen aan trainingsbijeenkomsten, intervisiebijeenkomsten, het samen organiseren en deelnemen aan gastlessen en het samen en individueel werken aan opdrachten.

Doelgroep

Deelnemers die een diploma Verzorgende/Verzorgende IG of een daaraan gelijkwaardig diploma (mdgo-vz, zv, mbo-v) hebben. Daarnaast dienen deelnemers een dienstverband te hebben van minimaal 20 uur per week en kunnen zij in de praktijk alle werkzaamheden uitvoeren behorend bij de functie.

Duur
Dertig bijeenkomsten van drie uur (dinsdagavond 18.30 - 21.30 uur)
Opbouw

Tijdens de opleiding werk je aan de opleidingseisen van de opleiding. Gedeeltelijk doe je dit samen met deelnemers van de branche-erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie en de branche-erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek, deels in groepjes op basis van gekozen opleiding.

Bewijsstuk
Diploma
Toelichting bewijsstuk
Diploma CZO
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
Op dit moment is geen nieuwe startdatum bekend. Heb je interesse, neem dan contact op met onze adviseur
Kosten

€ 2.050,-

Overige informatie

De branche-erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&VN.

Contactpersoon

Wil je meer informatie over deze branche-erkende opleiding? Neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Coördinator backoffice Graafschap College Werkt
 088 324 2585 
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 1. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   – De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   – Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   – Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   – Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 1. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.