Opfristraining Examinatoren - Graafschap College

Opfristraining Examinatoren

 • Zorg, Welzijn & Sport
 • 08-10-2024
  08-04-2025
 • Deze training wordt kosteloos aangeboden

De training

Deze opfristraining is voor examinatoren die studenten van het Graafschap College beoordelen op de werkvloer.

Doelgroep

Examinatoren die eerder de basistraining examinatoren hebben gevolgd

Duur
Eén dagdeel van drie uur
Opbouw

Programma
Examen bespreken vanaf Kwalificatiedossier 2020
Begrippen mate van complexiteit, sturing en verantwoordelijkheid
Het werkproces beoordelen met onvoldoende, voldoende, goed
Onderbouwingen vergelijken
Het schrijven van een onderbouwing aan de hand van de VROEG -WACKER-methode
Richtlijnen examengesprek
Digitaal beoordelen van examens

 

Leerdoelen
Na afloop van de training kun je:

 • Een examen van het Consortium interpreteren
 • De begrippen complexiteit, sturing en verantwoordelijkheid binnen de examinering toepassen
 • De criteria onvoldoende, voldoende of goed hanteren
 • Een onderbouwing schrijven van een werkproces volgens de geldende beoordelingscriteria
 • Weet je hoe een examengesprek uitgevoerd wordt
Bewijsstuk
Bewijs van deelname
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
08-10-2024
08-04-2025
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
20
Kosten

Deze training wordt kosteloos aangeboden

Overige informatie

Bij het volledig doorlopen van de training ontvang je een bewijs van deelname en word je opgenomen in het Register van Assessoren (sector Zorg, Welzijn & Sport) van het Graafschap College.
Deze training is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN.

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Coördinator backoffice Graafschap College Werkt
 088 324 2585 

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   – De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   – Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   – Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   – Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.