Ondersteuning Thuis - Graafschap College

Ondersteuning Thuis

C0024

 • Zorg, Welzijn & Sport
 • Op dit moment is geen nieuwe startdatum bekend. Heb je interesse, neem dan contact op met onze adviseur
 • € 1.080,-

De training

Tijdens jouw werk als huishoudelijk medewerker kom je regelmatig bij cliënten die ook wat persoonlijke verzorging nodig hebben. In de training Ondersteuning thuis bieden we je kennis en vaardigheden op niveau 2 van het mbo aan, zodat je deze cliënt ook kunt ondersteunen bij de persoonlijke zorg en de activiteiten van het dagelijks leven.

Doelgroep

Medewerkers zonder diploma en werkzaam als huishoudelijk medewerker in de thuiszorg of zorginstelling voor minimaal 16 uur per week. Om de vaardigheden bij dit certificaat te trainen en examen in te kunnen doen, is een daarvoor bestemd praktijkadres noodzakelijk.

Duur
Twaalf lessen van drie uur (dinsdagavond 18.30 - 21.30 uur)
Opbouw

Het mbo-certificaat Ondersteuning thuis betreft twee werkprocessen:
• Ondersteuning bij wonen en huishouden
• Ondersteuning bij persoonlijke verzorging en ADL

In de twaalf bijeenkomsten komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
basiskennis met betrekking tot anatomie, gezonde voeding, ziektebeelden, doelgroepen zorg en welzijn, wet- en regelgeving, huishoudelijk werk en activiteiten op het gebied van zorg en welzijn.

Na afronding van de training Ondersteuning thuis ben je onder andere vaardig in:
communiceren met de cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid, technologische hulpmiddelen hanteren, eet- en drinkgedrag observeren en voeding volgens zorgplan bereiden. Je kunt signalen rondom huiselijk geweld en/of eenzaamheid opvangen en weet welke protocollen je daarvoor kunt gebruiken.

Voor uitgebreide informatie over de inhoud van het certificaat kun je het volgende document downloaden: KLIK HIER

 

Bewijsstuk
Mbo-certificaat
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
Op dit moment is geen nieuwe startdatum bekend. Heb je interesse, neem dan contact op met onze adviseur
Kosten

€ 1.080,-

Aanmeldprocedure
Overige informatie

Studiebelasting en duur van de training
Aantal weken: twaalf weken ontwikkelfase, twaalf weken examenfase
Wekelijks een bijeenkomst van drie uur inclusief korte pauze
Zelfstudie: twee uur per week
Bpv: minimaal zestien uur per week

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Coördinator backoffice Graafschap College Werkt
 088 324 2585 

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.