Mechanisch Operator A - Graafschap College

Mechanisch Operator A

Crebocode 25759

 • Techniek & Informatica
 • Wekelijkse instroom is mogelijk; neem contact op met onze adviseur
 • Omdat het een bbl-opleiding betreft, betaal je cursusgeld. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar door de overheid vastgesteld. In 2023-2024 is het cursusgeld voor deze opleiding € 270,- per studiejaar.

De opleiding

Als Mechanisch operator A ben je breed inzetbaar en werk je samen met collega’s in het productieproces aan meerdere machines en installaties. Het werk speelt zich voornamelijk af binnen het eigen bedrijf en beperkt zich tot de afdeling productie. Daarnaast kun je als operator in aanraking komen met de afdelingen kwaliteit en controle en de afdeling onderhoud en reparatie. Procesmatig inzicht en signalerend en oplossend vermogen zijn van groot belang; stilstand van de machine(s) door afwijkingen en storingen heeft immers gevolgen voor het hele proces of de hele productie.

Als operator ben je werkzaam in zeer uiteenlopende sectoren binnen de maakindustrie of Smart Industry. Je werkt zelfstandig in een ploeg of in teamverband aan (een onderdeel van) het productieproces.

Deze opleiding wordt in ons Operator College in Doetinchem gegeven of, bij voldoende deelname, incompany.

 

Onderdelen van de opleiding zijn:

Beheerst het productieproces

 • Productieproces voorbereiden
 • Apparatuur bedienen
 • Procesverloop bewaken
 • Kwaliteitscontroles uitvoeren aan proces en/of product
 • Apparatuur onderhouden
 • Productieproces afronden

Assembleert mechanische en besturingscomponenten

 • Apparatuur op- en ombouwen
 • Assisteren bij het aansluiten van (besturings)componenten

 

Doelgroep

Iedereen die werkt als operator

Duur
2 jaar
Opbouw

De opleiding omvat minimaal 850 uur per jaar (waarvan minimaal 200 uur theorieles op locatie of in ons Operator College). Bij voldoende studievoortgang en -resultaat kan de opleiding versneld worden afgerond.

 

Vanaf dag één geldt: leren op de werkplek. Je leert in de praktijk, doordat je informatie opzoekt, collega’s observeert, meet en tekent, iets uitlegt aan collega’s of je praktijkopleider, werkprocedures verbetert, enzovoort. Veel variatie maakt het leren aantrekkelijk en gemakkelijk. Je leert terwijl je werkt en ontdekt daarbij dat je vaak al meer weet door de ervaring die je als operator of in een andere functie in het bedrijfsleven hebt opgedaan.

 

De theorie is ondersteunend en gekoppeld aan de praktijk. Naast zelfstudie en begeleiding op school door de docent, word je als operator gestimuleerd om zelf de theorie in de praktijk toe te passen en hiervan te leren (via de praktijk-checks). Je zet je volledig in voor de opleiding; dit betekent tijd inplannen voor het leren en tijdig de uitwerking van de opdrachten bespreken met de praktijkopleider. Bovendien leer je om feedback of hulp te vragen als zaken anders lopen dan verwacht. Zelfstandig werken wordt bevorderd. Dit is vaak de eerste stap naar een verbetering in het functioneren als operator.

 

Het examen bestaat uit een proeve van bekwaamheid en een criteriumgericht interview (CGI). Het examen is de definitieve beoordeling, die aan het eind van de opleiding plaatsvindt. Als deze beoordeling goed is, geeft dat recht op het operatordiploma. Bij het afnemen van het examen is een gecertificeerde assessor betrokken. Deze assessor is een vakdeskundig en onafhankelijk beoordelaar. Ook is een docent van het Graafschap College aanwezig als procesbegeleider.

Bewijsstuk
Diploma
Sector
Techniek & Informatica
Startdatum
Wekelijkse instroom is mogelijk; neem contact op met onze adviseur
Kosten

Omdat het een bbl-opleiding betreft, betaal je cursusgeld. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar door de overheid vastgesteld. In 2023-2024 is het cursusgeld voor deze opleiding € 270,- per studiejaar.

Overige kosten

Naast het cursusgeld worden kosten voor lesmaterialen (circa € 475,- per studiejaar) in rekening gebracht.

Aanmeldprocedure

Wil je je aanmelden voor deze opleiding bij Graafschap College Werkt? Dat kan het hele jaar door. Aanmelden betekent niet automatisch dat je wordt toegelaten. Je ontvangt eerst een uitnodiging voor een toelatingsgesprek/intake. De uitkomst hiervan wordt direct met je besproken.

Contactpersoon

Wil je meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met:

Maurice Velthorst
Adviseur
 088 324 19 30

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.