Leidinggeven verdiepend - Graafschap College

Leidinggeven verdiepend

C0048

 • Economie & Dienstverlening
 • 20-01-2025
 • € 995,- (vrijgesteld van btw)

De cursus

Ben jij werkzaam op de werkvloer en wil jij je ontwikkelen in het uitvoeren van meer leidinggevende taken, naast je reguliere werkzaamheden?

In deze cursus leer je over uiteenlopende aspecten van het direct leidinggeven aan medewerkers. Aan bod komen bijvoorbeeld: het plannen en verdelen van werkzaamheden, het aansturen van medewerkers, het begeleiden van medewerkers bij werkzaamheden en het communiceren met medewerkers.

Doelgroep

Iedereen die zich op de werkvloer verder wil ontwikkelen om meer leidinggevende taken op zich te kunnen nemen.

Duur
Twaalf bijeenkomsten van 2,5 uur (18.30 - 21.00 uur)
Opbouw

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

A. Gesprekken voeren

Het voorbereiden en uitvoeren van de volgende gesprekken (m.b.v. trainingsacteur).

 • Slechtnieuwsgesprek
 • Functioneringsgesprek
 • Ziekteverzuimgesprek
 • Beoordelingsgesprek (optioneel)

B. Werving & selectie

Doorlopen van het hele werving- en selectieproces.

 • Functieprofiel
 • Sollicitatiegesprek
 • Arbeidsovereenkomsten (optioneel)

C. Conflicthantering

Hoe te handelen in conflictsituaties (m.b.v. trainingsacteur).

 • In het geval van conflict tussen 2 of meer medewerkers
 • Als leidinggevende die onderdeel is van het conflict

D. Management & organisatie

Praktische benadering van de M&O-onderwerpen.

 • Lezen, begrijpen en opstellen van een organogram
 • Missie, visie, strategie
 • Doelstellingen van onderneming, afdeling en team
 • Omgevingsfactoren, stakeholders.
 • Bedrijfs-/organisatiecultuur
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

E. Maken van een planning

De planning overbrengen van het hoofd naar papier/digitaal.

 • Werken met parameters/personeelsbehoefte
 • Opstellen van een sluitende planning
 • Ondersteunende apparaten/software/mogelijkheden
 • Roeien met de riemen die je hebt

 

Bewijsstuk
Mbo-certificaat
Sector
Economie & Dienstverlening
Startdatum
20-01-2025
Minimaal aantal deelnemers
10
Maximaal aantal deelnemers
15
Kosten

€ 995,- (vrijgesteld van btw)

Overige informatie

Om de opgedane kennis te trainen is het belangrijk om werkzaam te zijn op de werkvloer.

Contactpersoon

Wil je meer weten over deze cursus? Neem dan contact op met:

Marjolein Jansen
Adviseur
 06 4089 6113
Voorwaarden
Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.