Korte workshops en trainingen (bouwstenen) - Graafschap College

Korte workshops en trainingen (bouwstenen)

 • Zie: Over de training
 • Zie: Over de training

De training

Wil je een nieuwe vaardigheid leren of een vaardigheid opfrissen? Of wil je een workshop volgen over een actueel onderwerp? Wij bieden uiteenlopende workshops en korte trainingen aan!

 

Elke vaardigheid wordt afgerond met een korte theoriecheck en eventueel een vaardighedentoets (aftekenen in het Skillscentrum van het Graafschap College en in de praktijk). De workshop of training leidt tot een Bewijs van deelname of een Bekwaamheidsverklaring.

 

Wat kun je verwachten

Je bereidt je thuis voor in onze digitale omgeving.

Tijdens de workshops vindt verdieping plaats, bespreek je praktijksituaties en werk je samen aan opdrachten. Je ontvangt hiervoor een Bewijs van deelname.

Tijdens de vaardigheidstrainingen vindt ook verdieping plaats, oefen je de vaardigheden, maak je de theorietoets en teken je de vaardigheden af. Vervolgens oefen je de vaardigheden op je werkplek en laat je deze aftekenen door je werkbegeleider. Je komt in aanmerking voor een Bekwaamheidsverklaring als de theorietoets en de vaardigheden voldaan zijn.

 

Training Bouwsteen Medicatietoediening en medicatieveiligheid (drie dagdelen)
Alleen voor medewerkers met een diploma Helpende of gelijkwaardig diploma.
Kosten € 345,- per deelnemer.
Data:
– 12-11-2024, 19-11-2024 en 26-11-2024. Aanmelden voor 29-10-2024
– 25-02-2025, 11-03-2025 en 18-03-2025. Aanmelden voor 11-02-2025
– 10-06-2025, 17-06-2025 en 24-06-2025. Aanmelden voor 27-05-2025

 

Training Bouwsteen Diabeteszorg met insuline toedienen en bloedglucosewaarde meten (twee dagdelen)
Alleen voor medewerkers met een certificaat Helpende Plus of een afgeronde training Medicatietoediening en medicatieveiligheid of gelijkwaardige vooropleiding.
Kosten € 125,- per deelnemer.
Data:
– 22-10-2024 en 05-11-2024. Aanmelden voor 08-10-2024
– 10-12-2024 en 17-12-2024. Aanmelden voor 26-11-2024
– 11-02-2025 en 18-02-2025. Aanmelden voor 28-01-2025
– 01-04-2025 en 08-04-2025. Aanmelden voor 18-03-2025
– 27-05-2025 en 03-06-2025. Aanmelden voor 13-05-2025

 

Voor voorbereiding en afronding moet je rekening houden met circa drie uur per dagdeel.

Doelgroep

Medewerkers die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden of opfrissen

Duur
Drie uur per bijeenkomst (dinsdagavond 18.30 - 21.30 uur)
Opbouw

Elke bouwsteen is als volgt opgebouwd:

 • Voorbereiding door een korte e-learning of opdracht
 • Training bevat gesprek met andere deelnemers en trainer naar aanleiding van de voorbereiding
 • Samen oefenen
 • Theoriecheck en een eventuele vaardighedentoets
 • Bij vaardigheden: toepassen in de praktijk
Bewijsstuk
Bewijs van deelname
Toelichting bewijsstuk
Je ontvangt een bewijs van deelname of een bekwaamheidsverklaring
Startdatum
Zie: Over de training
Kosten

Zie: Over de training

Overige informatie

Studiebelasting

 • Lesuren: één of meer bijeenkomsten van drie uur
 • Zelfstudie: twee uur per bijeenkomst
 • Voor Bekwaamheidsverklaring: afsluiten met theorie- en vaardigheidstoets volgens planning
Contactpersoon

Wil jemeer informatie over (een van) deze trainingen? Neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Coördinator backoffice Graafschap College Werkt
 088 324 2585 
Voorwaarden

Algemene voorwaarden<\/strong>\r\n\r\nOp de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.\r\n\r\n \r\n\r\nAanmeldingsvoorwaarden<\/strong>\r\n

  \r\n

 1. Aanmelding voor de cursus\r\n
   \r\n

  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.<\/li>\r\n
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij\/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.<\/li>\r\n
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.<\/li>\r\n
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.<\/li>\r\n <\/ol>\r\n <\/li>\r\n
  5. Financiële verplichtingen\r\n
    \r\n

   1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.<\/li>\r\n
   2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.<\/li>\r\n
   3. Indien de cursist zijn\/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:\r\n
     \r\n

    • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.<\/li>\r\n
    • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.<\/li>\r\n
    • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.<\/li>\r\n
    • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/li>\r\n <\/ol>\r\n <\/li>\r\n
    • Algemene informatie\r\n
      \r\n

     1. Lesmaterialen\r\n De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.<\/li>\r\n
     2. Onvoldoende vooropleiding\r\n Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.<\/li>\r\n
     3. Algemeen voorbehoud\r\n Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.<\/li>\r\n
     4. Klachten\r\n In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.<\/li>\r\n
     5. Aansprakelijkheid\r\n Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en\/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.<\/li>\r\n <\/ol>\r\n <\/li>\r\n
     6. Bedenktijd\r\n
       \r\n

      1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.<\/li>\r\n <\/ol>\r\n <\/li>\r\n<\/ol>