Koken in de horeca - Graafschap College

Koken in de horeca

C0021

 • Economie & Dienstverlening
 • Flexibele instroommomenten, neem hiervoor contact op met de relatieadviseur: Marcel Ratering m.ratering@graafschapcollege.nl
 • € 1950,- incl. examinering (vrijgesteld van btw)

De training

In deze training leer je vaardigheden die nodig zijn om het praktische ‘keukenwerk’ te kunnen uitvoeren. Je leert de basisvaardigheden van een kok. De training is praktijkgericht en bevat daarnaast ondersteunende theorie.

 

Doelgroep

Iedereen die de basisbeginselen van het koksvak wil leren. Door de praktische en beknopte opzet is de training heel geschikt voor mensen die al in een keuken werken maar nog geen diploma hebben, voor zij-instromers en voor werkzoekenden die snel aan de slag willen.

Duur
Tien bijeenkomsten (lestijden nader te bepalen)
Opbouw

Deze training bevat onderdelen als:

 • mise-en-place (voorbereidende werkzaamheden);
 • bereiden van gerechten;
 • opmaken en doorgeven van gerechten;
 • schoonmaken van de gebruikte materialen en eigen werkplek;
 • controle en opslag van geleverde producten.
Bewijsstuk
Mbo-certificaat
Sector
Economie & Dienstverlening
Startdatum
Flexibele instroommomenten, neem hiervoor contact op met de relatieadviseur: Marcel Ratering m.ratering@graafschapcollege.nl
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
12
Kosten

€ 1950,- incl. examinering (vrijgesteld van btw)

Overige informatie

Na het afronden van de training doe je examen. Als je het examen met voldoende resultaat hebt afgesloten, behaal je een mbo-certificaat (bij DUO geregistreerd). Met dit mbo-certificaat kun je makkelijker doorstromen naar een opleiding voor volledig gekwalificeerd kok.

Contactpersoon

Wil je meer weten over deze cursus? Neem dan contact op met:

Marcel Ratering
Adviseur
 0314 353 500
 06 407 910 71
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.