Verplegende en verpleegtechnische handelingen - Graafschap College

Keuzedeel Verplegende en verpleegtechnische handelingen (K0119)

  • Zorg, Welzijn & Sport
  • Maandelijks
  • € 1.220,00 per deelnemer inclusief E-leren en praktijkexamen

De training

In je opleiding tot (bijvoorbeeld Persoonlijk) Begeleider heb je algemene kennis opgedaan met betrekking tot basiszorg. In dit keuzedeel worden er verdiepende lessen gegeven over verplegende en enkele complexe verpleegtechnische handelingen. Je kunt hierbij denken aan verbanden aanleggen, injecteren, sondevoeding geven, blaaskatheters inbrengen en verzorgen enzovoort.

 

Je bereidt de bijeenkomsten thuis voor met behulp van E-leren en in de bijeenkomst vindt verdieping plaats en oefen je de verplegende en verpleegtechnische handelingen.

Je inzet resulteert in een landelijk erkend certificaat.

Doelgroep

Gediplomeerde Verzorgenden (ZV, MDGO-VZ, MDGO-VP) en Persoonlijk Begeleiders niveau 4 (MZ4, SPW4) of 5 (SPH) die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, zorg aan chronisch zieken.

Het is zeer gewenst een werkplek te hebben waar de verplegende en verpleegtechnische handelingen geoefend kunnen worden.

Duur
14 lessen (2,5 uur per les)
Opbouw

Je hebt wekelijks les, met uitzondering van de schoolvakanties. Dit zijn 14 dinsdagavonden van 18.30 tot 21.15 uur (inclusief kwartier pauze) en aansluitend een praktijkexamen. Tezamen duurt dit hele traject ongeveer een half jaar, afhankelijk van onder meer schoolvakanties. Voorafgaand aan de training vindt een introductiebijeenkomst plaats.

Je kan maandelijks instromen en er zijn geen vaste groepen. Alle onderwerpen en vaardigheden worden in carrouselvorm aangeboden. Zo komt elk thema elke drie maanden aan bod.

Tijdens het keuzedeel verplegende en verpleegtechnische handelingen werk je thuis (digitaal), op je werkplek en op school aan de volgende werkprocessen:

  • Verzamelt gegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt;
  • Verwerkt gegevens met betrekking tot de gezondheid in het ondersteuningsplan;
  • Onderkent dreigende en bestaande gezondheidsproblemen;
  • Biedt passende en specifieke zorg;
  • Voert verpleegtechnische handelingen uit;
  • Evalueert en legt de zorgverlening vast.

Er zijn veel overeenkomsten met het keuzedeel K0118 Verzorgende en verpleegtechnische handelingen. Daarom worden deze twee trainingen in 12 bijeenkomsten geïntegreerd aangeboden. Voor het keuzedeel K0119 zijn twee extra dagdelen zelf in te plannen voor de verdieping in- en oefenen van de bijzondere verpleegtechnische handelingen.

 

Het keuzedeel wordt afgesloten met een praktijkexamen waarin je kennis en vaardigheden toepast in je eigen werksituatie.

 

Hierna ben je in staat om verplegende en verpleegtechnische handelingen bekwaam uit te voeren, en afhankelijk van je vooropleiding bevoegd om taken van een Verzorgende IG te verrichten.

Voor uitgebreide informatie over de inhoud van het keuzedeel kun je het volgende document downloaden: Verplegende en verpleegtechnische handelingen.

Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Landelijk erkend certificaat
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
Maandelijks
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
16
Door wie wordt de training gegeven?

Trainer met ervaring in de zorg

Kosten

€ 1.220,00 per deelnemer inclusief E-leren en praktijkexamen

Overige informatie

Je dient zelf een laptop in bezit te hebben of kunnen gebruiken. Een Chromebook, Apple, tablet of oude laptop (jaar tot anderhalf jaar) is niet bruikbaar binnen het Graafschap College.
Deze training is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN.

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact op met:

Marijke Melsert
Senior adviseur
 088 324 12 01
Voorwaarden

De ‘Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Graafschap Opleidingen BV’ zijn onderdeel van de studieovereenkomst. De aanmelding voor een bedrijfsopleiding, training of cursus bij het Graafschap College is strikt persoonlijk.