Lifeguard - Graafschap College

Lifeguard

 • zevenentwintig weken van 14.00 tot 17.00 uur
 • Zorg, Welzijn & Sport
 • 10-09-2024
 • Cursusgeld € 1.050,-; dit is inclusief examenkosten en lesmateriaal.
  Indien deze training Lifeguard gecombineerd wordt met de training Lesgever Zwem-ABC dan zijn de totale kosten € 1.900,-.

   

De training

De Lifeguard zwembad is een zwembadmedewerker met het accent op toezicht houden. De Lifeguard draagt zorg voor de veiligheid van gasten, collega’s en zichzelf. Je houdt toezicht op de gasten die gebruik maken van het zwembad en de andere faciliteiten van de accommodatie. De Lifeguard zorgt ervoor dat gasten het naar hun zin hebben. Je treedt op als gastheer/gastvrouw. De Lifeguard draagt ook zorg voor de hygiëne. Je maakt verschillende ruimtes in de zwembad accommodatie schoon en meet regelmatig de kwaliteit van het zwemwater.

Doelgroep

Deelnemers die aan de slag willen in de zwembadbranche.

Duur
zevenentwintig weken van 14.00 tot 17.00 uur
Opbouw

De training voor de eenheid Lifeguard zwembad is gericht op de volgende beroepscompetenties:

 • Introductie
 • Veiligheid, wet en regelgeving
 • Vervullen van gastheerrol
 • Inspelen op de behoefte van de gast
 • Hygiëne, schoonmaken
 • Controleren van zwemwaterkwaliteit
 • Houden van toezicht
 • Verlenen van eerste hulp

De training is opgebouwd uit wekelijkse theorie- en praktijklessen, stage en werken aan competentieopdrachten.

Bewijsstuk
Certificaat
Toelichting bewijsstuk
Branche-certificaat Ce1 van de Nederlandse Raad voor Zwemdiploma's
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
10-09-2024
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
25
Door wie wordt de training gegeven?

Rob Boonman

Kosten

Cursusgeld € 1.050,-; dit is inclusief examenkosten en lesmateriaal.
Indien deze training Lifeguard gecombineerd wordt met de training Lesgever Zwem-ABC dan zijn de totale kosten € 1.900,-.

 

Overige informatie

Vereiste vooropleiding/ervaring
Zwemvaardigheid

 

Niveau scholing
Mbo niveau 2/3

 

Leslocatie
Zwembad Rozengaarde, Doetinchem

 

Aantal deelnemers
Maximaal 25 deelnemers; in de meeste gevallen draaien de deelnemers mee in de lesgroep van studenten van de opleiding Sport en Bewegen die dit keuzedeel hebben gekozen.

 

Studiebelasting en duur (inschatting op basis van gemiddelde)
Aantal weken: 27
Studielast totaal:  240 uren (80 lesuren, 80 uren zelfstudie, 80 uren BPV)

 

Vorm van het examen
De volgende onderdelen moeten worden behaald om de certificeerbare eenheid Lifeguard zwembad af te ronden en het branchecertificaat te ontvangen:
– Competentieopdrachten
– Mondeling examen
– Tonen van een geldig diploma Eerste hulp en het certificaat Zwemmend redden voor zwembaden

 

Maatwerk
Afhankelijk van vooropleiding en ervaring.

 

Het is mogelijk en wordt aangeraden om de training Lifeguard en training Lesgever Zwem-ABC te combineren.

Contactpersoon

Wil je meer informatie, neem dan contact op met:

Coen Lavalaye via c.lavalaye@graafschapcollege.nl

Voorwaarden

Algemene voorwaarden<\/strong>\r\n\r\nOp de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.\r\n\r\n \r\n\r\nAanmeldingsvoorwaarden<\/strong>\r\n

  \r\n

 1. Aanmelding voor de cursus\r\n
   \r\n

  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.<\/li>\r\n
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij\/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.<\/li>\r\n
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.<\/li>\r\n
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.<\/li>\r\n <\/ol>\r\n <\/li>\r\n
  5. Financiële verplichtingen\r\n
    \r\n

   1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.<\/li>\r\n
   2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.<\/li>\r\n
   3. Indien de cursist zijn\/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:\r\n
     \r\n

    • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.<\/li>\r\n
    • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.<\/li>\r\n
    • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.<\/li>\r\n
    • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/li>\r\n <\/ol>\r\n <\/li>\r\n
    • Algemene informatie\r\n
      \r\n

     1. Lesmaterialen\r\n De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.<\/li>\r\n
     2. Onvoldoende vooropleiding\r\n Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.<\/li>\r\n
     3. Algemeen voorbehoud\r\n Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.<\/li>\r\n
     4. Klachten\r\n In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.<\/li>\r\n
     5. Aansprakelijkheid\r\n Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en\/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.<\/li>\r\n <\/ol>\r\n <\/li>\r\n
     6. Bedenktijd\r\n
       \r\n

      1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.<\/li>\r\n <\/ol>\r\n <\/li>\r\n<\/ol>