Keuzedeel Helpende plus K1296 - Graafschap College

Keuzedeel Helpende plus K1296

 • Zorg, Welzijn & Sport
 • Maandelijks
 • € 1100,00 per deelnemer

De training

Met dit keuzedeel is de beginnend beroepsbeoefenaar bekwaam in eenvoudige verzorgende vaardigheden die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden. Hij/zij kan werken volgens protocollen die bijvoorbeeld een rol spelen bij het verzamelen van gegevens via het meten van de pols, bloeddruk, ademhaling en temperatuur, het toedienen van medicatie, het druppelen van ogen, oren of neus van de cliënt en het aan- en uittrekken van steunkousen. De beginnend beroepsbeoefenaar kan afwijkingen bij de cliënt signaleren en daar adequaat mee omgaan en handelen in acute situaties. Hij/zij weet waartoe hij/zij zelf bevoegd is en wanneer hij/zij de expertise van andere deskundigen moet inroepen.

 

In je opleiding tot Helpende heb je algemene kennis opgedaan met betrekking tot basiszorg/persoonlijke verzorging. In het Keuzedeel Helpende plus bieden we kennis en vaardigheden op niveau 2+. De volgende onderwerpen komen aan bod: ziektebeelden (dementie, COPD, Diabetes mellitus, Parkinson, reuma, oncologie), medicatietoediening, kleine wondzorg, steunkousen aan- en uittrekken, acute situaties en palliatieve zorg.

Indien gewenst kan voor verpleegkundig rekenen en het gebruik van de insulinepen in overleg een extra dagdeel georganiseerd worden. Hieraan zijn per dagdeel kosten verbonden (€ 95).

Je bereidt de bijeenkomsten thuis voor met behulp van E-leren en in de bijeenkomst vindt verdieping plaats en oefen je de verzorgende vaardigheden.

 

Het Keuzedeel Helpende plus wordt afgesloten met een praktijkexamen waarbij je de nieuwe kennis en vaardigheden kan toepassen.

Doelgroep

Medewerkers met een diploma Helpende Zorg of Helpende Zorg & Welzijn of volgend én werkzaam als Helpende. Het is zeer gewenst een werkplek te hebben waar de vaardigheden in de praktijk geoefend kunnen worden.

Duur
12 lessen (2,5 uur per les)
Opbouw

De lessen zijn wekelijks, met uitzondering van de schoolvakanties. Dit zijn 12 dinsdagavonden van 18.30 tot 21.15 uur (inclusief kwartier pauze) en aansluitend een praktijkexamen. Tezamen duurt dit ongeveer een half jaar, afhankelijk van onder meer schoolvakanties. Voorafgaand aan de training vindt een introductiebijeenkomst plaats.

Je kan maandelijks instromen en er zijn geen vaste groepen. Alle onderwerpen en vaardigheden worden in carrousel vorm aangeboden. Zo komt elk thema elke drie maanden aan bod.

Tijdens het Keuzedeel Helpende plus werk je thuis digitaal, in de praktijk en op school aan de volgende onderwerpen:

 • wet- en regelgeving over risicovolle handelingen
 • steunkousen aan- en uittrekken met hulpmiddelen
 • uitscheiding, microlax, katheterzakjes verwisselen
 • aandoening aan de zintuigen en huid en wondzorg
 • medicatie uitreiken, herkennen van bijwerkingen
 • artrose, diabetes mellitus, COPD, CVA, hartfalen, Parkinson en reuma
 • dementie en onbegrepen gedrag
 • oncologie, chemotherapie en bestraling
 • palliatieve zorg, sterven en rouw
 • omgaan met acute situaties

Na de training en het succesvol afronden van het praktijkexamen ben je in staat om eenvoudige verzorgende handelingen samen met VIG-ers uit te voeren.

Voor uitgebreide informatie over de inhoud van het Keuzedeel helpende plus K1296 kun je het volgende document downloaden: Helpende plus

Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Landelijk erkend certificaat
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
Maandelijks
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
16
Door wie wordt de training gegeven?

Een trainer met ervaring in de zorg

Kosten

€ 1100,00 per deelnemer

Overige informatie

Je dient zelf een laptop in bezit te hebben of kunnen gebruiken. Een Chromebook, Apple, tablet of oude laptop (jaar tot anderhalf jaar) is niet bruikbaar binnen het Graafschap College.

Dit Keuzedeel wordt niet geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN.

 

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact op met:

Anouk Leisink
Voorlichter zij-instromers zorg/welzijn
 088 324 12 01
Voorwaarden

De ‘Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Graafschap Opleidingen BV’ zijn onderdeel van de studieovereenkomst. De aanmelding voor een bedrijfsopleiding, training of cursus bij het Graafschap College is strikt persoonlijk.