Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg - Graafschap College

Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg

C0098

 • Zestien lessen van drie uur (dinsdagavond 18.30-21.30 uur of vrijdag tijdstip nader te bepalen)
 • Locatie J.F. Kennedylaan
 • Op dit moment is geen nieuwe startdatum bekend. Heb je interesse, neem dan contact op met onze adviseur
 • € 1.480,-

De training

Heb je al een ‘kansrijk’ diploma en wil je gaan werken als begeleider? En is het nodig om je te verdiepen in het ondersteunen bij zelfzorg en het uitvoeren van een aantal zorg technische handelingen? En is het nodig dat je beter toegerust bent in het handelen tijdens onvoorziene en crisissituaties? En bied je ondersteunende, activerende begeleiding en zorg?
Dan is dit mbo-certificaat iets voor jou.

 

Wat kun je verwachten?
Je verdiept je in zelfzorg en zorg technische handelingen. Daarbij gaat het niet alleen om de handelingen maar ook om de bijbehorende kennis. Natuurlijk verdiep jij je in de doelgroep waarmee je te maken krijgt, zodat je begeleiding en zorg op maat kunt bieden. Dit doe je door het deelnemen aan trainingsbijeenkomsten, intervisiebijeenkomsten, het samen organiseren en deelnemen aan lessen en het samen en individueel werken aan opdrachten.

Doelgroep

Deelnemers met een kansrijk diploma om te kunnen werken in de gehandicaptenzorg, zoals Sport en Bewegen niveau 3 en 4, Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening, Pedagogisch Werk niveau 3 en 4 etc.

Duur
Zestien lessen van drie uur (dinsdagavond 18.30-21.30 uur of vrijdag tijdstip nader te bepalen)
Opbouw

Tijdens het werken aan het mbo-certificaat werk je aan de eisen van het mbo-certificaat. Je haakt aan bij korte modules op dinsdagavond of op vrijdag. Dit doe je samen met degenen die hetzelfde mbo-certificaat volgen.

Bewijsstuk
Mbo-certificaat
Startdatum
Op dit moment is geen nieuwe startdatum bekend. Heb je interesse, neem dan contact op met onze adviseur
Kosten

€ 1.480,-

Overige informatie

Studiebelasting en duur van de training

Aantal weken: zestien weken ontwikkelfase, twaalf weken examenfase
Studielast: wekelijks een bijeenkomst van drie uur
Zelfstudie twee uur per week
Bpv minimaal zestien uur per week

 

Contactpersoon

Wil je meer informatie over deze training? Neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Coördinator backoffice Graafschap College Werkt
 088 324 2585 
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te
   verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de
   algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en
   vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch
   of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft
   aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van
   Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na
   factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of
   aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap
    Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening
    gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening
    gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   • De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   • Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   • Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   • In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   • Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.