Helpende Plus - Graafschap College

Helpende Plus

K1296

 • Zorg, Welzijn & Sport
 • 10-09-2024
  05-11-2024
  17-12-2024
  18-02-2025
  08-04-2025
 • € 1.295,-

De training

Werk je als helpende en wil je breder ingezet worden? En is het wenselijk dat je eenvoudige verzorgende handelingen uitvoert zoals medicatie uitreiken, katheterzakje verwisselen of vitale functies observeren? Dan is dit keuzedeel iets voor jou.  

Indien gewenst kun je je aanmelden voor extra dagdelen zoals de training Insuline toedienen en bloedglucosewaarde meten of de training Ergonomisch werken en transfers. Kosten: € 115,- per dagdeel.  

 

Wat kun je verwachten

Je bereidt je thuis voor in onze digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten vindt verdieping plaats, oefen je de vaardigheden en laat je deze aftekenen door de instructeur. Vervolgens oefen je de vaardigheden op je werkplek en laat je deze aftekenen door je werkbegeleider. Als de theorietoetsen en de vaardigheden voldaan zijn leg je een praktijkexamen af waarin je de vereiste kennis en vaardigheden aantoont in je eigen werksituatie. 

Je sluit het keuzedeel af met een landelijk erkend certificaat. 

Doelgroep

Vereiste vooropleiding
Helpende zorg en welzijn of een vergelijkbaar diploma.  

 

Overige vereisten
Je bent werkzaam in de gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg of thuiszorg. De vaardigheden kun je daar oefenen en examineren.  

Duur
Twaalf lessen van drie uur (dinsdagavond 18.30 - 21.30 uur)
Opbouw

Tijdens de training werk je aan het volgende werkproces: 

eenvoudige verzorgende handelingen uitvoeren.

 

Om deze handelingen verantwoord te kunnen uitvoeren, ontwikkel je basiskennis over verschillende ziektebeelden. Je kunt afwijkingen bij de cliënt signaleren en daar goed mee omgaan. Je weet waartoe je zelf bevoegd bent en wanneer je de expertise van andere deskundigen moet inroepen. 

 

Voor meer informatie: MijnSBB – Kwalificatieregister (s-bb.nl)

Bewijsstuk
Certificaat
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
10-09-2024
05-11-2024
17-12-2024
18-02-2025
08-04-2025
Door wie wordt de training gegeven?

Een trainer met minimaal een pedagogisch didactische aantekening, met relevante ervaring in de zorg  

Kosten

€ 1.295,-

Aanmeldprocedure
Overige informatie

Je hebt een laptop of tablet of kunt deze gebruiken.

De training is niet geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN.

 

Studiebelasting en duur van de training
Aantal weken: 12 weken ontwikkelfase, 12 weken examenfase
Wekelijks een bijeenkomst van 3 uur
Zelfstudie: 2 uur per week
Bpv: minimaal 16 uur per week

Contactpersoon

Wil je meer informatie over dit keuzedeel? Neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Coördinator backoffice Graafschap College Werkt
 088 324 2585 
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.