Geven van werkbegeleiding - Graafschap College

Geven van werkbegeleiding

  • Zorg, Welzijn & Sport
  • 12-11-2024
    04-02-2025
    08-04-2025
  • Deze training wordt kosteloos aangeboden

De training

Vanuit het Graafschap College vinden we het belangrijk dat onze studenten goed begeleid worden op hun stageplek. Daarom hebben we in ons trainingsaanbod de training Geven van werkbegeleiding opgenomen. Deze bieden wij, net als de Basistraining Examinatoren en de Opfristraining Examinatoren, meerdere keren per jaar kosteloos aan op het Graafschap College.

 

Deze training is alleen bedoeld voor beginnende werkbegeleiders.

 

De basistraining werkbegeleiding biedt de deelnemer handvatten om coach/begeleidingsvaardigheden te ontwikkelen of uit te breiden. Hierbij valt te denken aan vaardigheden als het op juiste wijze kunnen voeren van diverse soorten gesprekken gedurende de leerperiode, het vermogen om aan te kunnen sluiten bij de leervoorkeuren van de student en het kunnen beoordelen van het leerklimaat op de eigen werkplek.

 

De fysieke trainingsmomenten zijn zo ingericht dat er vooral aandacht is voor het trainen van hierboven genoemde vaardigheden. De voorbereiding op de fysieke trainingsmomenten is theoretisch van aard en vindt vooraf plaats middels het doorlopen van de e-learning module.

 

Het is goed om te benoemen dat de juiste voorbereiding zorgt voor het maximale resultaat tijdens de fysieke trainingsbijeenkomsten.

 

Doelgroep

Beginnende werkbegeleiders (gediplomeerd Helpenden, Verzorgenden, Verpleegkundigen)

Duur
Twee dagdelen van drie uur (dinsdagavond 18.30-21.30 uur)
Opbouw

Planning studiejaar 2024-2025:

  • Dinsdag 12 en 19 november 2024 (Doetinchem)
  • Dinsdag 4 en 11 februari 2025 (Doetinchem)
  • Dinsdag 8 en 15 april 2025 (Doetinchem)
Bewijsstuk
Bewijs van deelname
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
12-11-2024
04-02-2025
08-04-2025
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
20
Kosten

Deze training wordt kosteloos aangeboden

Overige informatie

Deze training is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN.

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Coördinator backoffice Graafschap College Werkt
 088 324 2585 
Voorwaarden

De ‘Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Graafschap Opleidingen BV’ zijn onderdeel van de studieovereenkomst. De aanmelding voor een bedrijfsopleiding, training of cursus bij het Graafschap College is strikt persoonlijk.