Geven van werkbegeleiding (regionale training) - Graafschap College

Geven van werkbegeleiding (regionale training)

 • 24-09-2024
  04-11-2024
  03-12-2024
 • € 60,-

De training

De regionale training Geven van werkbegeleiding is een training voor werkbegeleiders die ontwikkeld is in co-creatie met zorgorganisaties Azora, Careaz, de Gouden Leeuwgroep, Markenheem, Marga Klompé en het Graafschap College.

De training biedt de deelnemer handvatten om coach/begeleidingsvaardigheden te ontwikkelen of uit te breiden. Hierbij valt te denken aan vaardigheden als het op juiste wijze kunnen voeren van diverse soorten gesprekken gedurende de leerperiode, het vermogen om aan te kunnen sluiten bij de leervoorkeuren van de student en het kunnen beoordelen van het leerklimaat op de eigen werkplek.

 

De fysieke trainingsmomenten zijn zo ingericht dat er vooral aandacht is voor het trainen van hierboven genoemde vaardigheden. De voorbereiding op de fysieke trainingsmomenten is theoretisch van aard en vindt vooraf plaats middels het doorlopen van de e-learning module.

 

Het is goed om te benoemen dat de juiste voorbereiding zorgt voor het maximale resultaat tijdens de fysieke trainingsbijeenkomsten.

Doelgroep

Professionals uit zorgorganisaties die als leer/werkbegeleider actief zijn of de ambitie hebben aan de slag te gaan als leer/werkbegeleider.

Duur
Drie trainingsbijeenkomsten van drie uur (18.30-21.30 uur), verspreid over zes weken
Opbouw

Tijdens de eerste trainingsbijeenkomst gaan we uitgebreid in op de verschillende rollen van de werkbegeleider en maak je kennis met het begrip leerklimaat.

 

De tweede trainingsbijeenkomst staat in het teken van de leervoorkeuren van Manon Ruijters (2017) en het werken in de digitale leeromgeving van het Graafschap College vanuit je rol als leer/werkbegeleider. Tijden deze trainingsbijeenkomst maken we ook een start met het inzetten van je gesprekstechnieken aan de hand van het thema ‘hoe motiveer ik mijn student’.

 

De derde en laatste trainingsbijeenkomst staat in het teken van oefenen met de trainingsacteur, waarbij er een sterke link is naar het inzetten van/oefenen met je gespreksvaardigheden. Door de juiste voorbereiding heb je scherp waar je leervraag zit en kun je met deze leervraag aan de slag.

Bewijsstuk
Bewijs van deelname
Startdatum
24-09-2024
04-11-2024
03-12-2024
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
14
Door wie wordt de training gegeven?

Diverse ervaren trainers vanuit de samenwerkende organisaties

Kosten

€ 60,-

Overige informatie

Leslocatie
De trainingen op de dinsdagavonden zijn in Doetinchem
De training op de maandagavond is in Groenlo

 

Lesdata
Dinsdag 24 september, 8 en 22 oktober 2024 (Doetinchem)
Maandag 4 en 18 november, 2 december 2024 (Groenlo)
Dinsdag 3 en 17 december 2024, 7 januari 2025 (Doetinchem)

 

Studiebelasting en duur
Totale duur van de training is zes weken
Studielast totaal negen lesuren en drie klokuren zelfstudie

 

Geen vooropleiding/ervaring vereist
De training is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze trainingen? Neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Coördinator backoffice Graafschap College Werkt
 088 324 2585 
Voorwaarden

Algemene voorwaarden<\/strong>\r\n\r\nOp de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.\r\n\r\n \r\n\r\nAanmeldingsvoorwaarden<\/strong>\r\n

  \r\n

 1. Aanmelding voor de cursus\r\n
   \r\n

  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.<\/li>\r\n
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij\/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.<\/li>\r\n
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.<\/li>\r\n
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.<\/li>\r\n <\/ol>\r\n <\/li>\r\n
  5. Financiële verplichtingen\r\n
    \r\n

   1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.<\/li>\r\n
   2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.<\/li>\r\n
   3. Indien de cursist zijn\/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:\r\n
     \r\n

    • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.<\/li>\r\n
    • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.<\/li>\r\n
    • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.<\/li>\r\n
    • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/li>\r\n <\/ol>\r\n <\/li>\r\n
    • Algemene informatie\r\n
      \r\n

     1. Lesmaterialen\r\n De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.<\/li>\r\n
     2. Onvoldoende vooropleiding\r\n Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.<\/li>\r\n
     3. Algemeen voorbehoud\r\n Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.<\/li>\r\n
     4. Klachten\r\n In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.<\/li>\r\n
     5. Aansprakelijkheid\r\n Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en\/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.<\/li>\r\n <\/ol>\r\n <\/li>\r\n
     6. Bedenktijd\r\n
       \r\n

      1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.<\/li>\r\n <\/ol>\r\n <\/li>\r\n<\/ol>