Fitnesstrainer A - Graafschap College

Fitnesstrainer A

 • 07-10-2024
 • € 1.500,-; inclusief lesmateriaal en examens

De opleiding

Als fitnesstrainer heb je een veelzijdig en afwisselend beroep waarbij vakkennis onmisbaar is. Steeds meer mensen zien de noodzaak in van bewegen onder leiding van een professional. Enerzijds vanwege het veilig en verantwoord trainen, anderzijds omdat men eerder en beter resultaat zal behalen.

Tijdens deze opleiding ga je kennis (en vaardigheden) opdoen over anatomie, trainingsleer, fysiologie, biomechanica en coaching.

Na afronding van de door NL Actief (Fitvak) erkende opleiding Fitnesstrainer A, kun je trainingsprogramma’s opstellen en klanten verantwoord begeleiden tijdens hun training. Daarnaast kun je klanten adviseren over de basisprincipes van gezonde voeding en leefstijl.

Doelgroep

Volwassenen, Fitness medewerker zonder bevoegdheid, zij-instromers

Duur
Zes lessen van vier uur (18.00-22.00 uur)
Opbouw

Data 2024
Maandag 07 oktober:   Anatomie deel 1 en 2 (3 uur theorie + 1 uur praktijk)
Maandag 21 oktober:   Inspanningsfysiologie (2 uur theorie + 2 uur praktijk)
Maandag 4 november:  Trainingsleer 1 en 2 (3 uur theorie + 1 uur praktijk)
Maandag 18 november: Voeding + evt. Oefentoets theorie-examen (3 uur theorie+ 1 uur praktijk)
Maandag  2 december:  Theorie examen + Oefenen praktijkexamen (2 uur praktijk)
Maandag 9 december:  Oefenen praktijkexamen  uur praktijk)
Maandag 16 december:  Praktijkexamens (afhankelijk van de groepsgrootte 2/3 examinatoren)

Bewijsstuk
Diploma
Toelichting bewijsstuk
Nationaal (NL Actief) & Internationaal (Europe Active) erkend diploma
Startdatum
07-10-2024
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
16
Door wie wordt de opleiding gegeven

Instructeurs Ruud Lombarts en/of Jordi van Dam

Kosten

€ 1.500,-; inclusief lesmateriaal en examens

Aanmeldprocedure

Voor meer informatie en aanmelden klik HIER

Van hieruit: klik bij ‘klassikaal op locatie’op “voeg toe aan winkelmand’
Ga naar winkelmand
Doorgaan naar afrekenen
Vul je gegevens in
Geef aan dat je op ‘locatie Doetinchem’ de opleiding wilt volgen

Vervolgmogelijkheden

Deelnemers studeren na de fitness trainer A opleiding vaak door tot Personal TrainerLeefstijlcoachVitaliteitscoach of kiezen voor een specialisatiecursus

Contactpersoon

Wil je meer informatie, neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Coördinator backoffice Graafschap College Werkt
 088 324 2585 
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging, de overeenkomst ontbinden, zonder opgaaf van redenen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. Retournering van al verstuurde materialen, komt wel voor eigen rekening van de cursist. Het ontbinden kan per e-mail aan hetzelfde e-mailadres als waar vandaan de schriftelijke bevestiging is gestuurd.