Basistraining palliatieve zorg - Graafschap College

Palliatieve zorg (Basis)

Basistraining Palliatieve zorg

  • Zorg, Welzijn & Sport
  • In overleg, op de dinsdagavond
  • € 380,00 per deelnemer

De training

Bent u een verzorgende of woon-zorgbegeleider met een mbo-diploma niveau 3 en wilt u zich verder bekwamen? Het Graafschap College biedt een Basistraining Palliatieve Zorg voor verzorgenden aan.

Deze training besteedt aandacht aan uw rol bij het lichamelijk, psychosociaal en spiritueel welzijn van de zorgvrager en begeleiding van hun naasten. Er is dus zowel aandacht voor communicatie, het proces van rouw en afscheid, als voor het ‘natuurlijk’ sterven, palliatieve sedatie en euthanasie. Ook gaat u aan de slag (zelfstudie middels e-learning) met de negen meest voorkomende lichamelijke zorgproblemen (delier, dyspnoe, gewichtsverlies en gebrek aan eetlust, klachten van de mond, misselijkheid en braken, obstipatie, pijn, uitdroging en vermoeidheid).

Bij palliatieve zorg werkt u samen met andere disciplines. Deze training maakt u bewust van uw meerwaarde als verzorgende. Wat kunt u doen, dan wel betekenen voor de zorgvrager – en hun naasten – die palliatieve zorg nodig heeft? U leert uw observaties of ‘niet-pluis-gevoel’ te verwoorden aan de andere zorgverleners.

Na het volgen van deze training heeft u:
– inzicht in wat palliatieve zorg inhoudt;
– inzicht in wat uw rol en meer meerwaarde daarin is;
– kennis van de specifieke zorgaspecten van palliatieve zorg op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied;
– kennis van met wie en hoe er wordt samengewerkt in de palliatieve zorgverlening;
– ervaring (met behulp van casuïstiek en praktijkopdrachten) met het op methodische wijze in kaart brengen van de situatie van een zorgvrager en de mogelijke vervolgstappen;
– kennis van en ervaring met (met behulp van casuïstiek en thuisopdrachten) ‘natuurlijk’ sterven, stoppen met eten en drinken, euthanasie en palliatieve sedatie.

U kunt zich thuis middels e-learning voorbereiden. Opdrachten in de beroepspraktijk uitvoeren maakt onderdeel uit van deze training.

Doelgroep

De training is bedoeld voor verzorgenden en woon-zorgbegeleiders met een mbo-diploma niveau 3.

Duur
4 dagdelen van 3 uur
Opbouw

De training bestaat uit vier bijeenkomsten

Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Bewijs van deelname
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
In overleg, op de dinsdagavond
Kosten

€ 380,00 per deelnemer

Overige informatie

De Basistraining Palliatieve Zorg is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&V. De geaccrediteerde punten worden na afloop van de training bijgeschreven in het Kwaliteitsregister V&V.

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Teamassistente Graafschap College Werkt (Zorg & Welzijn)
Voorwaarden

De ‘Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Graafschap Opleidingen BV’ zijn onderdeel van de studieovereenkomst. De aanmelding voor een bedrijfsopleiding, training of cursus bij het Graafschap College is strikt persoonlijk.